Ve stávajícím uspořádání trhu s elektřinou tvoří velkou část spotřebního sektoru zákazníci, kteří nemají nainstalováno průběhové měření. Pro sestavení bilancí elektřiny a pro zúčtování odchylek obchodních subjektů zastupujících maloodběratele byla vyvinuta a zavedena metoda typových diagramů dodávek (TDD). TDD jsou součástí systému obchodování a zúčtování odchylek elektřiny. Kromě zpracování TDD pro ČR vytváříme i typové diagramy dodávky pro Slovensko a podíleli jsme se na řešení obdobné problematiky v plynárenství.

Problematiku TDD lze členit na několik provázaných oblastí:

  • vlastní tvorba a analýzy TDD na základě dat z vybraných vzorků odběratelů
  • analýzy uplatnění systému TDD v praxi a jeho kontinuální vývoj v podmínkách otevřeného trhu s elektřinou
  • vyhodnocení dopadů změn v oblasti měření (nástup smart technologií) a ve způsobu pokrývání spotřeby na straně maloodběru (rozvoj mikrovýroben)

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Pavla Hegera.