EGÚ Brno, a. s.

70 let v energetice… stáli jsme u jejího zrodu a pomáháme k její prosperitě.

EGÚ Brno, a. s.

70 let v energetice… stáli jsme u jejího zrodu a pomáháme k její prosperitě.

70 let pomáháme energetice a její prosperitě
Individuální přístup – projekt vždy na míru – zkušení inženýři a analytici.
In-house výhledy cen komodit a zařízení
Výhledy vytváříme na základě mnoha zkušeností – známe pozadí růstu či poklesu, jeho důvody.
In-house detailní model provozu energetiky ČR
Naše výhledy se opírají o výpočty provozu, nikoliv o bilanční tabulky v MS Excel.
Podniky, teplárny, elektrárny, odběratelé, města
Řešíme projekty ve všech sférách – postupujeme variantě – hledáme optimum.

Historie společnosti

1950-1951

Založení EGÚ a pracoviště v Brně.

1950-1951

Založení EGÚ a pracoviště v Brně.

1958-1987

Vytvoření koncepce elektroenergetické přenosové sítě ČR.

1958-1987

Vytvoření koncepce elektroenergetické přenosové sítě ČR.

1950-1951

EGÚ Brno je samostatný subjekt.

1950-1951

EGÚ Brno je samostatný subjekt.

1990-1993

Vytvoření koncepce připojení ČR k západoevropské elektrizační soustavě.

1990-1993

Vytvoření koncepce připojení ČR k západoevropské elektrizační soustavě.

2000

Od tohoto roku existuje EGÚ Brno, a. s.

2000

Od tohoto roku existuje EGÚ Brno, a. s.

2001 až 2020

Vytváření strategických dokumentů rozvoje elektrizační a plynárenské soustavy ČR s roční periodou.

2001 až 2020

Vytváření strategických dokumentů rozvoje elektrizační a plynárenské soustavy ČR s roční periodou.

2005

Věnujeme se detailně i plynárenství a dopravě.

2005

Věnujeme se detailně i plynárenství a dopravě.

2007

Věnujeme se detailně celé energetice ČR.

2007

Věnujeme se detailně celé energetice ČR.

2008

Věnujeme se detailně novým technologiím v energetice.

2008

Věnujeme se detailně novým technologiím v energetice.

2015

Věnujeme se detailně podnikové energetice.

2015

Věnujeme se detailně podnikové energetice.

Odborný tým

V EGÚ Brno spolupracují odborníci s letitou praxí a hlubokým vhledem do energetické problematiky s mladými specialisty s vyšší mírou invence a dynamiky.

Náš tým

Členství v organizacích

Jsme aktivními členy prestižních mezinárodních i národních odborných organizací, např. WEC, CIRED, CIGRE, EURELECTRIC, IWAIS, IEC, IEEE.

Více o členství v organizacích

 

Novinky

Publikujeme články na aktuální témata v odborném tisku spolupracujeme např. s časopisy Energetika, Pro-Energy, oEnergetice.cz, All for power, Slovgas, Plyn.

 

Projekty výzkumu a vývoje

Účastníme se řady významných projektů výzkumu a vývoje v souladu s odborným zaměřením naší společnosti. Spolupracujeme na projektech výzkumu a vývoje se soukromým i veřejným sektorem, a to od myšlenky projektového záměru, přes vypracování přihlášky a řešení projektového managementu až po závěrečnou obhajobu projektu a jeho implementaci.

Více o projektech

Akce

Pořádáme odborné přednášky, vedeme bakalářské, diplomové a disertační práce, jsme členy komisí, poskytujeme odbornou praxi a stáže.

Naše know-how

  • 70 let práce v energetice – stovky projektů napříč energetikou.
  • Rozsáhlá databáze všech výrobních zdrojů elektřiny nad 1 MW.
  • Provozní model chodu elektrizační soustavy ČR i SR zasazený do CEE a EU.
  • Síťový model elektrizační soustavy ČR do úrovně 110 kV + ad hoc řešení i vn sítí.
  • Hydraulický model plynárenské soustavy do úrovně přepravy a větších odběrů v distribuci.
  • Měření a diagnostika v sítích, podnicích – analýzy stavu zařízení, ad hoc analytika.
  • Celoenergetický model ČR pro využití v systémových i konkrétních zakázkách (zdroj, teplárna, podnik, město…).

Další informace

LOGO

Naše společnost používá od roku 2016 nové logo. Zde je dostupné ve všech běžných formátech.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o nakládání s osobními údaji v rámci naší společnosti.

STRUKTURA SPOLEČNOSTI

Organizační schéma sekcí společnosti.

CERTIFIKACE ISO

Máme zaveden management kvality dle ISO 9001:2016.