Nabízíme ocelové součásti pro venkovní vedení vn:

  • s izolovanými vodiči: rovinné uspořádání, svislé uspořádání (jednoduchá vedení, dvojitá vedení), trojúhelníkové uspořádání
  • s holými vodiči – trojúhelníkové uspořádání

Termín dodávky:

  • do 10 kusů obvykle ihned
  • vyšší počty do 14 dnů
  • možnost postupné dodávky
  • součásti se běžně dodávají bez spojovacího materiálu; je-li spojovací materiál vyžadován, je nutno to uvést na objednávce

Doprava:

  • zajistíme dopravu součástí na požadované místo
  • možnost vlastního odběru

Katalog ocelových součástí ke stažení(pdf). Na požádání zašleme vytištěný katalog. Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Petra Lehkého.