Seminář Novelizace norem pro navrhování venkovních vedení se bude konat 30.8.2016 v EGÚ Brno, a. s..

Seminář je věnován hlavním změnám v novelizovaných normách pro navrhování venkovních vedení a představení nové verze programu MONTY pro výpočty montážních tabulek.

Kategorie: Novinky