Stend Studnice, vybudovaný koncem 70. let, je určený pro sledování a výzkum námrazy. Stend je umístěn v lokalitě s nejčastějším výskytem námrazy na území ČR ve středních polohách. V této lokalitě se provádí měření námrazy na měřících tyčích nepřetržitě již od roku 1940, což je nejdelší řada měření námrazy na světě.

Měření námrazy v těchto extrémních klimatických podmínkách se provádí v oblastech:

  • měření námrazy v různých výškách nad zemí (problematika výškového gradientu přírůstku námrazy)
  • měření námrazy na holých a izolovaných vodičích
  • měření námrazy na měrných tyčích různých průměrů
  • měření námrazy na lanech
  • vývoj a testování nových metod a automatických přístrojů pro měření hmotnosti námrazy
  • provádění speciálních mechanických zkoušek součástí vedení
  • testování nových technologií (výstražné bóje, zábrany proti přisedání ptáků atd.)

Výsledky měření jsou využívány nejen v energetice (např. tvorba norem), ale i v dalších oblastech, jako je stavebnictví, organizace lesního hospodářství, projekční činnost apod.