Konference Energetika 2021Poroste význam podnikové energetiky?
Informace, dotazyHana Zdražílková
M: +420 602 193 110
E: hana.zdrazilkova@egubrno.cz
Termín a místo konání22. a 23. září 2021
Hotel Passage, Lidická 23, 602 00, Brno

Hotel Passage


Na akci budou splněna všechna aktuálně platná pravidla a vládní nařízení v souvislosti s pandemií Covid-19 (podrobnosti zde). Bezinfekčnost bude dokladována čestným prohlášením (formulář bude připraven v rámci registrace), na místě bude také možnost provedení samotestu.

I v letošním roce se s Vámi velmi rádi uvidíme osobně v Hotelu Passage v Brně v případě, že nám to situace a platná nařízení Vlády ČR dovolí. Přesto jsme se rozhodli Vám letos nabídnout i možnost připojení se k programu konference online prostřednictvím streamu, a to jako alternativu pro ty, kteří by se jinak z různých důvodů nemohli osobně zúčastnit.
Podmínky pro účast na konferenci v obou variantách naleznete zde.


Záštita konference

Partneři konference

Mediální partneři


Program Konference
Program bude průběžně doplněn a aktualizován.

Středa 22. září 2021

08:00

Registrace

10:00

Zahájení konference

Zdeněk Vala

člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

René Neděla

náměstek ministra průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu

10:30

Blok 1

Poroste význam podnikové energetiky?

Moderátor

David Bauer

jednatel společnosti a investiční ředitel ČEZ Energo
předseda rady, COGEN Czech

Přednášející

Michal Macenauer

ředitel strategie, EGÚ Brno

Martin Durčák: Změny v elektroenergetickém sektoru a význam průmyslové energetiky

předseda představenstva, ČEPS

Zdeněk Bauer: Přizpůsobení strategie EG.D okolním změnám

předseda představenstva, EG.D

Milan Hampl: Vztahy PREdistribuce k firemní energetice a k rozvoji sítí

ředitel společnosti, PREdistribuce

12:30

Oběd

14:00

Blok 2

Jak se změní české teplárenství?

Moderátor

Martin Hájek

ředitel, Teplárenské sdružení České republiky

Přednášející

Stanislav Janiš: Je „FIT FOR 55“ efektívna cesta dekarbonizácie energetiky?

předseda představenstva, Slovenský zväz výrobcov tepla

Kamil Čermák: Transformace teplárenství z pohledu ČEZ ESCO

generální ředitel, ČEZ ESCO

Libor Doležal: C-Energy – rozvoj zdroje v průběhu času

generální ředitel, C-Energy Planá

Milan Šimoník

výkonný ředitel, COGEN Czech

16:15

Blok 3

Jaké budou změny v přenosu a distribuci energií?

Moderátor

Richard Vidlička

ředitel, Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Přednášející

Svatopluk Vnouček: Jaké budou změny v přenosu elektřiny?

místopředseda představenstva, ČEPS

Radim Černý: Jaké budou změny v distribuci elektřiny?

místopředseda představenstva a ředitel úseku Provoz a Řízení DS, ČEZ Distribuce

David Šafář: Očekávané změny v distribuci energií

člen představenstva, EG.D

Stanislav Votruba: Sítě PREdi v podmínkách nové energetiky

vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

Petr Koutný: Připravenost sítě GasNet na zákazníky v podmínkách Green Dealu

ředitel provozu a údržby sítí, GasNet Služby

19:00

Společenský galavečer s ochutnávkou vín

Čtvrtek 23. září 2021

09:30

Blok 4

Malá, menší a nová energetika

Moderátor

Richard Kvasňovský

výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Přednášející

Pavel Zámyslický: Vybrané aspekty Fit for 55 a jejich dopad na energetiku ČR

ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí

Michal Puchel: Enviromentální nástroje

předseda představenstva, OTE

Pavel Beran: Aktuální pohled banky na energetiku a její financování

head of Energy Projects, Komerční banka

Jiří Novák: Přínosy kogenerace v nové energetice

business development manager, GENTEC CHP

Pavel Šolc: Agregace flexibility a její význam v Nové energetice

člen představenstva, ČEPS

12:30

Blok 5

Kulatý stůl: Poroste význam podnikové energetiky?

Moderátor

Lenka Kovačovská

výkonná ředitelka, Český plynárenský svaz

Účastníci

Lukáš Roubíček

místopředseda představenstva a ředitel úseku Průmyslová energetika, ČEZ ESCO

Tomáš Hüner

ředitel Smart Infrastructure, Siemens

Marek Lang

ředitel divize Energo, JRD Group
člen představenstva, Svaz moderní energetiky

Luis Sergio Castro

managing Director, Laufen CZ

Karel Vinkler

ředitel sekce Strategie, ČEPS

14:15

Závěr konference

Zdeněk Vala

člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

14:30

Oběd

Změna programu vyhrazena.


Moderátoři a přednášející

Zdeněk Vala

člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, od roku 1999 působí ve společnosti EGÚ Brno. Profesní dráhu zahájil na pozici analytika a podílel se na řešení nových úkolů spojených s otevíráním trhu s elektřinou. Od roku 2005 zastává pozici hlavního manažera a odborného garanta projektů Typových diagramů dodávek elektřiny pro ČR a SR.

Od roku 2007 je členem dozorčích a správních rad společnosti EGÚ Brno a od roku 2015 je ředitelem této společnosti.

David Bauer

jednatel společnosti a investiční ředitel ČEZ Energo
předseda rady, COGEN Czech

Ing. David Bauer vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Ostravě, obor Marketing. Celou svou kariéru však věnoval energetice ve skupině ČEZ, kde prošel společnostmi ČEZ Logistika, ČEZ Energetické služby a ČEZ ESCO, ve kterých byl (na různých pozicích) odpovědný za rozvoj ekologické decentrální výroby tepla a elektřiny. V současné době pracuje na pozici investičního ředitele ve společnosti ČEZ Energo. Tato společnost patří k jedničce v provozování KGJ (pístové spalovací motory na ZP) na českém trhu.
David je mimo jiné předsedou rady Cogen Czech, která zastupuje cca 70 výrobců a provozovatelů KGJ, a jeho odpovědností je konzultace se státními organizacemi (ERÚ, MPO) ohledně nastavení stabilního legislativního prostředí pro rozvoj výstavby a provozu KGJ.

Michal Macenauer

ředitel strategie, EGÚ Brno

Absolvent oborů Elektroenergetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a oboru Sociologie fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity; od roku 2005 zaměstnán v poradenské firmě EGÚ Brno, a. s., od 2021 ve funkci ředitele strategie. Věnuje se otázkám systémové elektroenergetiky a plynárenství, zejména problematice predikcí spotřeby elektřiny, plynu a tepla, a oblasti nových technologií.

Zdeněk Bauer

předseda představenstva, EG.D

Vystudoval elektroenergetiku na Vysokém učení technickém v Brně. V energetice působí více než 35 let, od roku 2005 ve skupině E.ON. Od roku 2015 zastával pozici předsedy představenstva společnosti E.ON Distribuce, v této funkci zůstal i po přejmenování distribuční společnosti na EG.D v lednu 2021. Od července 2019 je také jednatelem společnosti E.ON Česká republika.

Milan Hampl

ředitel společnosti, PREdistribuce

Ve společnosti Pražská energetika, a.s. pracuje na různých pozicích od roku 1987. Začínal na pozici oblastního technika, kde se zabýval plánováním a rozvojem sítí VN a NN. Od roku 2002 byl vedoucím sekce Řízení aktiv sítě a následně od 2006 do současnosti vykonává funkci předsedy představenstva společnosti PREdistribuce, a.s., kde je současně i ředitelem. V této společnosti má přímou zodpovědnost za aktiva sítě, plánování a rozvoj elektrických sítí, dále za řízení, provoz a obsluhu sítí a rovněž za oblast měření elektřiny na všech napěťových hladinách a přístupu k sítím.
Od roku 2019 je členem Dozorčí rady PREservisní.
Od roku 2012 je členem Vědecké rady fakulty elektrotechnické ČVUT.
Od roku 2006 je za společnost PREdistribuce, a.s. členem Sdružení českých regulovaných energetických společností, které se zabývá koordinací činností přenosových a distribučních společností. V roce 2021 je předsedou tohoto sdružení.

Martin Hájek

ředitel, Teplárenské sdružení České republiky

Martin Hájek vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od roku 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

Stanislav Janiš

předseda představenstva, Slovenský zväz výrobcov tepla

Absolvent Stavebnej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach a Ústavu súdneho inžinierstva Žilinskej univerzity. Stavbyvedúci, námestník riaditeľa Univerzitnej nemocnice v Martine, prednosta Mestského úradu v Martine, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen a predseda Výboru Národnej rady SR pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu. Od roku 2012 konateľ poradenskej spoločnosti ENJA, s.r.o., (oblasť energetiky, teplárenstva, obnoviteľných zdrojov a regulácie), šéfredaktor energetického portálu OENERGETIKE.SK, od roku 2017 Predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla so sídlom vo Zvolene.

Kamil Čermák

generální ředitel, ČEZ ESCO

Kamil Čermák je generálním ředitelem ČEZ ESCO ze Skupiny ČEZ, která se věnuje komplexním úsporným a ekologicky šetrným energetickým řešením pro firmy, obce i stát.
Dříve působil jako generální ředitel ČEZ ICT Services, v barvách Skupiny ČEZ rozjížděl aktivity ČEZ v Polsku a jako jednatel vedl divizi významných zákazníků ve společnosti ČEZ Prodej.
V minulosti pracoval rovněž jako obchodní ředitel Czech Telecom a ČSA, působil také na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a v České televizi.
Kamil Čermák je prezidentem Czech Institute of Directors-Českého institutu členů statutárních orgánů, externě se věnuje jako lektor oblastem Corporate Governance a leadershipu.

Libor Doležal

generální ředitel, C-Energy Planá

Libor Doležal pracuje v energetickém zdroji v Plané nad Lužnicí od roku 1997. V minulosti zde byl development manažerem a později obchodně technickým ředitelem. Má rozsáhlé zkušenosti z oblasti energetiky a zároveň detailní znalost energetického zdroje v Plané nad Lužnicí, kde vedl řadu rozvojových projektů vedoucích ke zlepšení provozních výsledků podniku.
Libor je absolventem Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni v oboru Tepelné a jaderné stroje a zařízení. Absolvoval postgraduální studijní programy z oblasti managementu a marketingu na University of Humberside ve Velké Británii a na University of Virginia v USA. Svou kariéru odstartoval ve Škodě Praha, kde působil 12 let na několika pozicích včetně pozice vedoucího projektového technika nebo vedoucího výstavby 165 MW uhelné elektrárny v Soma v Turecku, kde strávil 2 roky. Rok pracoval ve společnosti Powergen, která je výrobcem elektřiny ve Velké Británii.

Milan Šimoník

výkonný ředitel, COGEN Czech

Po studiu na VUT v Brně v roce 1990 nastoupil do První brněnské strojírny (později ABB/ALSTOM), kde se jako projektant účastnil výstavby elektráren a tepláren v Česku i v zahraničí.
V letech 2008-2014 v ČEZ, nejdříve v přípravě projektů paroplynových elektráren v Maďarsku a na Slovensku, později na PPC Počerady.
Následně se v PSG-International podílel na modernizaci Teplárny Planá nad Lužnicí.
Od roku 2016 je výkonným ředitelem COGEN Czech, spolku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, a od roku 2017 i projektový manažer ve společnosti TEDOM.

Richard Vidlička

ředitel, Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty obchodní. Titul MBA získal v r. 2007 na Katz Business School, University of Pittsburg.
Před nástupem do Skupiny ČEZ zastával manažerské pozice v privátním a veřejném sektoru, kde se věnoval především projektovému řízení. Do Skupiny ČEZ nastoupil v r. 2004 na post Projektového manažera. Podílel se na projektu Vize 2008, který byl zaměřen na integraci aktiv a činností v rámci koncernu ČEZ. Po skončení projektu řídil v ČEZ Distribuce obnovu sítí, rozpočtování a standardizaci. V únoru 2010 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEZ Distribuce – licencovaného distributora elektrické energie. V minulosti působil také jako člen správní rady ČSRES (České sdružení regulovaných elektroenergetických společností). Mimo to pracoval ve strukturách Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a v grémiu Svazu průmyslu a dopravy České republiky a v neposlední řadě v energetických institucích v rámci EU. Podporoval zavádění „inteligentních technologií“ v distribuční soustavě a podílel se na úspěšném dokončení projektu Smart Region Vrchlabí – jednoho ze šesti evropských demonstračních projektů v rámci Evropské iniciativy GRID4EU.
V září 2018 nastoupil do mateřské společnosti koncernu ČEZ na pozici manažera evropských projektů a inovací, kde uplatňuje zkušenosti z velkých evropských inovačních projektů.
Richard Vidlička je členem představenstva sdružení největších evropských distributorů – E.DSO, kde kromě jiného předsedá Projektové komisi. Dále byl zvolen místopředsedou komise pro distribuci a pravidla trhu ve sdružení Eurelectric, zastupuje distribuční společnosti v platformě ETIP SNET (Evropská Inovační a Technologická Platforma) a podílí se na řízení mezinárodního projektu OneNet.
Od ledna tohoto roku je ředitelem a členem představenstva Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.

Svatopluk Vnouček

místopředseda představenstva, ČEPS

Vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, specializaci Výroba a rozvod elektrické energie. Od roku 1993 působí v oblasti energetiky. V ČEPS pracuje od vzniku společnosti, působil na různých pozicích v oblasti rozvoje a správy energetického majetku. Byl členem mezinárodních pracovních skupin UCTE a ENTSO-E.

Radim Černý

místopředseda představenstva a ředitel úseku Provoz a Řízení DS ČEZ Distribuce

Radim Černý (*1974), je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické. Ve Skupině ČEZ působí od roku 1995, kdy nastoupil do Severočeské energetiky jako technik rozvoje sítí vn. Od roku 2005 působí v ČEZ Distribuce. Své mnoholeté zkušenosti získal následně na vedoucích pozicích v oblasti strategie a řízení sítí i řízení distribučních aktiv. Na starosti měl mimo jiné projekt Asset management v ČEZ Distribuce a sjednocení dispečerského řídicího systému. Aktuálně působí na pozici ředitele úseku Provoz a řízení distribuční soustavy, od roku 2019 je místopředsedou představenstva ČEZ Distribuce, a.s. Zároveň je členem správní rady Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

David Šafář

člen představenstva, EG.D

Davida provází energetika celý jeho profesní život. Vystudoval Elektroenergetiku na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Ve společnosti E.ON začal působit již v roce 2009, tehdy se jako projektový manažer zaměřoval na Smart Metering (roční stáž v Něměcku). V roce 2012 se ujal první vedoucí pozice v útvaru Asset Strategy and Projects, navazovala pozice vedoucího Strategických projektů – lokální i mezinárodní projekty z oblasti distribuce energie i distribučního businessu. V roce 2018 se stal vedoucím Managementu sítí a strategických projektů, v té chvíli vedl útvar zabývající se strategickými a centrálními činnostmi celé distribuční společnosti, velkými mezinárodními projekty či například Smart Asset Managementem. A konečně od ledna roku 2020 je David členem představenstva společnosti EG.D, a.s. jako CTO (Chief Technical Officer) a zaměřuje se na naplňování klíčových cílů a vizí celkové strategie společnosti.

Stanislav Votruba

vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

Stanislav Votruba působí v akciové společnosti PREdistribuce, a.s., od roku 2010. Nejprve se věnoval rozvoji sítí a od roku 2013 pracoval jako vedoucí oddělení Komunikace s CDS a Smart Grid. Od roku 2015 je vedoucím sekce Koncepce sítě. V průběhu studia spolupracoval se společnostmi z koncernu E.ON a RWE. Vystudoval univerzitu RWTH Aachen v Německu, kde získal titul M.Sc. v oboru elektroenergetika.

Petr Koutný

ředitel provozu a údržby sítí, GasNet Služby

Je absolventem VUT Brno, fakulty elektrotechniky a informatiky, ústavu elektroenergetiky, a
VŠCHT Praha, ústavu plynárenství.
Svoji profesní kariéru zahájil v roce 1995 u společnosti I&C Energo, s.r.o. na Jaderné elektrárně Dukovany jako technický pracovník systémů kontroly a řízení.
V plynárenství pracuje od roku 1998, kdy nastoupil ke společnosti Transgas, a.s., dnešnímu NET4GAS, s.r.o. Zde od roku 2005 pracoval na vedoucích pozicích, od roku 2014 jako ředitel provozu přepravní soustavy.
Od dubna 2021 pracuje ve společnosti GasNet Služby, s.r.o. jako ředitel provozu a údržby sítí.
Je členem Rady Českého plynárenského svazu.

Richard Kvasňovský

výkonný riaditeľ, Slovenský plynárenský a naftový zväz

Ing. Richard Kvasňovský pôsobí od júna 2019 v Slovenskom plynárenskom a naftovom zväze. Väčšinu profesionálnej kariéry spojil s verejnoprávnymi médiami. V rokoch 1998-2007 pracoval v Slovenskom rozhlase, kde vystriedal redakciu medzinárodného života a domácu redakciu, kde bol redaktor i moderátor spravodajských a diskusných relácií. Od roku 2009 pôsobil v tlačovej agentúre TASR ako vedúci domácej redakcie a člen Správnej rady TASR. Za svoju prácu získal viacero novinárskych ocenení.

Pavel Zámyslický

ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu, Ministerstvo životního prostředí

Vystudoval silnoproudou elektrotechniku a energetiku na VUT v Brně a následně ekonomiku a řízení energetiky na ČVUT v Praze. V diplomové i disertační práci se zabýval vazbami mezi obchodováním s emisemi skleníkových plynů a investicemi v energetice. Od roku 2005 pracuje na Ministerstvu životního prostředí, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele odboru energetiky a ochrany klimatu. Profesně se věnuje evropské i domácí klimaticko-energetické politice a jejím nástrojům, tedy především obchodování s emisními povolenkami v EU ETS. Je hlavním vyjednavačem ČR pro mezinárodní i evropské agendy související s klimatickou politikou.

Michal Puchel

předseda představenstva, OTE

Ing. Michal Puchel je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999, tedy celý profesní život. Mimo jiné pracoval jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí úseku strategie a regulace Západoslovenské energetiky a také jako vedoucí odboru zajišťování přenosových a systémových služeb ve společnosti ČEPS, a.s. Od 1. dubna 2021 je členem představenstva společnosti OTE, a.s. Od 30. června 2021 vykonává funkci předsedy představenstva OTE, a.s.

Pavel Beran

head of Energy Projects, Komerční banka

Pavel Beran, je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, Fakulty mezinárodních vztahů. V Komerční bance působí od roku 1993, kdy nastoupil do odboru Expertiz, jako odvětvový analytik. V rámci Komerční banky získával zkušenosti na různých pozicích zejména v oblasti řízení rizik. Oblast risk managementu řešil jak pro korporátní klienty, tak i pro finanční instituce a finanční trhy. Aktuálně působí na pozici vedoucího energetických projektů, kde zastřešuje financování projektů z celé oblasti energetiky. Je členem pracovní skupiny pro OZE při České bankovní asociaci.

Jiří Novák

business development manager, GENTEC CHP

Jiří Novák je ve společnosti GENTEC CHP s.r.o. zodpovědný za Business development v ČR. Zaměřuje se především na problematiku zavádění nových technologií v rámci obchodního rozvoje společnosti. Mezi ně patří například technologie medium speed kogeneračních jednotek, řídící systém KGJ pro podporu agregace a využití vodíku v kogeneraci. Dále se specializuje na legislativu a provozování decentrálních zdrojů v podnicích a systémech CZT. V oboru energetiky se pohybuje od roku 2010. Intenzivně se věnuje problematice provozování kogeneračních jednotek a jejich využití v rámci služeb výkonové rovnováhy a virtuálních elektráren.

Pavel Šolc

člen představenstva ČEPS

Narozen 1962. Po vystudování elektrotechnické průmyslovky a ekonomiky energetiky na ČVUT pracoval nejprve ve Výstavbě elektráren ŠKODA . Od r. 1993 se v ČEZ a.s., věnoval strategii rozvoje zdrojů společnosti a po vzniku ČEPS odešel do nové společnosti, kde se podílel na vytváření nového modelu podnikání v liberalizovaném prostředí a rozvoji nových tržních mechanismů (PpS, PřS, aukce kapacit) a později tvorbě strategie společnosti. V letech 2009/2010 působil jako šéfporadce ministra průmyslu a obchodu; poté se vrátil do ČEPS. Od Května 2012 do října 2015 byl náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl. Pod jeho vedením byla vypracována aktuální Státní energetická koncepce schválená vládou ČR v r. 2015 a dále navazující Národní akčních plány (Energetické úspory, Jaderná energetika, Obnovitelné zdroje, Chytré sítě) schválené vládou ČR v průběhu let 2014 a 2015. Od dubna 2016 byl 4 roky členem představenstva ČEZ Distribuce, a.s. a ředitelem úseku Řízení distribučních aktiv.

Lenka Kovačovská

výkonná ředitelka, Český plynárenský svaz

Lenka Kovačovská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze.
V letech 2007 až 2013 působila ve společnosti ČEPS v útvaru, který se zabýval strategií.
Od roku 2013 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), kde se starala především o přípravu Státní energetické koncepce.
Od roku 2014 pak koordinovala za MPO mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky.
V letech 2015 až 2017 byla náměstkyní pro energetiku.
Na VŠE v Praze vedla Institut energetické ekonomie.
Od října 2019 je výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu.

Lukáš Roubíček

místopředseda představenstva a ředitel úseku Průmyslová energetika, ČEZ ESCO

Lukáš Roubíček působí v energetice od roku 2002. Pracoval ve společnosti innogy, kde zastával v posledních 7 letech vysoké manažerské pozice. Má zkušenosti s decentrální energetikou, zejména s budováním kogenerační výroby elektřiny a tepla a čistou mobilitou, které získal při vedení společnosti innogy Energo. V posledních třech letech zodpovídal jako jednatel a provozní ředitel innogy Zákaznické služby za obslužné kanály, akvizici a retenci zákazníků. Aktuálně zastává funkci místopředsedy představenstva a ředitele úseku Průmyslová energetika v ČEZ ESCO a. s.
Lukáš je ženatý, má dvě dospělé studující dcery a je vášnivým sportovcem. Nejraději tráví volný čas v sedle svých kol.

Tomáš Hüner

ředitel Smart Infrastructure, Siemens

Tomáš Hüner byl v dubnu 2019 jmenován ředitelem Smart Infrastructure společnosti Siemens, která propojuje energetické systémy, budovy a průmysl. Ve firmě Siemens působí od roku 2015. Od prosince 2017 do června 2018 zastával funkci ministra průmyslu a obchodu, po tuto dobu přerušil výkon funkce ředitele divize Energy Management společnosti Siemens.
Před nástupem do firmy Siemens působil jako předseda dozorčí rady a ředitel energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná a.s. V letech 2006 až 2014 pracoval jako předseda dozorčí rady společnosti ČEPS, a. s., současně, mezi roky 2011-2014, zastával pozici předsedy dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Jako náměstek ministra průmyslu a obchodu vedl tvorbu legislativy a koncepcí v energetice a průmyslu (2006-2011). V letech 1994–2002 působil jako předseda představenstva a generální ředitel Severomoravská energetika, a.s.
Vystudoval strojní fakultu VUT Brno a je nositelem diplomu z International Institute of Certified Studies in Strategic Management.

Marek Lang

ředitel divize Energo, JRD Group
člen představenstva, Svaz moderní energetiky

Ing. Marek Lang je absolventem Fakulty aplikovaných věd ZČU, obor Kybernetika a řídící technika. Více než 10 let působí jako ředitel divize Energo ve skupině JRD Group, která se se zaměřuje na moderní energetiku. Portfolio společnosti aktuálně zahrnuje fotovoltaické elektrárny o výkonu téměř 40 MW a také druhý největší větrný park v ČR s výkonem 26 MW. Mimo to působí Marek Lang také ve vedení společnosti Millenium Technologies dodávající unikátní technologii plazmového zplyňování, v kolektivním systému pro recyklaci solárních panelů REsolar a je členem představenstva Svazu moderní energetiky.

Luis Sergio Castro

managing Director, Laufen CZ

Luis Sergio Castro získal magisterský titul z ekonomie na univerzitě Complutense v Madridu ve Španělsku, má také titul MBA z financí a postgraduální studia v oblasti výroby a managementu kvality.
Profesně se rozvíjel ve střední a jihovýchodní Evropě. Do České republiky poprvé přišel v roce 1996 a od té doby působil jako generální ředitel společností LAUFEN v zemích, jako je Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Řecko, Slovensko a Česká republika. Je také v členem představenstva Asociace sklářského a keramického průmyslu České republiky a Švýcarské obchodní komory v České republice.

Karel Vinkler

ředitel sekce Strategie, ČEPS

Vystudoval Kyjevský polytechnický institut, obor kybernetika elektrických systémů, ČVUT a program Master of Business Administration na BIBS Brno a Nottingham Trent University. V energetice působí od roku 1986. V ČEPS pracuje od roku 2011, specializuje se na hodnocení výrobní přiměřenosti elektrizační soustavy ČR a problematiku strategického řízení.Ubytování a parkování

Hotel Passage

Ubytovat se můžete přímo v hotelu Passage, kde se konference koná. Pro uplatnění zvýhodněné ceny ubytování si ubytování rezervujte na čísle +420 530 352 100 nebo přes email: recepce@hotelpassage.eu.

POKOJ STANDARD
jednolůžkový pokoj … 2 400 Kč / noc
dvoulůžkový pokoj … 2 600 Kč / noc

POKOJ EXECUTIVE
jednolůžkový pokoj … 2 700 Kč / noc
dvoulůžkový pokoj … 2 900 Kč / noc

POKOJ JUNIOR SUITE
jednolůžkový pokoj … 3 000 Kč / noc
dvoulůžkový pokoj … 3 200 Kč / noc

V+W SUITE – VIP apartmán … 5 000 Kč / noc
CHIRON SUITE – prezidentský apartmán 115m2 … 8 000 Kč / noc

Ceny zahrnují DPH, místní poplatky, bohatou bufetovou snídani, vstup do hotelového fitness a WiFi.

Parkování … 350 Kč vč DPH / auto / noc.

Při rezervaci vždy uvádějte kód akce : Konference Energetika 2021.

https://www.hotelpassage.eu/

Upozorňujeme, že pokud budete mít rezervovaný nocleh a parkování v hotelu Passage, příjezd do hotelových garáží naleznete zde:
https://goo.gl/maps/zinbHw6d9aavToSk7

Hotel Continental

Další možností ubytování je hotel Continental (v těsné blízkosti hotelu Passage). Pro uplatnění zvýhodněné ceny ubytování si ubytování rezervujte na čísle +420 541 519 111 nebo přes email: info@continentalbrno.cz .

Jednolůžkový SUPERIOR … 2 090 CZK / noc
Dvoulůžkový SUPERIOR
sgl use … 2 290 CZK / noc
dbl/twin … 2 490 CZK /noc

Cena zahrnuje snídani a DPH. Poplatek z ubytování 21 Kč/dospělá osoba/noc není zahrnut v ceně ubytování.

Parkování … 250 CZK / auto / 24 hod. vč. DPH.

Při rezervaci vždy uvádějte kód akce: Konference Energetika 2021.

Parkování

Parkoviště v hotelech Passage a Continental jsou k dispozici pouze pro ubytované hosty.
Nemáte-li rezervováno ubytování v těchto hotelech, využijte prosím nejbližší parkovací domy, a to:
Parkovací dům u Janáčkova divadla https://www.jd-parking.cz/
Parkovací dům Rozmarýn http://www.parkovani-brno-centrum.cz/

Vzdálenější, i když stále dostupnou alternativou, je i parkovací dům Domini Park na Husově ulici https://www.bkom.cz/parkovani (GPS souřadnice: 49.1944700N, 16.6056528E).