Odborný tým

V EGÚ Brno pracují odborníci s letitou praxí a hlubokým vzhledem do energetické problematiky s mladými specialisty s vyšší mírou invence a dynamiky.

Odborný tým

V EGÚ Brno pracují odborníci s letitou praxí a hlubokým vzhledem do energetické problematiky s mladými specialisty s vyšší mírou invence a dynamiky.

elektroenergetika a teplárenství

Michal Macenauer

Specializace:
systémová elektroenergetika a plynárenství, predikce spotřeby elektřiny, plynu a tepla, nové technologie

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, obory Elektroenergetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony; Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Sociologie

V EGÚ Brno:
od roku 2005

Osobní motto:
Člověk není bohatý tím, co má, ale tím, co dává ostatním.

Kontakt:

Petr Čambala

Specializace:
systémová elektroenergetika a teplárenství, evropský trh s elektřinou a povolenkami, modelování provozu ES

Vzdělávání:
Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Elektroenergetika; Fakulta strojní VUT v Brně, obor Tepelné a Jaderné energetické zařízení

V EGÚ Brno:
od roku 2004

Kontakt:

Jan Toufar

Specializace:
systémová elektroenergetika se zaměřením na provoz soustavy a regulační výkony

Vzdělávání:
fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 1993

Osobní motto:
skutečnost je vždycky složitější.

Kontakt:

Matěj Hrubý

Specializace:
systémové plynárenství a elektroenergetika se zaměřením predikce poptávky plynu, elektřiny a na zelené zdroje energie

Vzdělání:
Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

V EGÚ Brno:
od roku 2017

Osobní motto:
Bolest je radost a neúspěch je motivací.

Kontakt:

Martin Pešek

Specializace:
Výzkum a vývoj, progresivní technologie, tepelná technika a technika prostředí

Vzdělání:
Fakulta strojní VUT v Brně, Energetický ústav

V EGÚ Brno:
od roku 2018

Osobní motto:
Nejoptimálnější neexistuje

Kontakt:

Jiří Horna

Specializace:
databáze a programování modelů pro plynárenství a provoz ES

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Biomedicínské a ekologické inženýrství

V EGÚ Brno:
od roku 2015

Kontakt:

Plynárenství

Michal Kocůrek

Specializace:
systémové plynárenství se zaměřením na energetickou bezpečnost a zásobování zemním plynem

Vzdělání:
Sciences Po v Paříži, obor International Energy; Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Politologie

V EGÚ Brno:
od roku 2016

Osobní motto:
Vždy je lepší klást otázky, než si vytvářet domněnky.

Kontakt:

Pavel Liedermann

Specializace:
sektor plynárenství jako celek, primární energetické zdrojem a bilance plynárenské a elektrizační a soustavy, zdrojová základny elektrizační soustavy

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 1987

Osobní motto:
Nejde o to vystoupat co nejvýše, ale postarat se o to, abych nedošel jenom sám.

Kontakt:

Tomáš Špaček

Specializace:
systémové plynárenství a elektroenergetika se zaměřením na obnovitelné zdroje a zásobování zemním plynem

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Biomedicínské a ekologické inženýrství

V EGÚ Brno:
od roku 2008

Osobní motto:
A pořád dokola, bez cíle, ale stále kupředu.

Kontakt:

Přenosové elektrické sítě

Tomáš Mendl

Specializace:
provoz a rozvoj elektrických sítí VVN, integrace obnovitelných zdrojů a spotřeba

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 2002

Kontakt:

Jiří Ptáček

Specializace:
elektrické sítě a rozvoj soustav

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 1987

Kontakt:

Petr Modlitba jr.

Specializace:
analýzy provozu a rozvoje elektrických sítí

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 2018

Osobní motto:
Žít přítomností, snít o budoucnosti, učit se z minulosti.

Kontakt:

Jan Kroulík

Specializace:
analýzy provozu a rozvoje elektrických sítí

Vzdělávání:
Fakulta elektrotechniky ČVUT v Praze, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 1996

Kontakt:

Petr Modlitba

Specializace:
provoz a rozvoj elektrických sítí a připojitelnost nových zdrojů do sítí

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Silnoproudá elektrotechnika

V EGÚ Brno:
od roku 1979

Osobní motto:
Cena elektřiny je vysoká, úsměv je zdarma a dává více světla.

Kontakt:

Distribuční elektrické sítě

Petr Skala

Specializace:
distribuční sítě, analýzy a simulace spolehlivosti, opatření ke zlepšení spolehlivosti, optimalizace, regulace nepřetržitosti distribuce

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, obor Silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 2004

Kontakt:

Jaroslav Šabata

Specializace:
distribuční sítě (plánování rozvoje, ekonomika), dynamické zatěžování vedení, tvorba SW aplikací, měření námrazy

Vzdělání:
Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 1987

Osobní motto:
Pokud někdo neudělal nikdy chybu, pak nikdy nezkusil něco nového.

Kontakt:

Rudolf Milota

Specializace:
distribuční sítě, zpracovávání a analýza dat o provozu a spolehlivosti, regulovaná cenotvorba a velkoobchodní trhy s elektřinou

Vzdělání:
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 2004

Kontakt:

Petr Lehký

Specializace:
mechanika venkovních vedení, analýzy kalamitních situací a havárií, podmínky pro navrhování a stavbu vedení

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Energetika

V EGÚ Brno:
od roku 1982

Kontakt:

Ekonomika, ceny, investice

Jiří Weber

Specializace:
regulace cen v elektroenergetice, ekonomika FVE zdrojů

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Biomedicínské inženýrství

V EGÚ Brno:
od roku 2011

Kontakt:

Oldřich Muselík

Specializace:
systémová elektroenergetika se zaměřením na bilance energetických soustav, nové zdroje energie a ekonomie energetiky

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 1971

Osobní motto:
Pomáhej tam, kde můžeš, a nepřekážej tam, kde nemůžeš.

Kontakt:

Spotřeba elektřiny, typové diagramy dodávky (TDD)

Pavel Heger

Specializace:
systémová elektroenergetika se zaměřením na typové diagramy dodávek

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky ZČU v Plzni, obor Komerční elektrotechnika

V EGÚ Brno:
od roku 2003

Osobní motto:
Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáme.

Kontakt:

Zdeněk Vala

Specializace:
provoz soustavy a zajištění regulačních výkonů, typové diagramy dodávek

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 1999

Kontakt:

Karolína Vítková

Specializace:
analýzy dat pro typové diagramy dodávek, systémová elektroenergetika a plynárenství

Vzdělání:
Fakulta ekonomicko-správní MU v Brně, obor Matematické a statistické metody v ekonomii

V EGÚ Brno:
od roku 2017

Osobní motto:
Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end.

Kontakt: