Program konference

Letošní konferenci Energetika 2018 budou tvořit následující bloky:

Podrobnější informace se zobrazí po kliknutí na konkrétní blok

Středa 19. září 2018

08:00

Registrace

10:00

Zahájení konference

10:30

Blok 1

Pojďme k jádru věci

13:00

Oběd

14:00

Blok 2

Jaké vnější vlivy budou formovat energetiku?

16:30

Blok 3

Jaké budeme mít zdroje elektřiny a tepla?

18:30

Blok 4

Jak se bude rozvíjet plynárenství?

20:00

Společenský galavečer s ochutnávkou vín

Čtvrtek 20. září 2018

09:00

Blok 5

Jaké budou elektrické sítě?

11:20

Blok 6

Jaká bude situace na energetickém trhu?

K diskusím jednotlivých bloků jsou pozváni členové Rady ERÚ a pracovníci ERÚ.

12:45

Závěr konference

13:00

Oběd

Změna programu vyhrazena.