Analyzujeme a navrhujeme rozvoj sítí nejvyšších napěťových hladin na detailním a průběžně aktualizovaném modelu sítí ES ČR 400, 220, 110 kV.

Výpočty a analýzy elektrických sítí jsou zaměřeny především na:

  • návrh koncepcí rozvoje sítí ES ČR
  • analýzy dopadů mezinárodních závazků na provoz ES ČR
  • hodnocení provozu a návrhy rozvoje elektrických sítí 400, 220 a 110 kV
  • aplikace a využití nových technologií a zařízení v elektrických sítích v návaznosti na koncepci rozvoje sítí a jejich provoz
  • analýzy vlivu rozvoje decentrálních zdrojů a jejich integrace do ES
  • připojení nových zdrojů (klasických i obnovitelných) do sítí různých napěťových hladin
  • připojení velkých odběratelů, průmyslových zón a komplexů spotřeby se zajištěním požadované úrovně spolehlivosti, případně zajištění záložního napájení
  • návrhy na zvýšení zabezpečenosti napájení pro různé odběry i výrobní jednotky – optimalizace provozního zapojení sítí a návrh nových síťových prvků
  • návrhy a hodnocení mezistátního propojení na úrovni PS a sítí 110 kV
  • technické a ekonomické hodnocení provozu sítí a hodnocení efektivnosti nových investic v elektrických sítích

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Tomáše Mendla.