Zpracováváme studie připojitelnosti nových zdrojů (klasických i obnovitelných) do sítí různých napěťových hladin.

Studie prověřuje technické vlivy nového zdroje na sítě v místě jeho připojení. Meze přípustných technických vlivů jsou dány v Pravidlech provozování distribučních soustav a zahrnují vlivy na úroveň napětí, zatěžování sítí či zpětné vlivy zdroje, dopady do HDO i do zkratových poměrů.
Studie připojitelnosti mají legislativní opodstatnění přímo ve vyhlášce o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (č.16/2016 Sb.). Provozovatel distribuční sítě je může požadovat tam, kde nový zdroj ovlivní provoz sítě a jde-li o připojení na hladině VN a vyšší.

Zpracováním studií připojitelnosti se dlouhodobě věnujeme, máme k tomu vybudované analytické i datové zázemí zaměřené hlavně na napěťové hladiny VN, 110 kV, případně i přenosovou soustavu. Během celého procesu zpracování studie připojitelnosti zabezpečujeme nestranný odborný přístup s cílem plně využit jak technické možnosti nového zdroje, tak i plně kapacity distribučních sítí v místě připojení.

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Tomáše Mendla.