Simulační síťové modely umožňují výpočty a analýzy elektrických poměrů v sítích všech napěťových hladin pro současný stav i pro budoucí očekávané provozní režimy. Model je kompatibilní s výstupy provozu ES zpracovaných v modelovému systému MAES. Modely umožňují výpočty ustálených chodů sítí v základních provozních stavech, nestandardních provozních režimech a automatizovanou kontrolu spolehlivosti podle kritéria (N-1) včetně kombinace výpadků více síťových prvků. Umožňují simulovat různé způsoby regulace napětí, regulace činných výkonů ve zvolených oblastech a analýzu napěťových a zkratových poměrů. Všechny simulace lze na modelech provádět automatizovaně, například v hodinové řadě 8760 hodin za rok.

Analýza a hodnocení jsou prováděny v návaznosti na Kodexy přenosové a distribuční soustavy. Výsledkem analýz je posouzení elektrických poměrů v řešených provozních stavech, indikace úzkých míst a hodnocení spolehlivosti provozu sítí.
Modelový systém MSPES není určen ke komerčnímu prodeji. Je využíván pro řešení zakázek společnosti.