Společnost EGÚ Brno, a. s., s platností od 1. 3. 2019 schvaluje zařazení genderové rovnosti a diverzity do dlouhodobé strategie rozvoje firmy a zároveň zřizuje pozici ombudsmana. Osoba odpovědná za genderovou rovnost je Radka Špačková a ombudsmana pro zaměstnance bude vykonávat Martin Pešek. Více informací najdete zde.

Kategorie: Novinky