Úskalí a benefity využívání tepelných čerpadel

Publikováno
26. 9. 2023

V aktuálním čísle časopisu Plyn vyšel článek Jana Toufara, který se zabývá problematikou tepelných čerpadel. Článek se nesnaží bilancovat meze či objemy možného rozšíření tepelných čerpadel. Poukazuje na sezónní až hodinovou odlišnost provozu různých instalací tepelných čerpadel a důsledky pro provoz plynárenské soustavy, elektrizační soustavy a úspory emisí.
Článek si můžete přečíst zde.