Michal Macenauer se 13. června zúčastnil workshopu parcipativního modelování na téma budoucnost obnovitelné energetiky, který pořádala FSS MUNI.

Cílem workshopu bylo za účasti klíčových stakeholderů diskutovat příležitosti, limity a bariéry rozvoje obnovitelných zdrojů energie v České republice. Během workshopu se vytvářely možné scénáře přechodu na větší zapojení obnovitelných zdrojů v českém energetickém mixu. Výstupy z workshopu budou zásadní pro nastavení výzkumného modelu, který bude následně aplikačními garanty moci být využitý pro tvorbu strategií obnovitelné energetiky.

Kategorie: Novinky