Vyšel nový newsletter k projektu STRIDE

Publikováno
15. 3. 2022


Přinášíme Vám nejnovější newsletter, který shrnuje aktuální dění v rámci projektu STRIDE. Tento projekt je zaměřen na efektivnější energetické plánování prostřednictvím integrace konceptů inteligentních sítí v Podunají. Shrnuje aktivity jak EGÚ Brno, tak ostatních mezinárodních partnerů projektu v rámci dokončení prvního pracovního balíčku. Ten byl zaměřen na vypracování komplexních analýz partnerských regionů. Tyto analýzy budou základem pro vypracování strategií a akčních plánů pro vybrané regiony, které budou náplní druhého pracovního balíčku.
Jedním z výstupů prvního pracovního balíčku je také projektové video, které představuje práci na projektu a jeho cíle v podobě animace. Video můžete shlédnout výše.
Předchozí newsletter je možné stáhnout zde.