Program Konference Energetika 2020

Dovážet nebo vyrábět?

Představení jednotlivých moderátorů a přednášejících naleznete zde. >>>

Středa 23. září 2020

08:00

Registrace

10:00

Zahájení konference

Zdeněk Špaček

statutární ředitel, EGÚ Brno

René Neděla

náměstek ministra průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu

10:30

Blok 1

Dovážet nebo vyrábět?

Moderátor

Pavel Šolc

člen představenstva ČEPS

Přednášející

Michal Macenauer

vedoucí projektu, EGÚ Brno

Martin Durčák: Zdrojová přiměřenost České republiky

předseda představenstva, ČEPS

Pavel Cyrani: Energetická soběstačnost efektivně

místopředseda představenstva a ředitel divize obchod a strategie, ČEZ

Jiří Feist: Je to bezpečné?

Member of the Board, Chief Strategy Office, EP Power Europe

Stanislav Trávníček: V. regulační období: Prostor pro transformaci regulovaných odvětví

předseda Rady ERÚ

 

Diskuze

13:00

Oběd

14:30

Blok 2

Budou v regionu zdroje?

Moderátor

Lenka Kovačovská

výkonná ředitelka, Český plynárenský svaz

Přednášející

Petr Závodský

ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren, ČEZ

Martin Sedlák: Proč se nemusíme bát restartu rozvoje obnovitelných zdrojů v Česku

programový ředitel, Svaz moderní energetiky

Luboš Pavlas: Energetika bez ideologie

CEO, Sev.en EC

člen představenstva, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Jan Rovenský

člen vládní Uhelné komise

vedoucí energetické kampaně Greenpeace

 

Diskuze

17:05

Blok 3

Budeme plyn dovážet nebo vyrábět?

Moderátor

Michal Kocůrek

analytik, EGÚ Brno

Přednášející

Pavel Zámyslický: Role plynu v přechodu ke “klimatické neutralitě” do 2050

ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí

Michal Slabý: Zdroje plynu budou, jak je budeme umět využívat bude záležet na nás

ředitel pro strategii, NET4GAS

Jiří Šimek: Dokud nepřidělíme energiím skutečnou hodnotu, včetně nákladů na obnovitelnost, nebudeme šetřit, pouze přesouvat spotřebu a navyšovat spotřebu primárních energií v globálním měřítku.

jednatel společnosti, innogy Energo

člen Rady, COGEN Czech

Zuzana Benešová: Zásobníky plynu v budoucnu: bezpečnost dodávky, udržitelnost a nové produkty

Public Affairs Manager, RWE Gas Storage CZ

Richard Kvasňovský

výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz

 

Diskuze

20:00

Večeře

Čtvrtek 24. září 2020

09:30

Blok 4

Budou elektrické sítě schopny masivních přeprav energie?

Moderátor

Jan Kanta

konzultant

Přednášející

Radim Černý

místopředseda představenstva a ředitel úseku Provoz a řízení distribuční soustavy, ČEZ Distribuce

Svatopluk Vnouček: Rozvoj přenosové soustavy ČR

místopředseda představenstva, ČEPS

Richard Vidlička: Role provozovatelů distribučních sítí v procesu energy transition

ředitel, Český svaz zaměstnavatelů v energetice

člen představenstva E.DSO

Stanislav Votruba: Jak se mění distribuce el. energie v Praze

vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

Martina Krčová: Protransformační výzvy V. regulačního období v investicích

členka Rady ERÚ

 

Diskuze

12:30

Blok 5

Kulatý stůl: Dovážet nebo vyrábět?

Moderátor

Pavel Řežábek

hlavní ekonom, ČEZ

Účastníci

Luděk Niedermayer

poslanec Evropského parlamentu

Zbyněk Boldiš

ředitel sekce Zahraniční spolupráce, ČEPS

viceprezident, ENTSO-E

Pavel Elis

předseda představenstva a generální ředitel, Pražská energetika

Martin Slabý

předseda představenstva, Pražská plynárenská Distribuce

předseda Rady, Český plynárenský svaz

Jan Fousek

výkonný ředitel, Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ

Miroslav Zajíček

manager of Strategy, Veolia

Vladimír Tošovský

nezávislý poradce

14:35

Závěr konference

Zdeněk Špaček

statutární ředitel, EGÚ Brno

14:45

Oběd

Konference Energetika 2020 se zúčastní kompletní Rada ERÚ ve složení Ing. Stanislav Trávníček, Ph.D. – předseda Rady ERÚ, Ing. Ladislav Havel – člen Rady ERÚ, Ing. Martina Krčová, MBA – členka Rady ERÚ, Ing. Petr Kusý – člen Rady ERÚ, JUDr. Markéta Zemanová – členka Rady ERÚ.
Změna programu vyhrazena.