VybranéStátní sféra

Ministerstvo průmyslu a obchoduAnalýza technickoekonomických parametrů hnědouhelných parních bloků
Analýzy a scénáře vývoje cen paliv a energií
Analýzy dopadů vývoje cen elektřiny na českou ekonomiku
Analýzy vývoje bilancí elektřiny ve středoevropském regionu
Podklady pro zpracování zpráv a informací vyžadovaných směrnicemi EU
Ministerstvo životního prostředíPotenciál větrné energie v ČR
Problematika napojení větrných elektráren do PS a DS
Studie dopadů snižování závislosti na fosilních palivech
Energetický regulační úřadNové technologie měření I, II
Podklady pro stanovení regulovaných cen v elektroenergetice
Podklady pro rozhodovací řízení ERÚ
Podklady pro návrhy na úpravu sekundární legislativy
Kancelář SenátuDodávky a servis elektronických ampermetrů EAM1
Úřad pro ochranu hospodářské soutěžeAnalýzy vývoje cen elektřiny
Ústav územního rozvojeSoučinnost v oblasti energetiky pro politiku rozvoje území
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictvíPodíleli jsme se na zpracování:
ČSN EN 50 341 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 45kV
ČSN EN 50 341-1 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV – Část 1: Obecné požadavky – Společné specifikace
ČSN EN 50 341-2-19 Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV – Část 2-19: Národní normativní aspekty (NNA) pro Českou republiku
ČSN IEC 61 774 Venkovní vedení – Meteorologická data pro stanovení klimatického zatížení
PNE 33 3301 Elektrická venkovní vedení s napětím nad 1 kV AC do 45 kV včetně
PNE 33 3302 Elektrická venkovní vedení s napětím do 1 kV AC
PNE 34 7509 Holé vodiče pro venkovní vedení ze soustředně slaněných kruhových drátů
PNE 34 7614 Závěsné kabely a izolované vodiče pro venkovní vedení distribuční soustavy do 45 kV
PNE 34 8210 Dřevěné sloupy a dřevěné sloupy na patkách pro venkovní vedení do 45 kV
PNE 34 8211 Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kV
PNE 34 8220 Odstřeďované betonové sloupy pro elektrické venkovní vedení do 45 kV
PNE 34 8240 Příhradové stožáry pro venkovní vedení do 45 kV
PNE 34 8250 Ocelové plechové sloupy pro elektrická venkovní vedení do 45 kV
PNE 34 8401 Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 1 kV
PNE 34 8601 Součásti venkovních vedení veřejného distribučního rozvodu do 45 kV


Elektroenergetika

BIC BrnoTechnický a ekonomický potenciál energeticky aktivních spotřebitelů/energetických komunit v ČR
E.ON Česká republikaOpravy a servis specializovaných zařízení pro měření
E.ON EnergieCeny a tarify v odvětví elektroenergetiky
EGEMDodávka testeru GEP10 pro měření dotykových a krokových napětí
ČEPSAnalýzy a výpočty problematiky PST
Analýza derivátů furanu v olejové náplni síťových transformátorů
Analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA)
Analýzy pro stanovení objemu a struktury podpůrných služeb
Analýzy provozu ES s vysokým zastoupením OZE
Analýza řízení obnovy zásobování při kalamitních stavech
Expertízy stavu venkovních vedení
Hodnocení úrovní klimatických zatížení venkovních vedení
Chromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) síťových transformátorů
Koncepce rozvoje přenosové sítě (220 a 400 kV)
Měření dotykových a krokových napětí
Měření korozních úbytků uzemňovacích soustav
Měření v sítích ČEPS
Model dynamického zatěžování PS
Monitorovací systém klimatických podmínek
Návrh lokality pro strategickou rezervu
Posouzení havárií vedení ČEPS
Stanovení derivátů furanu a posouzení stavu papírové izolace transformátorů
Studie připojitelnosti soustavy CENTREL k soustavě UCPTE
ČEZ Distribuce, EG.D, PREdistribuceAnalýzy distribučních sítí
Analýza materiálových vlastnosti ocelových konstrukcí
Analýza regulace nepřetržitosti distribuce v EU
Analýza rychlosti obnovy distribuce v kabelové síti vn
Analýza řízení obnovy zásobování při kalamitních stavech
Bilanční modely
Expertízy stavu venkovních vedení
Hodnocení využitelnosti nových konstrukcí vodičů pro venkovní vedení
Kalkulátor pro NTS
Kategorizace venkovních sítí nn podle velikosti námrazy
Koncepce rozvoje distribučních sítí všech napětí včetně mřížových městských sítí
Měření výškového gradientu námrazy
Monitorovací systém klimatických podmínek
Monitorovací systém sledování námrazy na vodičích a zemnících lanech
Možnosti instalace optických kabelů na venkovních vedeních vn
Optimalizace nasazení dálkově ovládaných spínacích prvků
Paralelní provozy uzlových oblastí
Podpora distribučních společností při jednání s veřejností
Posouzení havárií vedení
Potenciál snížení nákladů na výpadky při opatřeních vedoucích ke zrychlení obnovy distribuce
Problematika ztrát
Stanovení optimálního typu sítě vysokého napětí
Studie připojitelnosti nových zdrojů
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR
Zlepšení spolehlivosti venkovních vývodů vn
ELEKTROSTAV StrakoniceDodávky elektronických ampérmetrů EAM1
ČEZCeny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Model dynamického zatěžování vedení 110kV
Monitoring poklesů napětí v teplárně Trmice
Monitorovací systém klimatických podmínek
Studie pro připojování velkých bloků do ES
ČEZ DistribuceDodávka testeru GEP10 pro měření dotykových a krokových napětí
Opravy a servis specializovaných zařízení pro měření dle ŘPÚ
CEZ Bulgaria EADCeny a tarify v elektroenergetice pro distribuční společnosti (Bulharsko)
Typové diagramy dodávky v elektroenergetice pro distribuční společnosti (Bulharsko)
ČSRESAnalýzy mezních toků výkonu PS/DS
Problematika jalových výkonů
Stanovení limitního množství intermitentních zdrojů v ES ČR
Zpracování a aktualizace podnikových norem energetiky
OTEOčekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny
Dílčí studie a analýzy (predikce spotřeby elektřiny a plynu, dostupnost hnědého uhlí, podklady pro činnost OTE, …)
Typové diagramy dodávky pro elektřinu
České slunce servisníMěření kvality napětí v el. síti závodu AVX Bzenec
LEEF TechnologiesAnalýza omezujících podmínek pro připojování bateriových systémů a poskytování PpS
LiV ElektraMěření krokových a dotykových napětí v TR400kV Horní Životice
Palivový kombinát ÚstíVýnosy PVE z titulu transferu energie v rámci diagramu, spekulace na odchylku a další možnosti mimo služeb výkonové rovnováhy
Pražská energetikaAnalýzy a vyhodnocení spolehlivosti provozu
Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
PREdistribuceAnalýza výhodnosti instalace vlastní výroby FVE a MKO na hladině NN
SEPSAnalýzy rozvoje a provozu ES SR
Predikce spotřeby elektřiny
Stanovení množství decentrálních zdrojů v ES SR
Stanovení normy spolehlivosti
Solární asociacePosudek k vybraným tématům z Národního Klimaticko-Energetického Plánu
ÚJV ŘežAnalýza spolehlivosti různých zdrojů elektřiny
Západoslovenská distribučnáMonitorovací systém klimatických podmínek
ZSD, SSE–D, VSDTypové diagramy dodávky pro elektřinu (Slovensko)

Plynárenství

HYTEP – Česká vodíková technologická platformaPotenciál výroby vodíku z obnovitelných zdrojů
innogy/RWE GasNetPlynárenství v kontextu dekarbonizační politiky
Podklady k výhledům spotřeby plynu
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR
NET4GASPlynárenství v kontextu dekarbonizační politiky
Zásobování severní Moravy a Slezska plynem
OTEOčekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou plynu
Dílčí studie a analýzy (predikce spotřeby elektřiny a plynu, dostupnost hnědého uhlí, podklady pro činnost OTE, …)
Typové diagramy dodávky pro plyn – konzultace
Český plynárenský svazPlynárenství v kontextu dekarbonizační politiky
Spolupráce při zpřesnění TDD plyn
Power to gas – akumulace přebytků elektřiny z OZE
Pražská plynárenská distribucePlynárenství v kontextu dekarbonizační politiky
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR
RWE Gas Storage CZ, MND Gas Storage, Pražská plynárenská, Innogy ČR, EG.DPlynárenství v kontextu dekarbonizační politiky

Teplárenství

AES BohemiaCeny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Alpiq Generation (CZ)Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Konzultace a analýzy pro provoz a rozvoj AG
Dalkia ČR (nyní VEOLIA Energie)Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Plzeňská teplárenskáCeny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Pražská teplárenskáCeny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR
Sokolovská uhelnáAnalýza cen regulačních služeb
Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Teplárny BrnoCeny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Konzultace a analýzy rozvoje TB
Strategie rozvoje fotovoltaiky
Studie připojitelnosti elektrodového kotle
Studie uplatnění elektrodového kotle
Technická koncepce inteligentních systémů měření na území ČR
Teplárny OpatoviceCeny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Výpočet ekonomických ztrát spojených s nedodávkou uhlí
Teplárna OtrokoviceKonzultace a analýzy pro provoz a rozvoj TOT
Studie připojitelnosti BESS
Studie připojitelnosti elektrokotle
Teplárna StrakoniceCeny a tarify v odvětví elektroenergetiky

United EnergyCeny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Feasibility study obnovy a rozšíření výrobních bloků elektrárny Komořany

Průmysl

ArcelorMittal OstravaMožnosti napájení pece v areálu společnosti
ČEZ Obnovitelné zdroje, ESB Elektrické stroje, Evocati, Eximet Trafo, Nobility Solar Projects,  ŠKO-ENERGOAnalýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA)
Stanovení derivátů furanu a posouzení stavu papírové izolace transformátorů
Zajištění měření v provozech zákazníků
Energetika TřinecCeny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Konzultace a analýzy pro provoz a rozvoj ET
ESB RozvaděčeDodávky elektronických ampérmetrů EAM1
ESK Elektro OstravaMěření dotykových a krokových napětí
IDG IS of Czech RepublicKalibrace vn zdroje (60kV) elektronového paprsku
Investoři do nových výroben elektřinyStudie pro připojování nových bloků velkých jednotkových výkonů (JE, PVE, PPC, …)
Studie pro připojování zdrojů rozptýlené výroby (VTE, FVE, …)
LunekMěření výkonů v průmyslových provozech – podklady pro energetický audit
NOBILITYChromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) transformátorů FVE
Photon Energy Operations CZDiagnostická měření na vn zařízení FVE dle ŘPÚ
Chromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) transformátorů FVE
PKS holdingKalkulace rentability uplatnění bateriového úložiště v provozu
Pronto Elektro PrahaDodávky elektronických ampérmetrů EAM1
Sdružení velkých spotřebitelů energieKonzultační činnost v oblasti regulovaných cen
Průzkum a analýza dopadů vývoje cen elektřiny na hospodaření podniků
SiemensSiemens SecondLife
ŠKO-ENERGOAnalýza derivátů furanu v olejové náplni síťových transformátorů
Ceny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Chromatografická analýza plynů rozpuštěných v oleji (DGA) síťových transformátorů
Realizace a servis odpojovacího programu na rozvodně v areálu závodu ŠKODA AUTO, Mladá Boleslav (zajištění kontinuity dodávky, napájení z vlastního zdroje/ze sítě)
SlovnaftRealizace a servis ostrovního provozu, sledování signálů ostrovního provozu generátorů
Svaz průmyslu a dopravy České republikyAnalýzy aplikace a dopadů úspor
UNIPETROL RPAStudie uplatnění nového plynového zdroje CCGT

Doprava

Brněnské komunikace, a .s.Koncepce elektromobility ve městě Brně
Centrum dopravního výzkumuKonverze elektrické trakce – interakce s napájecí elektrizační soustavou
Výstavba napájecího vedení 110 kV pro VRT
Zpracování technických údajů TNS při konverzi trati 280 Valašské Meziříčí–Horní Lideč
Elektrizace železnic PrahaStudie připojitelnosti TNS Řikovice
MORAVIA CONSULT OlomoucStudie připojitelnosti TNS Bučovice
RegulTech servisAnalýza napájecí sítě v Brně Bystrci – nabíjecí stanice pro lodě
Sdružení dopravních podniků ČRMožnosti rozvoje MHD v ČR
SUDOPStudie prověření dopadu přechodu napájení trakce na AC 25 kV na distribuční soustavu EG.D a ČEZ Distribuce
Studie připojitelnosti TNS Nezamyslice
SŽDCFrekvenční charakteristiky sítě 110 kV
Železnice Slovenskej republikyOpravy a servis specializovaných zařízení pro měření
ŽESNADAnalýza variant rozvoje osobní a železniční dopravy s ohledem na ekonomiku a životní prostředí

Projekty výzkumu a vývoje

TA ČRAkumulační vodní elektrárna nového typu
Vývoj technicko-ekonomických scénářů pro transformaci českého teplárenství
Výzkum uplatnitelnosti akumulace energie pomocí technologií P2G
Uplatnitelnost malých a středních jaderných reaktorů v energetice ČR
Vývoj matematického modelu výroby FVE s akumulací u odběratelů v ČR
Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
Zvyšování efektivity železniční dopravy v rámci energetické optimalizace systému multimodální mobility
Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny u ZEVO s vyloučením chloridové koroze přehříváků páry a s možností akumulace elektrické energie
OP PIKVývoj optimalizačního systému pro simulaci fyzikálních procesů v evropských elektrizačních a plynárenských soustavách
Vývoj progresivního systému pro numerickou simulaci fyzikálních procesů v plynárenských soustavách
Technicko-ekonomické modely uplatnění vodíku v elektroenergetice, plynárenství a dopravě pro decizní sféru, provozovatele technologií i infrastruktury a soukromé subjekty
Model spolehlivosti elektrizační soustavy s využitím metody Monte Carlo
Program TRIOOptimalizace použití palivových článků pro mikrokogeneraci
Projekty EUZlepšení energetického plánování skrze integraci konceptu chytrých sítí v oblasti dunajského regionu (STRIDE)
Program EFEKTPotenciál úspor energie při přechodu CZT pára-horká voda
Možnosti energetických úspor v městské hromadné dopravě v ČR
Možnosti energetických úspor na železnici v prostředí ČR
Centrální a decentrální výroba elektřiny a tepla
Vývoj energetiky za podmínky naplňování cílů energetické náročnosti

Konzultace a workshopy

Centrum pro dopravu a energetiku, Hnutí Duha, Frank BoldWorkshop k činnosti Uhelné komise a k možnostem rozvoje a provozu zdrojové základny ES ČR
Český plynárenský svazWorkshop Možnosti využití plynu v českém teplárenství
Energon/BuildsysKonzultace – provoz ES ČR
Friedrich-Ebert-StiftungVystoupení na on-line workshopu Konec uhlí, ne proudu – Jak Německo zajistí bezpečnost dodávek elektřiny. A jak se může inspirovat ČR?
GlopolisPosouzení materiálu Energynautics – Czech Power Grid Without Electricity from Coal by 2030
KomixPeer-to-peer obchodování s elektřinou
NET4GASWorkshop Současný stav a rozvoj teplárenství
ŠKO-ENERGOVystoupení na interním workshopu pro zaměstnance ŠKO-ENERGO
Uhelná komiseČinnost v pracovní skupině pro identifikaci dopadů ukončení používání hnědého uhlí v ČR

Event management

Konference EGÚ BrnoKaždoročně pořádaná prestižní konference (od roku 1997; 350 účastníků)
Semináře CIGRESemináře národního komitétu ČR a SR (od roku 1995; 100 účastníků)
Pracovní skupiny CIREDSetkání pracovních skupin CIRED (několikrát ročně; 20 účastníků)
Semináře EFEKTOdborný seminář zaměřený na úspory energie (od roku 2017; 100 účastníků)
Seminář IWAISMezinárodní setkání International Workshop on Atmospheric Icing of Structures (2002; 50 účastníků)
Seminář WECOdborný seminář World Energy Council (2009 až 2015; 50 účastníků)

Ostatní

Asociace energetických manažerůCeny a tarify v odvětví elektroenergetiky
Bogarovo hospodářstvíKonzultace v oblasti energetického managementu
Komerční bankaAnalýza dopadů omezování výroby FVE
Městys PozloviceVeřejná prezentace Pravda o elektřině v Luhačovském Zálesí v souvislosti s probíhající přípravou stavby VVN 1 x 110 kV Slavičín – Slušovice
Česká pojišťovnaVyjádření k možnostem predikovat cenu elektřiny na trhu
REDSIDE investiční společnostAnalýza vývoje cen elektřiny na Slovensku
World Energy Council – Energetický komitét České republikyAnalýzy vývoje české energetiky
Organizace seminářů
Prezentační materiály o české ES
Zpracování materiálů z konferencí WEC
Dodávky měřicí techniky
(PMS, EAM, MDS, MTS, …)
Německo
Polsko
Slovensko
Slovinsko
Spolupráce a subdodávkyAnalýza technických a netechnických ztrát v sítích VN (Albánie)
Analýza zvýšení spolehlivosti provozu sítě VN ve vybraných regionech (Bulharsko)
Spolupráce na modelu optimální sítě vn a vvn z hlediska odhadu oprávněných nákladů pro regulátora (Litva)
Revize, certifikace, doplnění studie proveditelnosti přečerpávací vodní elektrárny (Kuba)
Výroba sekundárních zařízení pro měření vodíku a kyslíku v kontejnmentu jaderné elektrárny (Rusko)