OP PIK – Model řízení spotřeby u odběrných míst

Publikováno
16. 9. 2021

EGÚ Brno úspěšně navázalo na dosavadní spolupráci s Katedrou energetiky, Fakulty strojní, VŠB-TUO. V operačním programu Aplikace VIII, OP PIK, jsme společně s Katedrou elektroenergetiky (Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO) získali dotaci na vývoj matematického modelu řízení spotřeby u odběrných míst osazených inteligentním měřicím systémem. Více informací zde.