Modelový software SimGasTrace je určen pro simulaci provozu plynárenské soustavy s důrazem na detailní stanovení hydraulických, termických a kinematických provozních veličin tranzitní i vnitrostátní přepravní soustavy ČR. Model využívá moderní matematické metody a postupy, modelování soustavy je prováděno pomocí GPS souřadnic.

Výstupy z modelu MAES pak slouží jako vstupní hodnoty pro model SimGasTrace, konkrétně se jedná o lokalizaci zdrojů vyrábějících elektřinu a teplo ze zemního plynu a jejich poptávku po zemním plynu. Tato unikátní komplementárnost modelů MAES a SimGasTrace umožňuje vytváření komplexních analýz české elektroenergetiky, teplárenství a plynárenství.

Modelový systém SimGasTrace není určen ke komerčnímu prodeji. Je využíván pro řešení zakázek společnosti.