Informace pro akcionáře

Informace pro akcionáře

Zveřejnění usnesení ŘVH společnosti – nucený přechod účastnických cenných papírů

Statutární ředitel společnosti v souladu s §384 zákona č. 90/2012 Sb. zveřejňuje dnem 27.4.2016 usnesení ŘVH společnosti konané dne 19.4.2016 a závěry znaleckého posudku.

usnesení ŘVH – zde
formulář pro předložení akcií společnosti EGÚ Brno, a. s. – zde

Oznámení prohlášení akcií za neplatné

Statutární orgán společnosti EGÚ Brno, a.s., se sídlem Brno – Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 48, IČO: 46900896, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 856 (dále také jen „Společnost“) po předchozím určení dodatečné přiměřené lhůty k předložení akcií společnosti prohlašuje za neplatné níže uvedené kmenové listinné akcie o jmenovité hodnotě jedné akcie 1000,- Kč vydané Společností jako Emise 1. Série A, s datem emise 15. února 2002:

počet akcií číslo/řada   počet akcií číslo/řada
18 000785 000802   63 004434 004496
32 000839 000870   61 004501 004561
4 000879 000882   18 004576 004593
6 001027 001032   21 004602 004622
28 001072 001099   87 007050 007136
6 001115 001120   14 007149 007162
28 004045 004072   14 007318 007331
6 004093 004098   6 007486 007491
3 004158 004160   11 007504 007514
18 004196 004213   1 007587 007587
53 004231 004283   3 007596 007598
12 004304 004315   16 007614 007629
36 004331 004366   14 007800 007813
17 004376 004392   8 008158 008165
15 004404 004418   2 008178 008179

Uvedené akcie, jejichž vlastnictví přešlo podle § 382 odst. 2, resp. § 385 zákona o obchodních korporacích na hlavního akcionáře, jímž je Ing. Zdeněk Špaček, CSc., dat. nar. 29. ledna 1955, trvalý pobyt Muchova 1089/20, Černá Pole, 613 00 Brno, rozhodnutím řádné valné hromady společnosti konané dne 19. 4. 2016, jsou prohlášeny za neplatné na základě § 346/1 a § 538 zákona o obchodních korporacích, poněvadž přes výzvy zveřejněné podle zákona a stanov společnosti nebyly ani v dodatečné určené lhůtě předloženy společnosti.
V Brně dne 18. 8. 2016 .