Poskytujeme analýzy zaměřené na:

  • stanovení metodiky regulace cen v elektroenergetice v oblasti regulovaných činností – služby nabízené v elektrizační soustavě, ve kterých není konkurence a podléhají cenové regulaci
  • výpočty regulovaných cen, podklady pro tvorbu sekundární legislativy související s regulací cen v elektroenergetice
  • mechanismus krytí nákladů spojených s podporou elektřiny vyrobenou z obnovitelných zdrojů, z kombinované výroby elektřiny a tepla a z druhotných zdrojů
  • analýzy v oblasti regulace cen
  • analýzy trhu s elektřinou
  • analýzy cen elektřiny na velkoobchodním trhu

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Jiřího Procházku.