Odborný tým

V našem týmu úzce spolupracují zkušení energetičtí odborníci s dlouholetou praxí a s hlubokým vhledem do problematiky, experti s vědeckou erudicí i mladí specialisté, kteří přinášejí nové podněty, dynamiku a čerstvou energii.

Odborný tým

V našem týmu úzce spolupracují zkušení energetičtí odborníci s dlouholetou praxí a s hlubokým vhledem do problematiky, experti s vědeckou erudicí i mladí specialisté, kteří přinášejí nové podněty, dynamiku a čerstvou energii.

Náš tým

Petr Čambala

Specializace:
systémová elektroenergetika a teplárenství, evropský trh s elektřinou a povolenkami, modelování provozu ES

Vzdělání:
Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Elektroenergetika; Fakulta strojní VUT v Brně, obor Tepelné a Jaderné energetické zařízení

V EGÚ Brno:
od roku 2004

Kontakt:

Pavel Heger

Specializace:
systémová elektroenergetika se zaměřením na typové diagramy dodávek

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky ZČU v Plzni, obor Komerční elektrotechnika

V EGÚ Brno:
od roku 2003

Osobní motto:
Jen to je ztraceno, čeho se sami vzdáme.

Kontakt:

Matěj Hrubý

Specializace:
systémové plynárenství a elektroenergetika se zaměřením predikce poptávky plynu, elektřiny a na zelené zdroje energie, ESG

Vzdělání:
Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost
Fakulta ekonomicko-správní MU v Brně, obor Veřejná ekonomika a správa

V EGÚ Brno:
od roku 2017

Osobní motto:
Bolest je radost a neúspěch je motivací.

Kontakt:

Michal Kocůrek

Specializace:
systémová energetika se zaměřením na zásobování, poptávku a produkci plynných paliv (zemní plyn, biometan, vodík), energetickou bezpečnost, obchodování s energiemi

Vzdělání:
Sciences Po v Paříži, obor International Energy; Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Politologie

V EGÚ Brno:
od roku 2016

Osobní motto:
Vždy je lepší klást otázky, než si vytvářet domněnky.

Kontakt:

Petra Kostrhounová

Specializace:
systémová elektroenergetika a teplárenství

Vzdělání:
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Energetické inženýrství
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Základy strojního inženýrství

V EGÚ Brno:
od roku 2022

Osobní motto:
Dvakrát měř, jednou řež.

Kontakt:

David Lauterbach

Specializace:
investice do nových technologií, analýzy služeb výkonové rovnováhy, energetické trhy

Vzdělání:
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Procesní inženýrství
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Základy strojního inženýrství

V EGÚ Brno:
od roku 2023

Kontakt:

Pavel Liedermann

Specializace:
sektor plynárenství jako celek, primární energetické zdroje a bilance plynárenské a elektrizační a soustavy, zdrojová základna elektrizační soustavy

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 1987

Osobní motto:
Nejde o to vystoupat co nejvýše, ale postarat se o to, abych nedošel jenom sám.

Kontakt:

Michal Macenauer

Specializace:
systémová elektroenergetika a plynárenství, predikce spotřeby elektřiny, plynu a tepla, nové technologie, ESG

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO, obory Elektroenergetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony; Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Sociologie

V EGÚ Brno:
od roku 2005

Osobní motto:
Člověk není bohatý tím, co má, ale tím, co dává ostatním.

Kontakt:

Petr Modlitba jr.

Specializace:
analýzy provozu a rozvoje elektrických sítí

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 2018

Osobní motto:
Žít přítomností, snít o budoucnosti, učit se z minulosti.

Kontakt:

Jakub Pelčák

Specializace:
Energetické politiky a regulatorní rámec, komunitní energetika, ESG

Vzdělání:
Fakulta sociálních studií MU v Brně, obor Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost

V EGÚ Brno:
od roku 2023

Kontakt:

Martin Pešek

Specializace:
výzkum a vývoj, progresivní technologie, tepelná technika a technika prostředí

Vzdělání:
Fakulta strojní VUT v Brně, Energetický ústav

V EGÚ Brno:
od roku 2018

Osobní motto:
Nejoptimálnější neexistuje

Kontakt:

Patrik Peťovský

Specializace:
optimalizace bioplynových stanic smysluplnou modernizací, záruky původu a trh s biometanem

Vzdělání:
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Procesní inženýrství

V EGÚ Brno:
od roku 2023

Kontakt:

Ján Poláčik

Specializace:
plynárenství se zaměřením na vodík

Vzdělání:
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Energetický ústav

V EGÚ Brno:
od roku 2022

Osobní motto:
Náš charakter je to, co děláme, když si myslíme, že se nikdo nedívá.

Kontakt:

Zdeněk Přibyl

Specializace:
Návrhy fotovoltaik, vodíkových plnicích stanic s obnovitelnými zdroji, komunitní energetika a energetické koncepce měst a obcí

Vzdělání:
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, obor Procesní inženýrství

V EGÚ Brno:
od roku 2023

Kontakt:

Jiří Ptáček

Specializace:
elektrické sítě a rozvoj soustav

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 1987

Kontakt:

Jaroslav Šabata

Specializace:
distribuční sítě (plánování rozvoje, ekonomika), dynamické zatěžování vedení, tvorba SW aplikací, měření námrazy

Vzdělání:
Fakulta elektrotechnická VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 1987

Osobní motto:
Pokud někdo neudělal nikdy chybu, pak nikdy nezkusil něco nového.

Kontakt:

Tomáš Špaček

Specializace:
systémové plynárenství a elektroenergetika se zaměřením na obnovitelné zdroje a zásobování plynem

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Biomedicínské a ekologické inženýrství

V EGÚ Brno:
od roku 2008

Osobní motto:
A pořád dokola, bez cíle, ale stále kupředu.

Kontakt:

Jan Toufar

Specializace:
systémová elektroenergetika se zaměřením na provoz soustavy a regulační výkony

Vzdělání:
fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 1993

Osobní motto:
skutečnost je vždycky složitější.

Kontakt:

Jakub Uher

Specializace:
analýzy provozu a rozvoje elektrických sítí a připojitelnost nových zdrojů do sítí

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, Silnoproudá elektrotechnika a výkonová elektronika

V EGÚ Brno:
od roku 2022

Kontakt:

Zdeněk Vala

Specializace:
provoz soustavy a zajištění regulačních výkonů, typové diagramy dodávek

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Elektroenergetika

V EGÚ Brno:
od roku 1999

Kontakt:

Tomáš Vařejka

Specializace:
územní energetické koncepce, trh s energiemi, energetické bilance

Vzdělání:
Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně, Energetický ústav

V EGÚ Brno:
od roku 2023

Kontakt:

Jiří Weber

Specializace:
regulace cen v elektroenergetice, ekonomika FVE zdrojů

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Biomedicínské inženýrství

V EGÚ Brno:
od roku 2011

Kontakt:

Jan Zavadil

Specializace:
mechanika venkovních vedení, podmínky pro navrhování a stavbu vedení, analýzy kalamitních situací a havárií, měření námrazy

Vzdělání:
Fakulta strojní VUT v Brně, obor Energetické inženýrství

V EGÚ Brno:
od roku 2020

Kontakt:

Milan Bechyně

Specializace:
energetické audity, místní energetické koncepce, energetický management

Vzdělání:
Fakulta strojní ČVUT v Praze, obor Energetické stroje a zařízení

V EGÚ Brno:
od roku 2024

Kontakt:

Petr Lehký

Specializace:
mechanika venkovních vedení, analýzy kalamitních situací a havárií, podmínky pro navrhování a stavbu vedení

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Energetika

V EGÚ Brno:
od roku 1982

Kontakt:

Petr Modlitba

Specializace:
provoz a rozvoj elektrických sítí a připojitelnost nových zdrojů do sítí

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky VUT v Brně, obor Silnoproudá elektrotechnika

V EGÚ Brno:
od roku 1979

Osobní motto:
Cena elektřiny je vysoká, úsměv je zdarma a dává více světla.

Kontakt:

Lukáš Potáček

Specializace:
matematické modelování, automatizace, zpracování dat, programování

Vzdělání:
Fakulta elektrotechniky a informatiky VUT v Brně, obor Kybernetika, automatizace a měření
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně, obor Elektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technika

V EGÚ Brno:
od roku 2001

Osobní motto:
Neříkej všechno, co víš, ale snaž se, abys dobře věděl, co říkáš. (sv. Jan Bosco)

Kontakt:

Karolína Vítková

Specializace:
výzkum a vývoj, ESG, datové analýzy, TDD, systémová elektroenergetika a plynárenství

Vzdělání:
Fakulta ekonomicko-správní MU v Brně, obor Matematické a statistické metody v ekonomii

V EGÚ Brno:
od roku 2017

Osobní motto:
Everything will be okay in the end. If it’s not okay, it’s not the end.

Kontakt: