ESG: vylepší Vaši značku

ESG: vylepší Vaši značku

Pomůže uspořit energie a zefektivní interní procesy
Vylepší reputaci a zvýší atraktivitu v očích investorů a bank
Pomůže identifikovat příležitosti a rizika
Umožní snadnější přístup ke schvalovacím a povolovacím procesům

Jak se chováte k životnímu prostředí?

Jak jste na tom se spotřebou energií? A kolik produkujete emisí?

Jak efektivně využíváte své zdroje?

Jaký je Váš přístup ke klientům?

Jaké máte vztahy se zaměstnanci?

Jaké příležitosti Vaše firma nabízí?

Jak kvalitně vedete Vaši firmu?

Jaká je u Vás transparentnost?

Jak řídíte rizika?

Pomůžeme Vám s domácími úkoly

Koho se ESG a CSRD týká? Pro koho je ESG důležité?

Velké podniky
Nefinanční reporting se bude týkat všech velkých podniků splňujících podmínku obratu nad 50 mil. EUR či aktiva nad 25 mil. EUR.
Malé a střední podniky
Na malé a střední kótované podniky se bude povinnost vztahovat od finančního roku 2026 (s možností dvouletého odkladu). Zároveň budou pro část těchto podniků splňujících daná kritéria určeny zjednodušené standardy.
Dodavatelské podniky
Součástí ESG reportingu je zahrnutí dodavatelského řetězce, můžete být tedy osloveni Vaším zákazníkem, který pod povinnost reportingu patří.
Banky a další investoři
Banky již nyní při poskytování úvěru vyžadují i nefinanční data. Zároveň jako podniky veřejného zájmu jsou samy součástí povinného ESG reportingu.

Kdy bude ESG potřeba?

2021

pozměňovací návrh směrnice NFRD na směrnici CSRD výrazně rozšiřující nefinanční vykazování

2021

pozměňovací návrh směrnice NFRD na směrnici CSRD výrazně rozšiřující nefinanční vykazování

22. června 2022

Evropský parlament a Evropská rada zavádí směrnici CSRD

22. června 2022

Evropský parlament a Evropská rada zavádí směrnici CSRD

22. listopadu 2022

první návrh standardů udržitelnosti (ESRS) organizací EFRAG

22. listopadu 2022

první návrh standardů udržitelnosti (ESRS) organizací EFRAG

31. června 2023

navržené standardy ESRS vchází v platnost

31. června 2023

navržené standardy ESRS vchází v platnost

Leden 2024

vydání zjednodušených standardů určených pro malé a střední podniky

Leden 2024

vydání zjednodušených standardů určených pro malé a střední podniky

2024

počínaje tímto rokem nabývají velké kótované podniky nad 500 zaměstnanců (typicky již vykazující podle NFRD) povinnost vykázat ESG report

2024

počínaje tímto rokem nabývají velké kótované podniky nad 500 zaměstnanců (typicky již vykazující podle NFRD) povinnost vykázat ESG report

2025

povinnost se rozšiřuje na velké podniky s obratem nad 50 mil. EUR či aktivy nad 25 mil. EUR, na které se doposud NFRD nevztahovala

2025

povinnost se rozšiřuje na velké podniky s obratem nad 50 mil. EUR či aktivy nad 25 mil. EUR, na které se doposud NFRD nevztahovala

2026

předpokládané vydání odvětvových standardů

2026

předpokládané vydání odvětvových standardů

2026

povinnosti nabývají i malé a střední kótované podniky (s možností dvouletého odkladu)

2026

povinnosti nabývají i malé a střední kótované podniky (s možností dvouletého odkladu)

2028

mimoevropské skupiny s dceřinou společností či pobočkou v EU a čistým obratem nad 150 mil. EUR

2028

mimoevropské skupiny s dceřinou společností či pobočkou v EU a čistým obratem nad 150 mil. EUR

Co vám nabízíme?

kvalitní a propracovaný ESG report, kterým se budu moci pochlubit

ESG report bude ušitý na míru Vašim potřebám

nejnovější dostupné informace a metodiky

profesionální a flexibilní spolupráci

šetříme Váš čas a nebudeme Vás zatěžovat více než je nutné

možnost kontinuální spolupráce a rádi se staneme Vašimi partnery

Doplňující informace k ESG

Co je to ESG, NFRD, CSRD, EFRAG, ESRS?

ESG – Environment, Social, Governance – 3 oblasti nefinančního vykazování podle nové směrnice CSRD od Evropské Komise
NFRD – Non-financial reporting directive – původní směrnice Evropské komise ukládající velkým kótovaným podnikům nad 500 zaměstnanců povinnost vykazovat určité nefinanční informace o činnostech firmy s cílem poskytnout transparentnost a pomoci investorům a spotřebitelům posoudit vliv podniků na životní prostředí a společnost jako celek
CSRD – Corporate sustainability reporting directive – Nahrazuje NFRD. Rozšiřuje záběr informací, které musí jednotlivé podniky ve svých nefinančních výkazech zahrnout, zároveň rozšiřuje, na koho se povinnost vztahuje. Ve výsledku by měla tato směrnice zahrnout až 75% celkového obratu společností v Evropské unii
EFRAG – European Financial Reporting Advisory Group – orgán utvořený s podporou Evropské komise aby sloužil veřejnému zájmu. Angažuje se na poli asistence s finančním i nefinančním vykazováním firem. V současné době se plně věnuje rozvoji CSRD a ESRS.

Co konkrétně obsahuje ESG report?

ESG report obsahuje celou škálu informací. Firmy musí například zveřejnit strukturu řídících orgánů, jejich odpovědnost ohledně životního prostředí, vztahu k zaměstnancům a transparentní vedení firmy.

Jsme malý nebo střední kótovaný podnik. Kdy nám vstupuje platnost v povinnost a za který rok?

Pro malé a střední kótované podniky vstupuje povinnost vykázat ESG report za rok 2026. To znamená, že v roce 2027 musí tyto podniky vydat svůj ESG report mapující rok 2026. Zároveň ale mají tyto podniky možnost odkladu až dvou let. Povinnost se vždycky vztahuje k předchozímu roku.

Obejdeme se do budoucnosti bez ESG reportu?

Předně, ESG reporty budou povinné prakticky pro všechny subjekty operující v Evropské unii. I přestože na vás tato povinnost dopadat nemusí (malý nebo střední nekótovaný podnik), ESG report vylepší vaši pozici a reputaci a zajistí vám výhodnější úvěry od předních evropských bank. Budete také atraktivnější co se investorů a potenciálních zaměstnanců a klientů týče

Může na nás dopadnout ESG i když nespadáme do kótovaných podniků?

Může. Součástí směrnice CSRD a ESG reportů je i odpovědnost vykazujících podniků za jejich vlastní dodavatelský řetězec. Tyto firmy by podle ESG měly tlačit na udržitelnou odpovědnost svých dodavatelů. Může se tak stát, že kvůli absenci ESG reportu se Váš velký klient rozhodne obrátit na jinou podobnou firmu, která ESG report má, přestože jej povinně vykazovat nemusí

Jedná se o jednorázový výkaz, či periodicky se opakující?

Periodicky se opakující. Povinnost vykázat ESG report je nastavena na každý rok. Právě porovnáním navazujících reportů s reporty dřívějšími se ukáže, zdali podnik klade důraz na odpovědnost a vylepšuje svoji situaci, či nikoliv.

Co pro vytvoření ESG reportu musíme udělat?

Kontaktovat nás! Nezávazně s Vámi prodiskutujeme Vaši situaci a probereme možnosti naší společné spolupráce.

Zajímá Vás ESG a nevíte, co od toho očekávat? Neváhejte nás oslovit. Nezávazně prodiskutujeme Vaše možnosti a najdeme pro Vás optimální cestu.

Matěj Hrubý
Karolína Vítková
ESG: vylepší Vaši značku