Energetika se od základu změní

Proč se svět energetiky dramaticky mění
a jak se změny dotknou nás všech

Evropa se rozhodla vydat zelenou cestou a výrazně přispět k ochraně klimatu razantním snižováním emisí skleníkových plynů. A to navíc v rekordně krátkém čase. Co to pro energetiku znamená v praxi?

 1. Dekarbonizace, masívní odklon od fosilních paliv a zastaralých energetických zdrojů.
 2. Výrazné zvyšování cen emisních povolenek.
 3. Obrovské investice do obnovitelných zdrojů.

Přichází doba turbulentní proměny celé energetiky, jejíž dopady pocítíme všichni. Výrobci energií, průmyslové podniky, velcí spotřebitelé energií, města a obce, doprava i koncoví zákazníci.

01. Jak vypadá naše energetika dnes?

Hlavním problémem České republiky i celého regionu střední Evropy je skutečnost, že převážná část výroby energie pochází právě z fosilních zdrojů. O to dramatičtější proměny energetiky a s tím související dopady můžeme v blízké době očekávat.

 • Celý region CEE je dosud závislý na fosilních palivech (78 %).
 • Větší rozvoj OZE nastává až v posledních letech.
 • Význam OZE však v celkové skladbě zdrojů nyní tvoří pouhých 16 %.
 • Oproti tomu uhlí jako zdroj primární energie v současnosti tvoří cca 25 %.
Next

02. Jaké jsou cíle snižování emisí?

Nutno zdůraznit, že cíle jsou velmi ambiciózní až drastické a zásadním způsobem ovlivní celý energetický řetězec – od skladby zdrojů přes výrobu, distribuci až po konečnou spotřebu.

 • Do roku 2030 se očekává 50% pokles emisí skleníkových plynů oproti roku 1990.
 • Do roku 2050 by celé Evropská unie měla být uhlíkově neutrální (pokles emisí o 95 % oproti roku 1990).
Next

03. Jaké budou důsledky?

Dojde k výraznému útlumu využívání uhlí, ropy a výhledově i zemního plynu.
Důsledky pocítí i doprava, průmysl a domácnosti (energetika vytváří pouze třetinu emisí).
Poroste podíl obnovitelných zdrojů, který se však neobejde bez záložních zdrojů spalujících plyn.
V důsledku změn a podpory elektromobility výrazně poroste poptávka po elektrické energii.
Ve střednědobém horizontu poroste poptávka i po zemním plynu (důležité tranzitivní palivo).

 • Elektřina bude postupně nahrazovat fosilní energii (mezně až o 2 600 TWh).
 • Poptávku po elektřině navýší elektromobilita.
 • Do roku 2050 očekáváme navýšení poptávky až o 50 % (oproti roku 2019).
Next

04. Kolik elektřiny bude chybět a kde ji vzít?

Výrazně se budou rozevírat nůžky mezi prudkým nárůstem poptávky po elektrické energii a masivním útlumem jejích „tradičních“ zdrojů.
Elektřina z OZE sama o sobě a bez záložních zdrojů nedokáže zvýšenou poptávku pokrýt.
Enormně vzroste poptávka po množství nových výrobních zdrojů.
Podle našich výpočtů bude v roce 2050 v regionu CEE chybět 841 TWh, což je jeho celá současná roční spotřeba.
Chybějící výrobní zdroje společně s vysokou poptávkou povedou k razantnímu zdražování elektřiny.

 • Do 2025 bude v regionu CEE odstaveno 45–50 GW točivého výkonu.
 • Do 2050 bude v regionu CEE odstaveno 103–142 GW točivého výkonu.
 • Jen do roku 2025 bude v regionu CEE potřeba nalézt 190–200 TWh nových zdrojů výroby elektřiny.
Next

05. Jaká bude situace v ČR?

Vše, co platí pro region CEE, platí bezezbytku i pro budoucí vývoj energetiky u nás.
Předpokládáme, že do roku 2030 bude v ČR odstavena pětina všech provozovaných elektráren.
O deset let později pak nebude k dispozici až 40 % aktuálně instalovaného výkonu.
Zhruba ve stejné době se změníme z exportéra elektřiny na jejího dovozce.

 • Do roku 2035 bude odstaveno přibližně 75 % dnešních uhelných zdrojů.
 • Rychlost odstavování uhelných zdrojů ovlivní cena emisních povolenek a elektřiny.
 • Horizont roku 2050 dosáhne pouze JE Temelín (a teoreticky PPC Počerady).
Next

06. Jak se na změny připravit?

Nastal nejvyšší čas začít se na dramatickou proměnu energetiky a její zásadní dopady s předstihem připravovat. Zvažovat novou energetickou koncepci, nové zdroje, nové formy připojení k sítím.
Napřed si ale pojďme v dalším příběhu energetiky říct, kolik to všechno bude stát.

 

Druhý příběh