Dekarbonizace přeje malým zdrojům

01. Otevírá se prostor pro novou energetiku

V krátké době dojde k útlumu využívání fosilních paliv a odstavení především fosilních zdrojů elektřiny, ale i tepla.
Nahrazeny budou OZE, plynem a v ČR pravděpodobně i jadernou energií.
Všechny tyto nové zdroje mají výrazně vyšší výrobní náklady.
V důsledku toho dojde k až několikanásobnému navýšení ceny elektřiny a tepla.

Podobná situace bude v celém středoevropském regionu:

 • Do roku 2025 bude odstaveno 45 až 50 GW točivého výkonu.
 • Do roku 2050 to bude v souhrnu 103 až 142 GW točivého výkonu.
 • Jen do roku 2025 bude potřeba nelézt 190 až 200 TWh nové elektřiny.
Next

02. Kolik elektrického výkonu bude chybět v ČR?

Do dvaceti let se odstaví asi polovina současného instalovaného výkonu.
Kolem roku 2030 bude v ČR odstavena většina uhelných zdrojů.
Odstavování zdrojů se promítne do chybějícího výkonu a výroby elektřiny.
Výpadek bude nutné nahradit novými zdroji s násobnými výrobními náklady.

 • Od roku 2026 by byla ČR bez nových zdrojů elektřiny v deficitu – s potřebou dovozu.
 • Při absenci nových zdrojů dosáhne tento deficit v roce 2050 až 8 GW – v soustavě bude chybět přibližně 45 % potřebného výkonu.
 • Tím se bude otevírat prostor pro zdroje nové a z mnoha důvodů pak zdroje menší, rozptýlené po území ČR.
Next

03. Jak se na nedostatek výroby elektřiny a s tím spojené navyšování ceny připravit?

Je nejvyšší čas vhodně investovat do vlastních energetických zdrojů.
Ušetříte náklady, zvýšíte výnosy a na vysoké poptávce po energiích můžete také dlouhodobě finančně profitovat – výroba elektřiny se ve vámi zvoleném rozsahu může stát novým zdrojem výnosů.
Vývoj trhu s energiemi tak nepřináší jen rizika, ale i nové podnikatelské příležitosti.

Next

04. Jaké jsou hlavní přínosy vlastních zdrojů?

V případě, že budete mít zdroj do 20 MW tepelného příkonu v palivu (což bude většina menších zdrojů v podnikové energetice), nebudete zatížení rizikem nyní prudce zdražujících emisních povolenek (anebo minimálně).
Odpadají poplatky za distribuci (podle napěťové úrovně je úspora 20 – 50 %).
Z odběratele se můžete stát výrobcem energií a poskytovat flexibilitu jako nový zdroj výnosů.
Větší konkurenceschopnost – menší závislost na růstu tržních cen – pokud porostou, budete na tom jako výrobce vydělávat.

Oblast Výhoda
povolenky výrazně menší riziko
poplatky za distribuci a přenos elektřiny výrazná redukce
růst ceny elektřiny výrazné snížení rizika až nová příležitost
výroba elektřiny a její dodávka do sítě nový zdroj výnosů
dodávka flexibility nový zdroj výnosů
Next

05. Kdo by měl o novém zdroji uvažovat především?

Na energetickou koncepci a investice do nových zdrojů by se měly zaměřit především:
střední až velké výrobní podniky s dlouhodobě velkou spotřebou energií či tepla,
menší průmysloví výrobci se stabilnějším odběrem tepla mohou s úspěchem investovat do kogenerační výroby,
provozy s trvalým provozem a odběrem tepla jako jsou sklady, distribuční centra apod.
veřejné instituce s trvalejším provozem jako jsou nemocnice, pečovatelské domy.

Vhodné jsou především investice do nových zdrojů a technologií pro:
náhradu vlastní samostatné výroby tepla výrobou kogenerační
náhradu všech stávajících uhelných technologií
náhradu zastaralé plynové kogenerace
a nahrazení dalších zastaralých či výhledově neefektivních zdrojů a technologií
Next

06. Jaké se nabízejí možnosti?

Především u průmyslových podniků má největší potenciál vlastní kogenerační jednotka.
Kogenerační jednotku lze vhodně kombinovat s dobře dimenzovanou fotovoltaikou.
S větším rozvojem OZE je také možné počítat s investicemi do plynových zdrojů pro regulační služby a zálohy. Pro poskytování flexibility je vhodné do elektrizační soustavy zapojit i baterie, popřípadě elektrokotel – výhodnost je nutno individuálně posoudit.

 • Potřeba akumulací energie bude dána vysokou výrobou z obnovitelných zdrojů
 • Denní akumulace může být tvořena bateriovými systémy či přečerpávacími vodními elektrárnami
 • Sezonní akumulace se řeší výrobou vodíku či syntetického metanu.
 • Elektrokotle budou umístěny v průmyslu, ale i u maloodběratelů a spotřebují přebytky z výroby fotovoltaických zdrojů.
 • Záložních plynových motorů bude potřeba i nad rámec motorů v kogeneračních jednotkách a budou zálohovat výrobu z obnovitelných zdrojů.
 • Plynové motory v KVET budou umístěny v podnicích a teplárnách.
 • CCGT (Combined Cycle Gas Turbine) jsou plynové zdroje na výrobu elektřiny
    2050
  současnost Best Estimate Elektrická Plynová
denní akumulace 1175 6395 11753 8226
sezónní akumulace 0 0 10516 659
elektrokotle 100 1100 1200 1200
plynové motory pro zálohy 60 200 5750 1520
plynové motory pro KVET 474 1301 500 1488
CCGT 1276 3825 0 2596
CCGT v teplárnách 95 2431 2087 2093
Next

07. Jaká je návratnost investic do nových technologií?

Energetika je kapitálově náročný obor s menšími riziky a velmi dobrou perspektivou.
Její roční výnosnost není tak velká jako třeba u IT či elektroniky – výnosnost je však jistější a dlouhodobě udržitelná.
Dnešní investice do nové energetiky se rozhodně vyplatí a v budoucnu bohatě vrátí.
Jediným rizikem je tak špatně zvolená strategie, špatná kombinace zdrojů a nesprávné načasování.

Fotovoltaika s dotacemi a dobrým uplatněním výroby v areálu: 3 až 6 let
Baterie pro služby výkonové rovnováhy: 3–5 let
Plynové motory pro KVET – stabilnější odběr tepla: 3–5 let
Plynové motory pro KVET – sezónnější odběr tepla: 5–10 let
Elektrokotle pro služby výkonové rovnováhy: 2 až 4 roky

Uvedené příklady jsou modelové, ale ověřené zkušenostmi a praxí.
Volba optimálního řešení je pro každou firmu či instituci vždy ryze individuální.
Záleží na typu a periodizaci výroby, na množství odebíraných energií, na způsobu napojení do energetických sítí apod.

Next

08. Každá úspěšná energetika potřebuje promyšlenou koncepci na míru

A právě od toho jsme tady my. Navrhneme Vám takové individuální energetické řešení na míru,

ABY SE VÁM ENERGETIKA SKUTEČNĚ VYPLATILA.
EGÚ BRNO

 

Mám zájem o konzultaci zdarma

 

SOUHRN