Struktura společnosti

Společnost má klasickou vertikální strukturu kombinovanou s horizontálně řízenými ad-hoc týmy pro řešení projektů.

Orgány společnosti

 • Statutární ředitel
  Zdeněk Špaček
 • Správní rada
  Zdeněk Špaček – předseda správní rady
  Pavlína Procházková – člen správní rady
  Tomáš Špaček – člen správní rady

Ředitel společnosti

 • Zdeněk Vala

Odborné sekce a jejich ředitelé

 • Provoz a rozvoj energetické soustavy
  Jiří Procházka
 • Elektrické sítě
  Petr Lehký
 • Měřicí přístroje, měření a diagnostika
  Luděk Salajka

Ekonomika, finance, obchod

 • Jana Burianová

Správa majetku

 • Vladěna Sendlerová

Správa IT

 • Jiří Horna

Kvalita a environment

 • Otakar Daniel

Ombudsman pro zaměstnance

Osoba odpovědná za genderovou rovnost

Společnost zastupují

 • Zdeněk Špaček
 • Zdeněk Vala

Podepisují se samostatně tak, že ke svému jménu, funkci a otisku razítka či názvu společnosti připojí svůj podpis.

 

Pro zájemce o detailní informace o EGÚ Brno, a. s., je k dispozici výpis z obchodního rejstříku.