Náš kolega Michal Kocůrek vystoupil 25/5 2017 na konferenci STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2017, kterou pořádal Národní strojírenský klastr, s příspěvkem Náklady na vodíkovou dekarbonizaci energetiky. Více informací naleznete zde.

Kategorie: Novinky