Akce je zaměřená na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie.
Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021 – program EFEKT 2 pro rok 2018

 

Termín a místo konání

1. listopadu 2018
Nová radnice, sál zastupitelstva, Dominikánské nám. 1, 60167 Brno

Účastnický poplatek a registrace

Účast na semináři je bezplatná.
Vzhledem k omezené kapacitě prostor prosíme o včasné přihlášení pomocí následujícího formuláře.

Informace, dotazy

Radka Špačková
T: 541 511 504
M: 723 755 396
E: radka.spackova@egubrno.cz

Záštita semináře

Záštitu nad seminářem převzal primátor statutárního města Brna Ing. Petr Vokřál.

Další informace

Přístup do sálu je z Dominikánského náměstí 1.
Parkování v místě konání není zajištěno, doporučujeme využít parkovací dům Domini. Více informací naleznete zde. Pozor na nový systém parkování v Brně.

Program

08:30

Registrace účastníků

9:30

Zahájení semináře

Martin Ander: Slavnostní otevření semináře

náměstek primátora města Brna

Marie Zezůlková: Úvodní slovo

ředitelka, Národní centrum energetických úspor

9:45

Blok 1

Úspory

Moderátor

Karel Šimeček

tajemník, Sdružení velkých spotřebitelů energie

Přednášející

Vladimír Sochor: Současný stav energetické účinnosti v ČR a možnosti dotačních titulů v oblasti úspor energie

ředitel odboru energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jan Solčány: Energetické úspory v rámci SFŽP

vedoucí oddělení Jižní Morava, SFŽP

David Martinek: Představení projektů EPC

manažer řízení segmentu veřejná správa, ČEZ ESCO

Ondřej Grohar: Energetický management

executive, Ensytra

 

Prostor pro dotazy

 

Networking, občerstvení

12:00

Blok 2

Inovace

Moderátor

Matěj Hrubý

analytik, EGÚ Brno

Přednášející

Jiří Procházka: Výhodnost vlastní výroby a akumulace elektřiny

ředitel sekce, EGÚ Brno

Petr Fajmon: Inovace v Teplárnách Brno

generální ředitel, Teplárny Brno

Lukáš Ferkl: Nízkoenergetické domy, pasivní domy, aktivní domy

ředitel Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze (UCEEB)

Jaroslav Tyle: Úspory a inovace v železniční dopravě

odborný specialista, Sdružení železničních nákladních dopravců ČR

Kateřina Kuklová: Zdravá škola

koordinátorka projektu, Česká rada pro šetrné budovy

 

Prostor pro dotazy

 

Networking, občerstvení

14:00

Blok 3

Strategie a koncepce

Moderátor

Marie Zezůlková

ředitelka, Národní centrum energetických úspor

Přednášející

Ivan Jacko: Akční plán pro implementaci Územní energetické koncepce hl. m. Prahy

vedoucí oddělení udržitelné energetiky, Magistrát hlavního města Prahy

Jiří Šamánek: Energetická koncepce města Brna

manažer business procesů, Teplárny Brno

Jan Holeček: Strategie Brno2050

vedoucí oddělení strategického plánování, Statutární město Brno

 

Prostor pro dotazy

 

Závěrečný přípitek, občerstvení, volná diskuze

16:30

Ukončení semináře

Změna programu vyhrazena.