Dekarbonizace vytváří ideální prostor pro menší zdroje energií

Především pro podnikovou sféru

01. Otevírá se prostor pro novou energetiku

V krátké době dojde k útlumu využívání fosilních paliv a odstavení fosilních zdrojů elektřiny a tepla.
Nahrazeny budou OZE, plynem a v ČR pravděpodobně i jadernou energií.
Všechny tyto nové zdroje mají výrazně vyšší výrobní náklady.
V důsledku toho dojde až k několikanásobnému navýšení ceny elektřiny a tepla.

Podobná situace bude v celém středoevropském regionu:

 • Do roku 2025 bude odstaveno 45 až 50 GW točivého výkonu.
 • Do roku 2050 to bude v souhrnu 103 až 142 GW točivého výkonu.
 • Jen do roku 2025 bude potřeba nelézt 190 až 200 TWh nové elektřiny.
Next

02. Kolik elektrického výkonu bude chybět v ČR?

Do dvaceti let se odstaví asi polovina současného instalovaného výkonu.
Kolem roku 2030 bude v ČR odstavena většina uhelných zdrojů.
Odstavování zdrojů se promítne do chybějícího výkonu a výroby elektřiny.
Výpadek bude nutné nahradit novými zdroji s násobně vyššími výrobními náklady.

 • Od roku 2026 by se ocitla ČR bez nových zdrojů elektřiny v deficitu – s potřebou dovozu.
 • Při absenci nových zdrojů dosáhne tento deficit v roce 2050 až 8 GW a v soustavě bude chybět přibližně 45 % potřebného výkonu.
 • Otevře se tak prostor pro nové, především menší zdroje rozptýlené po celém území ČR.
 • Ze současné situace, kdy máme jednotky zdrojů a výkonem stovek MV, se dostaneme do stavu, kdy budeme mít stovky zdrojů s výkonem jednotek MV.
Next

03. Jak se na nedostatek výroby elektřiny a s tím spojeného navyšování ceny připravit?

Je nejvyšší čas vhodně investovat do vlastních energetických zdrojů.
Ušetříte náklady, zvýšíte výnosy a na vysoké poptávce po energiích můžete také dlouhodobě finančně profitovat.
Výroba elektřiny se tak může stát novým zdrojem vašich výnosů.
Vývoj trhu s energiemi tak nepřináší jen rizika, ale i nové podnikatelské příležitosti.

Next

04. Jaké jsou hlavní přínosy vlastních zdrojů?

V případě, že váš podnikový zdroj bude mít do 20 MW tepelného příkonu v palivu, nebudete zatíženi rizikem prudce zdražujících emisních povolenek (anebo pouze minimálně).
Odpadají poplatky za distribuci (podle napěťové úrovně je úspora 20 až 50 %).
Z odběratele se můžete stát výrobcem energií a poskytovat flexibilitu jako nový zdroj výnosů.
Docílíte větší konkurenceschopnosti díky menší závislosti na růstu tržních cen. Pokud budete výrobcem energií, můžete na růstu cen ještě vydělávat.

Oblast Výhoda
povolenky výrazně menší riziko
poplatky za distribuci a přenos elektřiny výrazná redukce
růst ceny elektřiny výrazné snížení rizika až nová příležitost
výroba elektřiny a její dodávka do sítě nový zdroj výnosů
dodávka flexibility nový zdroj výnosů
Next

05. Kdo by měl o novém zdroji uvažovat především?

Na energetickou koncepci a investice do nových zdrojů by se měli zaměřit především:
střední až velké výrobní podniky s dlouhodobě velkou spotřebou energií či tepla,
menší průmysloví výrobci se stabilnějším odběrem tepla, kteří mohou s úspěchem investovat do kogenerační výroby,
podniky s trvalým provozem a odběrem tepla, jako jsou sklady, distribuční centra apod.,
veřejné instituce s trvalejším provozem, jako jsou nemocnice, pečovatelské domy apod.

Vhodné jsou především investice do nových zdrojů a technologií pro:
náhradu vlastní samostatné výroby tepla výrobou kogenerační
náhradu všech stávajících uhelných technologií
náhradu zastaralé plynové kogenerace
a nahrazení dalších zastaralých či výhledově neefektivních zdrojů a technologií
Next

06. Jaké se nabízejí možnosti?

Především u průmyslových podniků má největší potenciál vlastní kogenerační jednotka.
Kogenerační jednotku lze vhodně kombinovat s dobře dimenzovanou fotovoltaikou.
S větším rozvojem OZE je také možné počítat s investicemi do plynových zdrojů pro regulační služby a zálohy.
Pro poskytování flexibility je vhodné do elektrizační soustavy zapojit i baterie, popřípadě elektrokotel. Výhodnost tohoto řešení je nutné posuzovat individuálně.

 • Potřeba akumulací energie vyplývá z vysokého podílu výroby z obnovitelných zdrojů.
 • Denní akumulace může být tvořena bateriovými systémy či přečerpávacími vodními elektrárnami.
 • Sezonní akumulace se řeší výrobou vodíku či syntetického metanu.
 • Elektrokotle, které najdou uplatnění jak v průmyslu, tak u odběratelů, využijí k provozu přebytky z výroby fotovoltaických zdrojů.
 • Nad rámec motorů v kogeneračních jednotkách bude třeba instalovat plynové motory, které budou zálohovat výrobu z obnovitelných zdrojů.
 • Plynové motory v KVET budou využívány hlavně v podnicích a teplárnách.
 • CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) jsou plynové zdroje na výrobu elektřiny.
    2050
  současnost Best Estimate Elektrická Plynová
denní akumulace 1175 6395 11753 8226
sezónní akumulace 0 0 10516 659
elektrokotle 100 1100 1200 1200
plynové motory pro zálohy 60 200 5750 1520
plynové motory pro KVET 474 1301 500 1488
CCGT 1276 3825 0 2596
CCGT v teplárnách 95 2431 2087 2093
Next

07. Jaká je návratnost investic do nových technologií?

Energetika je kapitálově náročný obor s menšími riziky a velmi dobrou perspektivou.
Její roční výnosnost není tak velká jako třeba u IT či elektroniky – výnosnost je však jistější a dlouhodobě udržitelná.
Dnešní investice do nové energetiky se rozhodně vyplatí a v budoucnu se bohatě vrátí.
Jediným rizikem je tak špatně zvolená strategie, špatná kombinace zdrojů a nesprávné načasování.

Fotovoltaika s dotacemi a dobrým uplatněním výroby v areálu: 3 až 6 let
Baterie pro služby výkonové rovnováhy: 3–5 let
Plynové motory pro KVET – stabilnější odběr tepla: 3–5 let
Plynové motory pro KVET – sezónnější odběr tepla: 5–10 let
Elektrokotle pro služby výkonové rovnováhy: 2 až 4 roky

Uvedené příklady jsou modelové, ale ověřené zkušenostmi a praxí.
Volba optimálního řešení je pro každou firmu či instituci vždy ryze individuální.
Záleží na typu a periodizaci výroby, na množství odebíraných energií, na způsobu napojení do energetických sítí apod.

Next

08. Každá úspěšná energetika potřebuje promyšlenou koncepci na míru.

A právě od toho jsme tady my. Navrhneme vám takové individuální energetické řešení na míru,

ABY SE VÁM ENERGETIKA SKUTEČNĚ VYPLATILA.
EGÚ BRNO

 

Mám zájem o konzultaci zdarma

 

SOUHRN