Kolega Jan Toufar publikoval odborný článek v letošním druhém čísle časopisu All for Power

Publikováno
16. 9. 2021

„Elektrizační soustava ČR v proudu změn zdrojové základny“ je název článku Jana Toufara, který byl publikován v letošním druhém čísle časopisu All for Power. Článek akcentuje jednak společný pohled na řešení potřeb elektřiny a potřeb tepla a jednak důležitost včasného nastavení vybalancovaného motivujícího prostředí pro podnikání v těchto oblastech, což je při očekávané rychlosti změn obtížné, ale o to důležitější. Text je k dispozici zde.