EGÚ Brno, a. s.

Již více než 70 let udáváme moderní energetice směr.

EGÚ Brno, a. s.

Již více než 70 let udáváme moderní energetice směr.

70 let zkušeností
Stáli jsme u zrodu moderní energetiky a nyní tvoříme její budoucnost.
Unikátní výhledy cen komodit a zařízení
Disponujeme vlastním systémem predikce vývoje cen.
In-house detailní model provozu energetiky ČR
Modelujeme provoz energetiky ČR zasazený do celoevropského kontextu.
Komplexní energetická řešení
Máme řešení pro podniky, elektrárny, plynárny, teplárny, velké odběratele či obce.

Historie společnosti

1950

Založení EGÚ a její brněnské pobočky

1950

Založení EGÚ a její brněnské pobočky

1958-1987

Vytvoření koncepce elektroenergetické přenosové sítě ČR.

1958-1987

Vytvoření koncepce elektroenergetické přenosové sítě ČR.

1990

Vznik samostatného subjektu EGÚ Brno

1990

Vznik samostatného subjektu EGÚ Brno

1990-1993

Vytvoření koncepce připojení ČR k západoevropské elektrizační soustavě.

1990-1993

Vytvoření koncepce připojení ČR k západoevropské elektrizační soustavě.

2000

Vznik akciové společnosti EGÚ Brno, a.s.

2000

Vznik akciové společnosti EGÚ Brno, a.s.

2001 až 2020

Vytváření strategických dokumentů rozvoje elektrizační a plynárenské soustavy ČR s roční periodou.

2001 až 2020

Vytváření strategických dokumentů rozvoje elektrizační a plynárenské soustavy ČR s roční periodou.

2005

Věnujeme se detailně i plynárenství a dopravě.

2005

Věnujeme se detailně i plynárenství a dopravě.

2007

Věnujeme se detailně celé energetice ČR.

2007

Věnujeme se detailně celé energetice ČR.

2008

Věnujeme se detailně novým technologiím v energetice.

2008

Věnujeme se detailně novým technologiím v energetice.

2015

Věnujeme se detailně podnikové energetice.

2015

Věnujeme se detailně podnikové energetice.

2024

Do portfolia činností přidáváme ESG, energetické koncepce obcí, energetický management a bioplynové/biometanové stanice.

2024

Do portfolia činností přidáváme ESG, energetické koncepce obcí, energetický management a bioplynové/biometanové stanice.

Odborný tým

V našem týmu úzce spolupracují zkušení energetičtí odborníci s dlouholetou praxí a s hlubokým vhledem do problematiky, experti s vědeckou erudicí i mladí specialisté, kteří přinášejí nové podněty, dynamiku a čerstvou energii.

Náš tým

Projekty výzkumu a vývoje

Účastníme se řady významných projektů výzkumu a vývoje v souladu s odborným zaměřením naší společnosti. Spolupracujeme na projektech výzkumu a vývoje se soukromým i veřejným sektorem, a to od myšlenky projektového záměru, přes vypracování přihlášky a řešení projektového managementu až po závěrečnou obhajobu projektu a jeho implementaci.

Více o projektech

Spolupráce s vysokými školami

Pořádáme odborné přednášky, vedeme bakalářské, diplomové a disertační práce, jsme členy komisí, poskytujeme odbornou praxi a stáže.

Naše know-how

  • 70 let práce v energetice – stovky projektů napříč energetikou.
  • Rozsáhlá databáze všech výrobních zdrojů elektřiny nad 1 MW.
  • Provozní model chodu elektrizační soustavy ČR i SR zasazený do CEE a EU.
  • Síťový model elektrizační soustavy ČR do úrovně 110 kV + ad hoc řešení i vn sítí.
  • Hydraulický model plynárenské soustavy do úrovně přepravy a větších odběrů v distribuci.
  • Měření a diagnostika v sítích, podnicích – analýzy stavu zařízení, ad hoc analytika.
  • Celoenergetický model ČR pro využití v systémových i konkrétních zakázkách (zdroj, teplárna, podnik, město…).

Další informace

LOGO

Naše společnost používá od roku 2016 nové logo. Zde je dostupné ve všech běžných formátech.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o nakládání s osobními údaji v rámci naší společnosti.

INFORMACE PRO AKCIONÁŘE

Zde naleznete informace pro akcionáře EGÚ Brno, a.s..