Vyšel již čtvrtý newsletter projektu STRIDE

Publikováno
15. 6. 2022

Aktuální pokroky partnerů v rámci projektu STRIDE, zaměřeném na efektivnější energetické plánování prostřednictvím integrace konceptů inteligentních sítí v Podunají, si můžete přečíst zde.

Ve čtvrté etapě se partneři věnovali vypracování strategií a akčních plánů pro jejich vybrané regiony. Zároveň byly naplánovány a realizovány školení, jejichž účelem bylo poskytnout místním úředníkům a dalším relevantním cílovým skupinám informace o energetickém plánování a podpořit tak budování kapacit pro rozvoj chytrých sítí.

Školení jsou zdarma dostupná po registraci na platformu projektu https://energy-stride.com/, která slouží také jako síť odborníků, tvůrců politik a dalších zainteresovaných stran a umožňuje tím výměnu nápadů, zkušeností a znalostí v rámci projektu STRIDE.