Zdeněk Špaček

statutární ředitel, EGÚ Brno

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně. Celý svůj profesní život strávil v EGÚ Brno, kde od roku 1979 působil jako výzkumný vývojový pracovník a v letech 1989 – 1992 zastával post ředitele státního podniku. Od roku 1992 doposud je předsedou představenstva a statutárním ředitelem společnosti a v současnosti je jejím jediným akcionářem.
V minulých letech byl předsedou Národního komitétu CIGRE České a Slovenské republiky, členem dozorčí rady ČSZE a stálým hostem vědecké rady při Elektrotechnické fakultě VUT v Brně. Od roku 2018 je členem předsednictva Asociace energetických manažerů.

René Neděla

náměstek ministra průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. et Ing. René Neděla vystudoval ČVUT Fakulta strojní Ústav přístrojové a řídicí techniky obor automatizované řízení. Dále vystudoval Masarykův ústav vyšších studií, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu. Absolvoval Florence School of Regulation – Annual Training Course on Regulation of Energy Utilities (Certificate of Attendance).
Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě v několika pozicích od specialisty regulace v energetice, vedoucího oddělení strategie a poradců, ředitele odboru teplárenství po ředitele sekce regulace. Zároveň přednášel technické předměty na ČVUT fakultě strojní a následně na ČZU technické fakultě. Působil v různých vládních a nevládních pracovních skupinách pro oblast energetiky, ale i vodárenství.

Pavel Šolc

člen představenstva ČEPS

Narozen 1962. Po vystudování elektrotechnické průmyslovky a ekonomiky energetiky na ČVUT pracoval nejprve ve Výstavbě elektráren ŠKODA . Od r. 1993 se v ČEZ a.s., věnoval strategii rozvoje zdrojů společnosti a po vzniku ČEPS odešel do nové společnosti, kde se podílel na vytváření nového modelu podnikání v liberalizovaném prostředí a rozvoji nových tržních mechanismů (PpS, PřS, aukce kapacit) a později tvorbě strategie společnosti. V letech 2009/2010 působil jako šéfporadce ministra průmyslu a obchodu; poté se vrátil do ČEPS. Od Května 2012 do října 2015 byl náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl. Pod jeho vedením byla vypracována aktuální Státní energetická koncepce schválená vládou ČR v r. 2015 a dále navazující Národní akčních plány (Energetické úspory, Jaderná energetika, Obnovitelné zdroje, Chytré sítě) schválené vládou ČR v průběhu let 2014 a 2015. Od dubna 2016 byl 4 roky členem představenstva ČEZ Distribuce, a.s. a ředitelem úseku Řízení distribučních aktiv.

Michal Macenauer

vedoucí projektu, EGÚ Brno

Absolvent oborů Elektroenergetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a oboru Sociologie fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity; od roku 2005 zaměstnán v poradenské firmě EGÚ Brno, a. s.; věnuje se otázkám systémové elektroenergetiky a plynárenství, zejména problematice predikcí spotřeby elektřiny, plynu a tepla, a oblasti nových technologií.

Martin Durčák

předseda představenstva, ČEPS

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě začínal svoji profesní kariéru v oblasti controllingu a projektového řízení ve společnosti Aral v Rakousku, Německu, Polsku a ČR, odkud již z pozice člena představenstva a generálního ředitele po prodeji společnosti Aral ČR zamířil do holdingu Unipetrol. Pod jeho vedením prošly rebrandingem stanice Benzina v České republice. Před příchodem do společnosti ČEPS působil jako člen představenstva mateřské společnosti holdingu UNIPETROL zodpovědný za oblast rozvoje a energetiky, investiční projekty, HSSE a řízení i rafinerní produkce. Zároveň byl i členem představenstva HC VERVA Litvínov, se kterým získal v roce 2015 titul Mistra extraligy, či jednatelem společnosti UNIPETROL RPA. V posledních dvou letech se zabýval restrukturalizací společnosti v rámci krizového managementu.

Pavel Cyrani

místopředseda představenstva a ředitel divize obchod a strategie, ČEZ

Ing. Pavel Cyrani, MBA vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor mezinárodní obchod, a titul MBA v oboru finance získal v USA na Kellogg School of Management.
Před nástupem do ČEZ, a. s. působil sedm let v management consultingu ve společnosti McKinsey & Company, kde se specializoval na sektor energetiky. Ing. Pavel Cyrani, MBA působí ve Skupině ČEZ od roku 2006 a kromě útvaru asset management řídil téměř čtyři roky útvar controlling v divizi finance.

Jiří Feist

Member of the Board, Chief Strategy Office, EP Power Europe

Jiří Feist člen představenstva a ředitel pro strategii EP Power Europe, člen dozorčí rady a ředitel pro strategii EP Infrastructure, zastupuje skupinu EPH v orgánech společností, např. místopředseda dozorčí rady Slovenské elektrárny, člen představenstva SSE holding, člen dozorčí rady MIBRAG Gmbh a další. Dříve působil na manažerských pozicích ve skupině ČEZ a ČEPS a podílel se na aktivitách a projektech energetických asociacích jako je UCTE, CENTREL, Eurelectric a další…
Jiří Feist je držitelem magisterského titulu z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Stanislav Trávníček

předseda Rady ERÚ

Stanislav Trávníček byl jmenován předsedou Rady Energetického regulačního úřadu od 1. srpna 2019. Na ERÚ působil již v letech 2004-2012 jako ředitel odboru elektroenergetiky a v období 2005-2008 předsedal také výboru účastníků trhu při OTE. Současně zasedal v pracovních skupinách organizací CEER a ACER. Od roku 2012 se jako manažer ve společnosti Ernst & Young podílel na modelování a designu trhu s elektřinou a zabýval se strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy. Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky.

Lenka Kovačovská

výkonná ředitelka, Český plynárenský svaz

Lenka Kovačovská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze.
V letech 2007 až 2013 působila ve společnosti ČEPS v útvaru, který se zabýval strategií.
Od roku 2013 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), kde se starala především o přípravu Státní energetické koncepce.
Od roku 2014 pak koordinovala za MPO mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky.
V letech 2015 až 2017 byla náměstkyní pro energetiku.
Na VŠE v Praze vedla Institut energetické ekonomie.
Od října 2019 je výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu.

Martin Sedlák

programový ředitel, Svaz moderní energetiky

Martin Sedlák aktuálně působí na pozici programového ředitele Svazu moderní energetiky, zastřešující platformy asociací z oblasti obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie, chytrých sítí, energetických služeb a kogenerace. V rámci své pozice má na starosti koordinaci obsahové práce Svazu, medializaci výstupů a připomínkování legislativy. V roce 2012 spoluzaložil Alianci pro energetickou soběstačnost, která je nezávislým sdružením komentujícím vývoj české i evropské energetiky. Působí také na pozici jednatele zpravodajského portálu Obnovitelně.cz, který informuje o technologickém pokroku nejen v oblasti moderní energetiky. Je člen projektového týmu výzkumných projektů zaměřených na roli energetiky v cirkulární ekonomice a na možnosti rozvoje samovýrobů energie, které realizuje ve spolupráci s BIC Brno s. r. o. za podpory Technologické agentury ČR.

Luboš Pavlas

CEO, Sev.en EC
člen představenstva, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Luboš je prezidentem skupiny. V říjnu 2018 byl jmenován generálním ředitelem zodpovědným za řízení, správu a strategický rozvoj skupiny Sev.en Energy v ČR i v Evropě.

Jan Rovenský

člen vládní Uhelné komise
vedoucí energetické kampaně Greenpeace

Specializuje se na snižování české závislosti na nejhorším a nejšpinavějším fosilním palivu a na otázky související s energetickou koncepcí.

Richard Kvasňovský

výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Ing. Richard Kvasňovský pôsobil väčšinu profesionálnej kariéry vo verejnoprávnych médiách. V rokoch 1998-2007 pracoval v Slovenskom rozhlase, kde vystriedal redakciu medzinárodného života a domácu redakciu, kde bol redaktor i moderátor spravodajských a diskusných relácií. Od roku 2009 pôsobil v tlačovej agentúre TASR ako vedúci domácej redakcie a člen Správnej rady TASR. V rámci TASR moderoval aj diskusnú reláciu Ekonomika: tu a teraz. Za svoju prácu získal viacero novinárskych ocenení. Od júna 2019 nastúpil do Slovenského plynárenského a naftového zväzu ako výkonný riaditeľ.

Pavel Zámyslický

ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. V diplomové i disertační práci se zabýval vazbami mezi obchodováním s emisemi skleníkových plynů a investicemi v energetice. Od roku 2005 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu. Profesně se věnuje evropské i domácí klimaticko-energetické politice a jejím nástrojům, tedy především obchodování s emisními povolenkami v EU ETS. Je hlavním vyjednavačem ČR pro mezinárodní i evropské agendy související s klimatickou politikou.

Michal Slabý

ředitel pro strategii, NET4GAS

Svou profesní kariéru v plynárenství zahájil v roce 2001 v obchodním úseku společnosti Transgas, a.s. Posléze pracoval ve společnosti RWE Transgas, a.s. v oblasti nákupu plynu z Norska. Podstatnou část své kariéry působil ve společnosti E.ON na různých pozicích zejména v oblasti nákupu plynu. Tři roky se věnoval také oblasti prodeje skladovacích kapacit ve skupině MND. Od roku 2016 pracuje ve společnosti NET4GAS, s.r.o., kde aktuálně zastává pozici ředitele pro strategii.

Jiří Šimek

jednatel společnosti, innogy Energo
člen Rady, COGEN Czech

Svou profesní karieru v plynárenství zahájil v roce 2000 ve společnosti Oberösterreichische Ferngas AG V Linci úseku controllingu a správy majetkových účastí. Posléze nastoupil do společnosti Jihočeská plynárenská, a.s., kde převážně působil v různých pozicích v oblasti vznikajícího obchodu. Po fúzi JČP do E.Onu se věnoval retailovým aktivitám skupiny E.ON a působil v mezinárodních projektech v oblasti rozvoje obchodu. V roce 2008 se stal členem představenstva E.ON Energie, kde odpovídal mj. za nákup plynu a prodej retailovému segmentu zákazníků. Rok působil také v obchodním úseku Pražské plynárenské. Od listopadu 2017 nastoupil do innogy Energo, kde je jako jednatel odpovědný za provoz energetických celků (tepláren, kogeneračních jednotek, lokálních distribučních soustav), akvizice nových energetických projektů a nákup a dodávku komodit.
Šimek je celoživotním propagátorem využívání zemního plynu v dopravě – CNG, LNG.

Zuzana Benešová

Public Affairs Manager, RWE Gas Storage CZ

Pracuje ve společnosti RWE Gas Storage CZ, kde má zodpovědnost za regulatorní záležitosti na české a evropské úrovni, a zastupuje ji v evropské asociaci Gas Infrastructure Europe. Ve skupině RWE působí od roku 2013. Vystudovala obor Evropská studia na Universität Hamburg a Mezinárodní teritoriální studia na Univerzitě Karlově.

Radim Černý

místopředseda představenstva a ředitel úseku Provoz a řízení distribuční soustavy, ČEZ Distribuce

Radim Černý (*1974), je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické. Ve Skupině ČEZ působí od roku 1995, kdy nastoupil do Severočeské energetiky jako technik rozvoje sítí vn. Od roku 2005 působí v ČEZ Distribuce. Své mnoholeté zkušenosti získal následně na vedoucích pozicích v oblasti strategie a řízení sítí i řízení distribučních aktiv. Na starosti měl mimo jiné projekt Asset management v ČEZ Distribuce a sjednocení dispečerského řídicího systému. Aktuálně působí na pozici ředitele úseku Provoz a řízení distribuční soustavy, od roku 2019 je místopředsedou představenstva ČEZ Distribuce, a.s. Zároveň je členem správní rady Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

Svatopluk Vnouček

místopředseda představenstva, ČEPS

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, specializaci Výroba a rozvod elektrické energie. Od roku 1993 působí v oblasti energetiky. V ČEPS pracuje od vzniku společnosti, působil na různých pozicích v oblasti rozvoje a správy energetického majetku. Byl členem mezinárodních pracovních skupin UCTE a ENTSO-E.

Richard Vidlička

ředitel, Český svaz zaměstnavatelů v energetice
člen představenstva E.DSO

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty obchodní. Titul MBA získal v r. 2007 na Katz Business School, University of Pittsburg.
Před nástupem do Skupiny ČEZ zastával manažerské pozice v privátním a veřejném sektoru, kde se věnoval především projektovému řízení. Do Skupiny ČEZ nastoupil v r. 2004 na post Projektového manažera. Podílel se na projektu Vize 2008, který byl zaměřen na integraci aktiv a činností v rámci koncernu ČEZ. Po skončení projektu řídil v ČEZ Distribuce obnovu sítí, rozpočtování a standardizaci. V únoru 2010 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEZ Distribuce – licencovaného distributora elektrické energie. V minulosti působil také jako člen správní rady ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností). Mimo to pracoval ve strukturách Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a v grémiu Svazu průmyslu a dopravy České republiky a v neposlední řadě v energetických institucích v rámci EU. Podporoval zavádění „inteligentních technologií“ v distribuční soustavě a podílel se na úspěšném dokončení projektu Smart Region Vrchlabí – jednoho ze šesti evropských demonstračních projektů v rámci Evropské iniciativy GRID4EU.
V září 2018 nastoupil do mateřské společnosti koncernu ČEZ na pozici manažera evropských projektů a inovací, kde uplatňuje zkušenosti z velkých evropských inovačních projektů.
Richard Vidlička je členem představenstva sdružení největších evropských distributorů – E.DSO, kde kromě jiného předsedá Projektové komisi. Dále byl zvolen místopředsedou komise pro distribuci a pravidla trhu ve sdružení Eurelectric, zastupuje distribuční společnosti v platformě ETIP SNET (Evropská Inovační a Technologická Platforma) a podílí se na řízení mezinárodního projektu OneNet.
Od ledna tohoto roku je ředitelem a členem představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.

Stanislav Votruba

vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

Stanislav Votruba působí v akciové společnosti PREdistribuce od roku 2010. Nejprve se věnoval rozvoji sítí a od roku 2013 pracoval jako vedoucí oddělení Komunikace s CDS a Smart Grid. Od roku 2015 je vedoucím sekce Koncepce sítě. V průběhu studia spolupracoval se společnostmi z kocernu E.ON a RWE. Vystudoval univerzitu RWTH Aachen v Německu, kde získal titul M.Sc. v oboru elektroenergetika.

David Šafář

člen představenstva, E.ON Distribuce

Davida provází energetika celý jeho profesní život. Vystudoval Elektroenergetiku na Fakultě elektrotechnické Západočeské university v Plzni. Ve společnosti E.ON začal působit již v roce 2009, tehdy se jako projektový manažer zaměřoval na Smart Metering (roční stáž v Něměcku). V roce 2012 se ujal první vedoucí pozice v útvaru Asset Strategy and Projects, navazovala pozice vedoucího Strategických projektů – lokální i mezinárodní projekty z oblasti distribuce energie i distribučního businessu. V roce 2018 se stal vedoucím Managementu sítí a strategických projektů, v té chvíli vedl útvar zabývající se strategickými a centrálními činnostmi celé distribuční společnosti, velkými mezinárodními projekty či například Smart Asset Managementem. A konečně od ledna roku 2020 je David členem představenstva společnosti E.ON Distribuce, a.s. jako CTO (Chief Technical Officer) a zaměřuje se na naplňování klíčových cílů a vizí celkové strategie společnosti.

Martina Krčová

členka Rady ERÚ

Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu na České zemědělské univerzitě v Praze a MBA studium na International Business School v Brně. V roce 1997 nastoupila na Ministerstvo průmyslu a obchodu na pozici ministerského rady pro regulaci v energetice.
Od roku 2001 pracovala na Energetickém regulačním úřadě. V letech 2002–2003 zastávala pozici vedoucí oddělení analýz. Od roku 2003 do roku 2009 působila jako ředitelka odboru strategie, kde byla zodpovědná za ekonomickou regulaci v energetice a přípravu regulačních výkazů a právních předpisů v sekundární legislativě.
Od roku 2011, po jmenování místopředsedkyní pro regulaci, se zabývala vydáváním cenových rozhodnutí, regulačním výkaznictvím pro držitele licencí a legislativou v rámci kompetencí ERÚ k Energetickému zákonu. Od roku 2015 do roku 2017 zastávala na ERÚ funkci místopředsedkyně pro evropské záležitosti a strategie. V její kompetenci bylo řízení mezinárodních aktivit ERÚ. Podílela se také na přípravě společných postupů k implementaci nové evropské energetické legislativy a na koordinaci spolupráce s Agenturou pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER). V roce 2019 působila na Úřadě městské části Praha 7 na manažerské pozici v oblasti energetiky. Dne 1. srpna 2019 byla jmenována členkou Rady ERÚ.

Pavel Řežábek

hlavní ekonom, ČEZ

V divizi Obchod a strategie se věnuje analýzám a prognózám energetických trhů a sleduje hlavní faktory, které je ovlivňují: ceny paliv a CO2, energetický mix, přeshraniční propojení, vývoj poptávky, klimaticko-energetická legislativa EU. Před nástupem do ČEZ v roce 2006 pracoval v různých obchodních a inženýrských pozicích u firem Dresser-Rand a Emerson; předtím působil čtyři roky ve výzkumu supravodivosti.
Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.
Za profesní úspěch považuje vytvoření modelu evropských energetických trhů, který z fundamentálních vstupů dlouhodobě vysvětluje německou cenu elektřiny (tzv. roční baseload), a to s přesností +/- 1 EUR/MWh

Luděk Niedermayer

poslanec Evropského parlamentu

Narozen 13. března 1966 v Brně. V r. 1989 absolvoval obor teoretická kybernetika, matematická informatika a teorie systémů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně (dnešní Masarykova univerzita). V r. 1991 nastoupil do centrální banky, kde se v roce 1996 se stal členem Bankovní rady České národní banky (ČNB). V r. 2000 byl jmenován viceguvernérem České národní banky, funkci znovu obhájil v r. 2002. Následně pracoval jako ředitel ve firmě Deloitte. Zejména po odchodu z ČNB aktivně vystupoval v médiích, psal mnoho článků zaměřených zejména na ekonomickou politiku, společenské otázky a Evropskou Unii. Většina byla publikována v Respektu a Hospodářských novinách. Zúčastnil se řady studijních pobytů a stáží, a to zejména v oblasti kapitálového trhu, obchodování s deriváty. Europoslancem zvoleným za TOP 09/STAN je od roku 2014. Jeho práce v Evropském parlamentu je převážně ekonomicky zaměřena. Je 1. místopředsedou Hospodářského a měnového výboru. V minulém volebním volebním období byl zpravodajem několika ekonomických a daňových zpráv. Kromě ekonomických témat se zabývá hlavně energetikou, OZE, elektromobilitou a problematikou klimatu. Členem TOP 09 je od roku 2017. Je ženatý, má tři děti.

Zbyněk Boldiš

ředitel sekce Zahraniční spolupráce, ČEPS
viceprezident, ENTSO-E

Absolvent Vysoké školy ekonomické v Praze se specializací na mezinárodní obchod a bankovnictví. Je certifikovaným makléřem Evropské energetické burzy EEX a Energetické burzy při Českomoravské komoditní burze Kladno.

Pavel Elis

předseda představenstva a generální ředitel, Pražská energetika

Vzdělání
2002-2005 Prague International Business School
1984-1989 České vysoké učení technické, fakulta elektrotechnická, katedra Ekonomika a řízení energetiky

Další vzdělávání
Profesní a odborná školení zaměřená na:
strategické plánování, aspekty finančního řízení, analýzu rizik a citlivosti, controlling projektů, ziskovost a návratnost investic
HR management, time management, řízení a motivace, leadership development and management of changes
Technical trainings – distribuce a přenos elektřiny

Průběh zaměstnání
2010-dosud Předseda představenstva, generální ředitel
Pražská energetika, a. s.,
2006-2010 Místopředseda představenstva, ředitel divize Obchodování a služby Pražská energetika, a. s.,
2006-dosud Člen dozorčí rady, PREdistribuce, a. s.
2004-2006 Člen představenstva, ředitel divize Obchodování a služby
Pražská energetika, a. s.,
2003-2006 Člen dozorčí rady, Fabricom, a. s.
2002-2004 Ředitel divize Obchodování a služby, Pražská energetika, a. s.,
2000-2002 Vedoucí odboru výstavby, Pražská energetika, a. s.
1996-2012 Člen představenstva, Preleas, a. s.
1992-1999 Vedoucí výstavby sítí a stanic, Pražská energetika, a. s.
1989-1992 Technický specialista, projektový vedoucí,
Pražské energetické závody, státní podnik

Martin Slabý

předseda představenstva, Pražská plynárenská Distribuce
předseda Rady, Český plynárenský svaz

Martin Slabý je předsedou představenstva a výkonným ředitelem licencovaného distributora plynu, společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s. Řadu let zastupoval Českou republiku v koordinačním výboru světové plynárenské asociace, International Gas Union. Ve významných manažerských pozicích působil ve společnostech NET4GAS a GDF Suez (dnes ENGIE).
Je předsedou Rady Českého plynárenského svazu, který sdružuje na 200 odborných sdružení a firem působících v českém plynárenství a více než 300 individuálních členů. Hlavním posláním Svazu je prosazovat a propagovat užití plynu, zastupovat české plynárenství na domácí i mezinárodní úrovni a vyvíjet odbornou a spolkovou činnost ve prospěch plynárenského oboru.

Jan Fousek

výkonný ředitel, Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ

Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která v ČR podporuje rozvoj všech forem ukládání energie, včetně velkokapacitních úložišť či využití vodíku. Působí také jako předseda dozorčí rady Solární asociace ČR a člen představenstva Svazu moderní energetiky, zastřešující relevantní oborová sdružení v ČR. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011 – 2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy. Byl prvním zahraničním podnikatelem na světě, jehož firma vstoupila na čínský emisní trh, který na základě svých zkušeností z Evropy pomáhal v několika čínských provinciích rozjíždět.

Miroslav Zajíček

manager of Strategy, Veolia

Since June 2017 Miroslav has been the Head of Business Strategy in Veolia Energie ČR, a.s. From 2005 to 2017 he worked at the University of Economics in Prague where he headed the Department of Institutional, Environmental and Experimental Economics in 2012-2017. In 2009 he founded the Laboratory of Experimental Economics which he also managed. In addition to his academic career in 2000 he founded a consulting firm specialising in the energy sector which he headed until 2012. He studied economics at the University of Chicago and he graduated from the University of Economics in Prague and from Law Faculty of Charles University, where he completed doctor´s degree.