Kolik to bude stát?

Kolik to všechno bude stát
a jak se na to připravit

V předchozím příběhu jsme si nastínili, proč se svět energetiky dramaticky mění, jaká rizika a důsledky bude mít plánovaná dekarbonizace – útlum fosilních paliv, na budoucí energetickou strukturu a poptávku po čisté energii z nových, převážně dražších nízko či bezemisních zdrojů.

Nyní si detailněji přiblížíme, kolik nás to všechno bude stát.

01. Jaké jsou alternativy dalšího vývoje?

V EGÚ jsme na základě našich výpočtů vypracovali mnoho variant vývoje energetiky. Pro srovnání vybíráme tři:

 • Varianta elektrická počítá s tím, že rozhodujícím energetickým médiem bude „čistá“ elektřina; varianta počítá s dekarbonizací o 95 % oproti roku 1990.
 • Varianta plynová klade hlavní důraz na plyn; varianta počítá s dekarbonizací o 95 % oproti roku 1990.
 • Varianta Best Estimate počítá s vyváženým mixem energetických médií při výrazné dekarbonizací na úroveň 80 % roku 1990.
Koncepční Elektrická Plynová
v souladu s NKEP/SEK dekarbonizace 95% primárně elektřinou dekarbonizace 95% primárně plyny
 • výrazné snížení emisí skleníkových plynů
 • vyvážený mix energie
 • výrazný úbytek uhlí
 • výrazné zapojení OZE v elektřině
 • využití jaderné energie i v CZT
 • velmi výrazné snížení emisí skleníkových plynů
 • důraz na elektřinu
 • zánik uhelné energetiky
 • extrémní růst OZE v elektřině
 • velmi výrazné využití jaderné energie i v CZT
 • velmi výrazné snížení emisí skleníkových plynů
 • důraz na plyny
 • zánik uhelné energetiky
 • velmi výrazný růst OZE v elektřině
 • využití jaderné energie i v CZT
Next

02. Jaké budou investice do energetiky?

Roční investice do energetiky nyní činí přibližně 70 miliard korun.
Všechny varianty dalšího vývoje počítají s extrémním nárůstem investic do obnovitelných zdrojů energie (OZE).
OZE výpadek energie nestačí pokrýt a jejich začlenění do soustavy si od určité úrovně vyžádá vysoké náklady na zálohy a regulace.
Investiční náklady do nové energetiky proto vzrostou až několikanásobně.

 • Investičně nejnáročnější je varianta elektrická, kdy investice kolem roku 2050 přesáhnou 250 miliard korun.
 • Jedná se tak o celkové navýšení investic o 256 % oproti roku 2019.
 • U varianty Best estimate předpokládáme investice ve výši 91 miliard korun.
Next

03. Jaké budou náklady na výrobu elektřiny a tepla?

Levnější fosilní zdroje projdou razantním útlumem, a navíc je výrazně prodraží emisní povolenky.
OZE ve větším objemu a se započtením nákladů na jejich integraci jsou nákladově dražší.
V souhrnu dojde k prudkému nárůstu výrobních nákladů elektřiny i tepla.
To vše se promítne do finálních cen pro koncové spotřebitele.

 • Pro výpočet používáme ukazatel LCOE (Levelized Cost of Energy), který zahrnuje všechny výrobní náklady na celý životní cyklus jednotlivých zdrojů.
 • Výpočte počítá s diskontní sazbou 5 % a cenou povolenky na emise oxidu uhličitého ve výši 50 € pro rok 2020, 100 € pro rok 2030 a 200 € pro rok 2050.
 • Cena elektřiny se oproti již dnes vysoké ceně (80 €/MWh) navýší na 2násobek až 2,5násobek.
Next

04. Kolik to všechno bude stát?

Bezemisní energetika postavená na nových nákladných zdrojích bude po všech stránkách nesrovnatelně dražší.
Poroste cena silové elektřiny i ostatní složky ceny elektřiny.
V důsledku nás to všechny bude stát násobky současných cen.

 • Oproti dnešku očekáváme v roce 2030 nárůst ceny energií zhruba o 50–70 %.
 • V roce 2050 se mohou ceny energií vyšplhat dvojnásobek až trojnásobek dnešních cen.
 • Pro případ výrazného tlaku na absolutní dekarbonizaci pak může cena vyskočit i více.
Next

05. Jak se na zdražování energií připravit?

Zejména průmyslové podniky a velcí spotřebitelé by měli zvážit zcela novou energetickou koncepci, vlastní zdroje, možnosti kogenerace nebo nové způsoby připojení k sítím.
Pomůžeme Vám vytvořit takovou koncepci energetiky, která Vám nejen ušetří značnou část nákladů, ale díky které můžete na změnách energetiky také finančně profitovat.
Více si přiblížíme ve třetím příběhu energetiky, kde se dozvíte, proč dekarbonizace přeje malým zdrojům.

 

TŘETÍ PŘÍBĚH