O společnosti

Odborný tiskPublikujeme články na aktuální témata v odborném tisku
spolupracujeme např. s časopisy Energetika, Pro-Energy, oEnergetice.cz, All for power, Slovgas, Plyn.

Spolupráce s univerzitamiPořádáme odborné přednášky, vedeme bakalářské, diplomové a disertační práce, jsme členy komisí, poskytujeme odbornou praxi a stáže.

Naše know-how


Další informace