Poradenství

Spotřebitelé energií, kteří chtějí být výrobciAnalyzujeme diagramy spotřeby, navrhujeme řešení pro optimalizace plateb za energie včetně návrhu vlastního zdroje elektřiny a tepla. Provádíme analýzy v oblasti regulace cen, analýzy trhu s elektřinou a analýzy cen elektřiny na velkoobchodním trhu.
Investoři, dodavatelé technologií a projektantiProvádíme studie připojitelnosti do všech napěťových hladin, analyzujeme příležitosti na trhu a rentabilitu investic do zdrojů všech velikostí. Známe možnosti uplatnění akumulace – elektrokotle, baterie, zásobníky tepla.
MobilitaAnalyzujeme a navrhujeme možnosti využití různých forem mobility s ohledem na životní prostředí a místní specifika. Řešíme železnici, elektomobilitu, plynovou mobilitu – vodík, bio, lng, cng.
Municipality Zpracováváme koncepční materiály pro zásobování energiemi a pro uplatnění nových technologií – fotovoltaika, elektromobilita, distribuce tepla a chladu apod.

Výroba a měření


Projekty výzkumu a vývoje


Programování a tvorba SW

AlgoritmizaceTým zkušených programátorů, analytiků a matematiků navrhne algoritmus pro řešení Vašeho problému, ten následně implementuje, vytvoří uživatelské rozhraní a výsledkem je tak komplexní řešení. Naše síla je ve využívání zaběhlých programovacích jazyků a nástrojů, jako je C++, Matlab, Delphi, PHP.
Software na míruNaši práci jsme schopni přizpůsobit přesně požadavkům zákazníka. To znamená nejen individuální přístup, ale i použití simulačních nástrojů a modelů ušitých přímo na míru požadavkům analýzy. Aplikace využívané v EGÚ Brno, a.s., jsou vyvíjeny přímo našimi experty a tak je možná jejich personalizace. Pro bližší informace kontaktujte Lukáše Mařicu.

Event/project management a workshopy

Projektový managementKoordinujeme projekty napříč rezorty i pro velké množství participujících subjektů. Rádi Vám pomůžeme s organizací a administrací projektů a se zajišťováním činnosti pracovních skupin.
WorkshopyOrganizujeme workshopy a školení na míru dle požadavků klienta zejména z oblastí elektroenergetiky, teplárenství a plynárenství. Zaměření workshopu přizpůsobíme pokud jde o téma, rozsah i místo konání.
Event managementTechnickým řešením naše služby nekončí. Zajišťujeme moderní prostory, audiovizuální techniku a catering pro naše klienty.
Pro bližší informace kontaktujte Tomáše Špačka.

Mapy a schémata

Námrazové mapyZpracováváme rovněž mapy námrazových mezooblastí v ČR.
Pro bližší informace kontaktujte Petra Lehkého.