Struktura společnosti

Struktura společnosti

Jana Burianová člen správní rady
finanční ředitelka

Vzdělání:
Provozně-ekonomická fakulta Mendelovy university, obor Ekonomika a management
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, obor Právo a mezinárodní obchod
Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, LL.M. v obchodním právu

V EGÚ Brno: od roku 2000

Kontakt:

Zdeněk Vala člen správní rady
ředitel společnosti

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno: od roku 1999

Kontakt:

Tomáš Špaček člen správní rady
ředitel sekce

Vzdělání: Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Biomedicínské a ekologické inženýrství

V EGÚ Brno: od roku 2008

Kontakt:

Michal Macenauer ředitel strategie

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, obory Elektroenergetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony
Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Sociologie

V EGÚ Brno:
od roku 2005

Kontakt:

Martin Pešek ředitel výzkumu a vývoje

Vzdělání:
Fakulta strojní VUT v Brně, Energetický ústav

V EGÚ Brno:
od roku 2018

Kontakt:

Michal Kocůrek zástupce ředitele sekce

Vzdělání:
Sciences Po v Paříži, obor International Energy
Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Politologie

V EGÚ Brno:
od roku 2016

Kontakt:

Petr Lehký ředitel sekce

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Energetika

V EGÚ Brno:
od roku 1982

Kontakt:

Orgány společnosti

Správní rada
Jana Burianová – člen správní rady
Zdeněk Vala – člen správní rady
Tomáš Špaček – člen správní rady
Společnost zastupuje navenek každý člen správní rady samostatně.