S čím Vám EGÚ pomůže

S energetikou počítáme… Aby se Vám energetika vyplatila!

S čím Vám EGÚ pomůže

S energetikou počítáme… Aby se Vám energetika vyplatila!

70 let zkušeností
Pomáhali jsme energetice na svět – pomáháme jejímu vývoji.
Inhouse výhledy cen komodit
Nekopírujeme průměr.
Inhouse detailní model provozu energetiky ČR
Zasazeno do CEE a EU včetně modelování přenosových a distribučních sítí.
Řešíme provázaně celou energetiku
Elektroenergetiku – teplárenství – plynárenství – dopravu.
Energetiku řešíme v celém řetězci
Od odběratelů přes sítě, obchod až po zdroje a těžbu.
 • Chcete ušetřit za energii? Chcete investovat? Nevíte, co se nejvíc vyplatí?
 • Vytvoříme Vám energetické řešení – aby se Vám energetika vyplatila.
 • Nelekneme se žádného zadání z oblasti energetického poradenství.
 • Nepreferujeme žádné technologie ani výrobce – fandíme Vašemu zisku.
 • Rozumíme energetice – nejsme univerzální poradenská agentura.
 • Našimi klienty mohou být: investoři a banky, spotřebitelé, výrobci tepla, elektřiny, podniky, města, zájmová sdružení a další…
 • Vytváříme výhledy cen, koncepce rozvoje, studie připojitelnosti.
 • Řešíme aktuální témata energetiky skrze projekty výzkumu a vývoje.

Energetické poradenství

Ačkoliv se nelekneme žádného zadání z energetického poradenství, vybíráme typické projekty:

 • Vyberte si s námi Vaši energetickou budoucnost – vytvoření koncepce energetiky firmy, podniku, města – návrh smysluplných variant, různých kombinací zařízení podle výše investic, rentability a celkové kumulované výnosnosti – najdeme pro Vás tu nejhodnotnější alternativu.
 • Nechte si zpracovat argumentaci pro jednání se státní správou, s klienty, pro lobbing – naše data a výpočty jsou ceněné a neprůstřelné.
 • Analýzy a koncepce rozvoje celé energetiky či její části – často pro státní sféru či profesní organizace (elektroenergetika, plynárenství, ocelářství, teplárenství…).

Elektrické a plynové sítě – studie napojení, vlivů na síť, připojitelnost, spolehlivost

 • Nechte se zastoupit při připojování Vašeho zdroje – studie připojitelnosti zdrojů – od fotovoltaiky po velké elektrárny či teplárny.
 • Nechte se zastoupit při připojování Vaší spotřeby – studie připojitelnosti spotřeby – od podnikatelského odběru, přes průmyslové baterie, technologické odběry až po velké výrobní podniky.
 • Posoudíme Vám pro jednání s distributory vliv připojovaných zařízení na síť – projednáme to s nimi a navrhneme případná opatření pro zdárné připojení.
 • Analyzujeme provoz sítí elektřiny i plynu – analyzujeme jejich spolehlivost, navrhujeme potřebu rozvoje a dlouhodobě úspěšně spolupracujeme s jejich provozovateli.

Projekty výzkumu a vývoje

 • Společnost EGÚ Brno, a. s., je příjemcem podpory v rámci programů výzkumu a vývoje, konkrétně OP PIK, TA ČR, EFEKT a TRIO.
 • Konzultace nad projekty výzkumu a vývoje – poskytujeme poradenskou a konzultační činnost k žádostem vědecko-výzkumných projektů především z oblastí elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, a to jak z oblasti technické, tak z oblasti administrační.

Měření, diagnostika a výroba v elektrických sítích

 • Provádíme měření v energetických provozech u zákazníka.
 • Analyzujeme problémové situace v energetických provozech a navrhujeme jejich řešení.
 • Poskytujeme poradenskou činnost při analýze naměřených dat.
 • Nechte si zjistit kondici Vašeho transformátoru – provádíme plynochromatografickou diagnostiku transformátorů.
 • www.egutech.cz