EGÚ Brno na národní konferenci CIRED

Naši kolegové se ve počátkem listopadu v hojném počtu zúčastnili národní konference organizované Českým komitétem CIRED, která seznamuje s významnými výsledky činnosti členů pracovních skupin Českého komitétu CIRED i dalších odborníků v této oblasti. […]

Více

Seminář EFEKT úspěšně proběhl

Seminář EFEKT, který byl realizován s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2017, úspěšně proběhl 1/11 2017 v Brně. Seminář organizovala […]

Více

Seminář EFEKT se blíží!

Seminář EFEKT, který pořádá EGÚ Brno v úzké spolupráci s MPO a NCEÚ, se uskuteční 1. listopadu 2017 v Brně. Seminář je bez vložného po registraci zde.

Více

EGÚ Brno na pracovní skupině CIRED

Naši kolegové Rudolf Milota a Jiří Ptáček se 26. a 27. října 2017 zúčastní jednání pracovní skupiny CIRED, sekce 4 – Rozptýlená výroba a užití elektřiny. Jiří Ptáček vystoupí s příspěvkem Chování elektrospotřebičů v domácnosti – poznatky z měření. Více informací naleznete zde.

Více

EGÚ Brno na pracovní skupině CIRED

Naši kolegové Milan Krátký a Jiří Ptáček se 17. a 18. října 2017 zúčastnili jednání pracovní skupiny CIRED PS4.2 – Distribuční systémy s velkým podílem rozptýlených zdrojů. Více informací naleznete zde.

Více

Děkujeme za účast na konferenci Energetika 2017

Děkujeme všem účastníkům konference Energetika 2017 za plný sál, vysokou odbornou úroveň, živou diskuzi a přátelskou atmosféru. Vážíme si Vaší přízně a těšíme se na  22. ročník, který se bude konat 19. a 20. září 2018 […]

Více

Vystoupení Rady ERÚ na konferenci Energetika 2017

Konference Energetika 2017 bude první událostí, kde exkluzivně vystoupí kompletní Rada Energetického regulačního úřadu. Vladimír Outrata, Vratislav Košťál, Rostislav Krejcar, Jan Pokorný a Vladimír Vlk představí v rámci úvodního bloku konference vizi […]

Více

EGÚ Brno na konferenci Energetika Most

Naši kolegové Petr Čambala a Michal Macenauer se 23. června 2017 zúčastní diskuze na konferenci Energetika Most 2017 – VÝVOJ A UPLATNĚNÍ NOVÝCH TECHNOLOGIÍ V ENERGETICE V RÁMCI VÝSTAVBY A REKONSTRUKCE ENERGETICKÝCH ZDROJŮ.   Více informací naleznete […]

Více

EGÚ Brno na konferenci v Poděbradech

Naši kolegové Lukáš Mařica a Petr Čambala vystoupí dnes na konferenci PODĚBRADY 2017 – Aktuální otázky a vybrané problémy řízení elektrizační soustavy – 22. ročník. Více informací naleznete zde.

Více

EGÚ Brno na semináři ORGREZ

Na semináři ORGREZ „Elektroenergetika 2017“ vystoupili naši kolegové Jiří Ptáček a Milan Krátký se společným příspěvkem s ČEPS, a. s., „Provozní souvislosti využití transformátorů s příčnou regulací fáze“.

Více

EGÚ Brno na pracovním setkání CIRED

Naši kolegové Rudolf Milota, Petr Modlitba a Jiří Ptáček se 26. a 27. 4. 2017 zúčastnili pracovního setkání CIRED – sekce 4, rozptýlená výroba a užití elektřiny. Více informací naleznete zde.

Více
1 2 3