Společnost EGÚ Brno, a. s., byla podpořena z veřejných zdrojů v následujících projektech vědy a výzkumu, které jsou v souladu s dlouhodobou strategií firmy.

Optimalizace mikrokogenerace pomocí palivových článků a její environmentální a ekonomické přínosy
Návrh projektu byl podpořen v rámci OP TRIO, jehož poskytovatelem je MPO. Na výsledku se bude podílet společnost EGÚ Brno, a. s., jakožto hlavní řešitel spolu s ÚJV Řež, a. s., a Centrem výzkumu Řež, s. r. o.
Zvyšování efektivity železniční dopravy v rámci energetické optimalizace systému multimodální mobility
Návrh projektu byl podpořen v rámci OP THÉTA, jehož poskytovatelem je TAČR. Na výsledku se bude podílet společnost EGÚ Brno, a. s., jakožto hlavní řešitel spolu s Univerzitou Pardubice, Dopravní fakultou Jana Pernera.
Výzkum inovativní koncepce parogenerátoru pro kogenerační výrobu elektřiny u ZEVO s vyloučením chloridové koroze přehříváků páry a s možností akumulace elektrické energie
Návrh projektu byl podpořen v rámci OP THÉTA, jehož poskytovatelem je TAČR. Na výsledku se bude podílet společnost EGÚ Brno, a. s., jakožto spoluřešitel. Hlavním řešitelem je VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní a dalšími spoluřešiteli jsou SVÚM, a. s., a INVELT SERVIS, s. r. o.
Pro bližší informace kontaktujte Martina Peška.
Kategorie: Novinky