Scénáře naplněnosti zásobníků plynu

Publikováno
21. 7. 2022

EGÚ Brno představilo veřejnosti svůj výhled naplněnosti zásobníků plynu pro topnou sezónu 2022/2023. Ze závěrů vyplývá, že pokud od srpna nebude dovoz zemního plynu do České republiky dosahovat alespoň úrovně dvou třetin průměrné denní dodávky letošního roku, budou muset domácnosti a firmy omezit svoji spotřebu. Nezbytná omezení spotřeby plynu by v závislosti na situaci měla dosahovat 16–61 %. K úsporám by měly být primárně motivovány domácnosti, protože snížení jejich spotřeby nepovede ke zhoršení ekonomické situace. Celé znění tiskové zprávy si můžete přečíst zde.