Konference Energetika 2021Poroste význam podnikové energetiky?
Termín a místo konání22. a 23. září 2021
Hotel Passage, Lidická 23, 602 00, Brno
Informace, dotazyHana Zdražílková
M: +420 602 193 110
E: hana.zdrazilkova@egubrno.cz

I v letošním roce se s Vámi velmi rádi uvidíme osobně v Hotelu Passage v Brně v případě, že nám to situace a platná nařízení Vlády ČR dovolí. Přesto jsme se rozhodli Vám letos nabídnout i možnost připojení se k programu konference online prostřednictvím streamu, a to jako alternativu pro ty, kteří by se jinak z různých důvodů nemohli osobně zúčastnit.
Podmínky pro účast na konferenci v obou variantách naleznete zde.

Záštita konference

Partneři konference

Mediální partneři


Program Konference
Program bude průběžně doplněn a aktualizován.

Středa 22. září 2021

08:00

Registrace

10:00

Zahájení konference

Zdeněk Vala

člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

René Neděla

náměstek ministra průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu

10:30

Blok 1

Poroste význam podnikové energetiky?

Moderátor

David Bauer

jednatel společnosti a investiční ředitel ČEZ Energo
předseda rady, COGEN Czech

Přednášející

Michal Macenauer

ředitel strategie, EGÚ Brno

Martin Durčák

předseda představenstva, ČEPS

Zdeněk Bauer/Pavel Čada

předseda/místopředseda představenstva, EG.D

Pavel Elis

předseda představenstva a generální ředitel, Pražská energetika

12:30

Oběd

14:00

Blok 2

Jak se změní české teplárenství?

Moderátor

Martin Hájek

ředitel, Teplárenské sdružení České republiky

Přednášející

Stanislav Janiš

předseda představenstva, Slovenský zväz výrobcov tepla

Lukáš Roubíček

místopředseda představenstva a ředitel úseku Průmyslová energetika, ČEZ ESCO

Libor Doležal

generální ředitel, C-Energy Planá

Milan Šimoník

výkonný ředitel, COGEN Czech

16:30

Blok 3

Jaké budou změny v přenosu a distribuci energií?

Moderátor

Richard Vidlička

ředitel, Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Přednášející

Svatopluk Vnouček

místopředseda představenstva, ČEPS

Radim Černý

místopředseda představenstva a ředitel úseku Řízení sítí, ČEZ Distribuce

David Šafář

člen představenstva, EG.D

Stanislav Votruba

vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

Petr Koutný

ředitel provozu a údržby sítí, GasNet Služby

20:00

Společenský galavečer s ochutnávkou vín

Čtvrtek 23. září 2021

09:30

Blok 4

Malá, menší a nová energetika

Moderátor

Richard Kvasňovský

výkonný riaditel´, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Přednášející

Pavel Zámyslický

ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí

Michal Puchel

předseda představenstva, OTE

Pavel Beran

head of Energy Projects, Komerční banka

Václav Klein

jednatel, GENTEC CHP

Pavel Šolc

člen představenstva, ČEPS

12:30

Blok 5

Kulatý stůl: Poroste význam podnikové energetiky?

Moderátor

Lenka Kovačovská

výkonná ředitelka, Český plynárenský svaz

Účastníci

Tomáš Hüner

ředitel divize Energy Management, Siemens

Marek Lang

člen představenstva, Svaz moderní energetiky

Karel Vinkler

ředitel sekce Strategie, ČEPS

Další účastníci kulatého stolu jsou v jednání.

14:15

Závěr konference

Zdeněk Vala

člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

14:30

Oběd

Změna programu vyhrazena.


Moderátoři a přednášející

David Bauer

jednatel společnosti a investiční ředitel ČEZ Energo
předseda rady, COGEN Czech

Ing. David Bauer vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Ostravě, obor Marketing. Celou svou kariéru však věnoval energetice ve skupině ČEZ, kde prošel společnostmi ČEZ Logistika, ČEZ Energetické služby a ČEZ ESCO, ve kterých byl (na různých pozicích) odpovědný za rozvoj ekologické decentrální výroby tepla a elektřiny. V současné době pracuje na pozici investičního ředitele ve společnosti ČEZ Energo. Tato společnost patří k jedničce v provozování KGJ (pístové spalovací motory na ZP) na českém trhu.
David je mimo jiné předsedou rady Cogen Czech, která zastupuje cca 70 výrobců a provozovatelů KGJ, a jeho odpovědností je konzultace se státními organizacemi (ERÚ, MPO) ohledně nastavení stabilního legislativního prostředí pro rozvoj výstavby a provozu KGJ.

Michal Macenauer

ředitel strategie, EGÚ Brno

Absolvent oborů Elektroenergetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a oboru Sociologie fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity; od roku 2005 zaměstnán v poradenské firmě EGÚ Brno, a. s., od 2021 ve funkci ředitele strategie. Věnuje se otázkám systémové elektroenergetiky a plynárenství, zejména problematice predikcí spotřeby elektřiny, plynu a tepla, a oblasti nových technologií.

Pavel Elis

předseda představenstva a generální ředitel, Pražská energetika

Vystudoval ČVUT v Praze, fakultu elektrotechnikou. Dále v letech 2002 až 2005 absolvoval Prague International Business School.
Celý svůj profesní život od roku 1989 působí v Pražské energetice, kde začínal jako technický specialista a vedoucí výstavby sítí a stanic. Od roku 2002 zastával pozici obchodního ředitele, v roce 2004 se stal členem představenstva a od roku 2010 působí na pozici generálního ředitele.

Stanislav Janiš

předseda představenstva, Slovenský zväz výrobcov tepla

Absolvent Stavebnej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach a Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Stavbyvedúci, námestník riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Martine, prednosta Mestského úradu v Martine, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen a predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Od roku 2012 konateľ poradenskej spoločnosti ENJA, s.r.o., (oblasť energetiky, teplárenstva, obnoviteľných zdrojov a regulácie), šéfredaktor energetického portálu OENERGETIKE.SK, od roku 2017 Predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla so sídlom vo Zvolene.

Lukáš Roubíček

místopředseda představenstva a ředitel úseku Průmyslová energetika, ČEZ ESCO

Lukáš Roubíček působí v energetice od roku 2002. Pracoval ve společnosti innogy, kde zastával v posledních 7 letech vysoké manažerské pozice. Má zkušenosti s decentrální energetikou, zejména s budováním kogenerační výroby elektřiny a tepla a čistou mobilitou, které získal při vedení společnosti innogy Energo. V posledních třech letech zodpovídal jako jednatel a provozní ředitel innogy Zákaznické služby za obslužné kanály, akvizici a retenci zákazníků. Aktuálně zastává funkci místopředsedy představenstva a ředitele úseku Průmyslová energetika v ČEZ ESCO a. s.
Lukáš je ženatý, má dvě dospělé studující dcery a je vášnivým sportovcem. Nejraději tráví volný čas v sedle svých kol.

Libor Doležal

generální ředitel, C-Energy Planá

Libor Doležal pracuje v energetickém zdroji v Plané nad Lužnicí od roku 1997. V minulosti zde byl development manažerem a později obchodně technickým ředitelem. Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti energetiky a zároveň detailní znalost energetického zdroje v Plané nad Lužnicí, kde vedl řadu rozvojových projektů vedoucích ke zlepšení provozních výsledků podniku.
Libor je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni v oboru Tepelné a jaderné stroje a zařízení. Absolvoval postgraduální studijní programy z oblasti managementu a marketingu na University of Humberside ve Velké Británii a na University of Virginia v USA. Svou kariéru odstartoval ve Škodě Praha, kde působil 12 let na několika pozicích včetně pozice vedoucího projektového technika nebo vedoucího výstavby 165 MW uhelné elektrárny v Soma v Turecku, kde strávil 2 roky. Rok pracoval ve společnosti Powergen, která je výrobcem elektřiny ve Velké Británii.

Milan Šimoník

výkonný ředitel, COGEN Czech

Po studiu na VUT v Brně v roce 1990 nastoupil do První brněnské strojírny (později ABB/ALSTOM), kde se jako projektant účastnil výstavby elektráren a tepláren v Česku i v zahraničí.
V letech 2008-2014 v ČEZ, nejdříve v přípravě projektů paroplynových elektráren v Maďarsku a na Slovensku, později na PPC Počerady.
Následně se v PSG-International podílel na modernizaci Teplárny Planá nad Lužnicí.
Od roku 2016 je výkonným ředitelem COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a od roku 2017 i projektový manažer ve společnosti TEDOM.

Svatopluk Vnouček

místopředseda představenstva, ČEPS

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, specializaci Výroba a rozvod elektrické energie. Od roku 1993 působí v oblasti energetiky. V ČEPS pracuje od vzniku společnosti, působil na různých pozicích v oblasti rozvoje a správy energetického majetku. Byl členem mezinárodních pracovních skupin UCTE a ENTSO-E.

Radim Černý

místopředseda představenstva a ředitel úseku Provoz a řízení distribuční soustavy, ČEZ Distribuce

Radim Černý (*1974), je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické. Ve Skupině ČEZ působí od roku 1995, kdy nastoupil do Severočeské energetiky jako technik rozvoje sítí vn. Od roku 2005 působí v ČEZ Distribuce. Své mnoholeté zkušenosti získal následně na vedoucích pozicích v oblasti strategie a řízení sítí i řízení distribučních aktiv. Na starosti měl mimo jiné projekt Asset management v ČEZ Distribuce a sjednocení dispečerského řídicího systému. Aktuálně působí na pozici ředitele úseku Provoz a řízení distribuční soustavy, od roku 2019 je místopředsedou představenstva ČEZ Distribuce, a.s. Zároveň je členem správní rady Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

Stanislav Votruba

vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

Stanislav Votruba působí v akciové společnosti PREdistribuce, a.s., od roku 2010. Nejprve se věnoval rozvoji sítí a od roku 2013 pracoval jako vedoucí oddělení Komunikace s CDS a Smart Grid. Od roku 2015 je vedoucím sekce Koncepce sítě. V průběhu studia spolupracoval se společnostmi z koncernu E.ON a RWE. Vystudoval univerzitu RWTH Aachen v Německu, kde získal titul M.Sc. v oboru elektroenergetika.

Pavel Zámyslický

ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. V diplomové i disertační práci se zabýval vazbami mezi obchodováním s emisemi skleníkových plynů a investicemi v energetice. Od roku 2005 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu. Profesně se věnuje evropské i domácí klimaticko-energetické politice a jejím nástrojům, tedy především obchodování s emisními povolenkami v EU ETS. Je hlavním vyjednavačem ČR pro mezinárodní i evropské agendy související s klimatickou politikou.

Pavel Beran

head of Energy Projects, Komerční banka

Pavel Beran, je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů. V Komerční bance působí od roku 1993, kdy nastoupil do odboru Expertiz, jako odvětvový analytik. V rámci Komerční banky získával zkušenosti na různých pozicích zejména v oblasti řízení rizik. Oblast risk managementu řešil jak pro korporátní klienty, tak i pro finanční instituce a finanční trhy. Aktuálně působí na pozici vedoucího energetických projektů, kde zastřešuje financování projektů z celé oblasti energetiky. Je členem pracovní skupiny pro OZE při České bankovní asociaci.

Pavel Šolc

člen představenstva ČEPS

Narozen 1962. Po vystudování elektrotechnické průmyslovky a ekonomiky energetiky na ČVUT pracoval nejprve ve Výstavbě elektráren ŠKODA . Od r. 1993 se v ČEZ a.s., věnoval strategii rozvoje zdrojů společnosti a po vzniku ČEPS odešel do nové společnosti, kde se podílel na vytváření nového modelu podnikání v liberalizovaném prostředí a rozvoji nových tržních mechanismů (PpS, PřS, aukce kapacit) a později tvorbě strategie společnosti. V letech 2009/2010 působil jako šéfporadce ministra průmyslu a obchodu; poté se vrátil do ČEPS. Od Května 2012 do října 2015 byl náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl. Pod jeho vedením byla vypracována aktuální Státní energetická koncepce schválená vládou ČR v r. 2015 a dále navazující Národní akčních plány (Energetické úspory, Jaderná energetika, Obnovitelné zdroje, Chytré sítě) schválené vládou ČR v průběhu let 2014 a 2015. Od dubna 2016 byl 4 roky členem představenstva ČEZ Distribuce, a.s. a ředitelem úseku Řízení distribučních aktiv.

Lenka Kovačovská

výkonná ředitelka, Český plynárenský svaz

Lenka Kovačovská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze.
V letech 2007 až 2013 působila ve společnosti ČEPS v útvaru, který se zabýval strategií.
Od roku 2013 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), kde se starala především o přípravu Státní energetické koncepce.
Od roku 2014 pak koordinovala za MPO mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky.
V letech 2015 až 2017 byla náměstkyní pro energetiku.
Na VŠE v Praze vedla Institut energetické ekonomie.
Od října 2019 je výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu.Ubytování a parkování

Hotel Passage

Ubytovat se můžete přímo v hotelu Passage, kde se konference koná. Pro uplatnění zvýhodněné ceny ubytování si ubytování rezervujte na čísle +420 530 352 100 nebo přes email: recepce@hotelpassage.eu.

POKOJ STANDARD
jednolůžkový pokoj … 2 400 Kč / noc
dvoulůžkový pokoj … 2 600 Kč / noc

POKOJ EXECUTIVE
jednolůžkový pokoj … 2 700 Kč / noc
dvoulůžkový pokoj … 2 900 Kč / noc

POKOJ JUNIOR SUITE
jednolůžkový pokoj … 3 000 Kč / noc
dvoulůžkový pokoj … 3 200 Kč / noc

V+W SUITE – VIP apartmán … 5 000 Kč / noc
CHIRON SUITE – prezidentský apartmán 115m2 … 8 000 Kč / noc

Ceny zahrnují DPH, místní poplatky, bohatou bufetovou snídani, vstup do hotelového fitness a WiFi.

Parkování … 350 Kč vč DPH / auto / noc.

Při rezervaci vždy uvádějte kód akce : Konference Energetika 2021.

https://www.hotelpassage.eu/

Upozorňujeme, že pokud budete mít rezervovaný nocleh a parkování v hotelu Passage, příjezd do hotelových garáží naleznete zde:
https://goo.gl/maps/zinbHw6d9aavToSk7

Hotel Continental

Další možností ubytování je hotel Continental (v těsné blízkosti hotelu Passage). Pro uplatnění zvýhodněné ceny ubytování si ubytování rezervujte na čísle +420 541 519 111 nebo přes email: info@continentalbrno.cz .

Jednolůžkový SUPERIOR … 2 090 CZK / noc
Dvoulůžkový SUPERIOR
sgl use … 2 290 CZK / noc
dbl/twin … 2 490 CZK /noc

Cena zahrnuje snídani a DPH. Poplatek z ubytování 21 Kč/dospělá osoba/noc není zahrnut v ceně ubytování.

Parkování … 250 CZK / auto / 24 hod. vč. DPH.

Při rezervaci vždy uvádějte kód akce: Konference Energetika 2021.

Parkování

Parkoviště v hotelech Passage a Continental jsou k dispozici pouze pro ubytované hosty.
Nemáte-li rezervováno ubytování v těchto hotelech, využijte prosím nejbližší parkovací domy, a to:
Parkovací dům u Janáčkova divadla https://www.jd-parking.cz/
Parkovací dům Rozmarýn http://www.parkovani-brno-centrum.cz/

Vzdálenější, i když stále dostupnou alternativou, je i parkovací dům Domini Park na Husově ulici https://www.bkom.cz/parkovani (GPS souřadnice: 49.1944700N, 16.6056528E).