Kdo jsme?

Jsme nezávislí

EGÚ Brno, a. s., je přední nezávislá poradenská a realizační firma působící v energetice ČR v celém řetězci výroba – přenos – distribuce – užití energií, a to zejména v oblastech elektřiny, plynu a tepla. Nabízíme zázemí stabilní společnosti – nejprve Akademie věd, od roku 1951 výzkumný ústav a od roku 1992 akciová společnost.

Jsme profesionální

Naši zákazníci jsou vždy našimi partnery, poskytujeme jim široké znalosti a zkušenosti, flexibilitu, inovace, kontinuitu prací a nezávislý nadhled. Všechny naše práce vznikají za intenzivní interakce s klientem. Nehodnotíme situaci od stolu – máme reálný a velmi aktuální pohled na energetiku. Naši odborníci se neustále cíleně vzdělávají.

Jsme unikátní

Tým odborníku EGÚ Brno je dlouhodobě budovaný a v ČR unikátní; je tvořen jak zkušenými odborníky s letitou praxí a hlubokým vhledem do energetické problematiky, tak specialisty mladými s vyšší mírou invence a dynamiky. Provádíme odborné technické analýzy elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství s přesahy do ekonomické, environmentální i sociální oblasti. Máme unikátní, neustále aktualizovanou, dlouhodobou databázi energetiky ČR.

Jsme flexibilní

Pole naší působnosti je široké. Úspěšně řešíme koncepční návrhy rozvoje elektroenergetiky ČR včetně vazby na situaci v Evropě. Naše analýzy plynárenství a cen paliv mají celosvětový záběr. Dokážeme se zaměřit na region i na jeden konkrétní subjekt. Kontinuálně vyvíjíme vlastní analytické modelové nástroje pro řešení širokého spektra problémů v oblasti energetiky a dokážeme je adjustovat dle přání klienta.

Jsme tu pro Vás

Výsledky činnosti EGÚ Brno, a. s., jsou pravidelně využívány jak státní správou, energetickými společnostmi, provozovateli elektrických sítí, tak společnostmi v oblasti palivové základny a dalšími subjekty v energetice, především z řad investorů do nových velkých i decentralizovaných výroben a velkých odběratelů.

Jsme EGÚ Brno, a. s.

Zjistit více o EGÚ Brno…