O budoucnosti zemního plynu v evropské energetice se bude rozhodovat v následujících měsících. Prvním poslem nových podmínek, které budou formovat podobu evropského plynárenství bude v dubnu roku 2020 zasedání Madridského fóra.

Zde by již měly být jasněji komunikovány kontury očekávaného plynárenské balíčku. Předpokládá se, že zejména zaměření na produkci, obchodování a vtláčení obnovitelných plynů bude tvořit hlavní část nové legislativy.
Pokud by tedy v roce 2020 měla dominovat agenda spojená s obnovitelnými plyny, v roce 2019 se hlavní pozornost zaměřovala na LNG a téměř dvojnásobný nárůst dodávek do zemí EU. Problematika dodávek LNG by však v evropském plynárenském diskurzu neměla chybět ani po roce 2020.
I přes nepochybně sílící budoucí roli obnovitelných plynů v evropském plynárenství může LNG sehrát klíčovou roli pro udržení, resp. zvýšení atraktivity zemního plynu v rámci evropského energetického mixu. Na přínos dodávek zkapalněného zemního plynu pro energetickou bezpečnost zemí EU lze nahlížet ze tří různých perspektiv – ze strategického, ekonomického a politicko-marketingového úhlu pohledu. Ze všech tří perspektiv se nicméně LNG jeví jako důležitý nástroj naplňování cílů Energetické unie ve smyslu zajištění diverzifikovaných dodávek plynu, které umožňují lepší integraci trhů se zemním plynem a zároveň nejnižší možné ceny plynu na jednotlivých evropských trzích.
Celý článek Michala Kocůrka naleznete v aktuálním čísle časopisu Plyn.

Kategorie: Novinky