Aktuální konference a semináře

Seminář EFEKT 2021 – Úspory energieTermín: 20. 10. 2021
Seminář navazuje jak po odborné, tak po organizační stránce na v minulosti pořádané semináře z let 2020, 2019, 2018 a 2017, které měly vysokou návštěvnost. Seminář je každoročně realizován v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021, který vypisuje MPO ČR.
Bude zaměřen na úspory energií a rozvoj a integraci FVE.
Veškeré aktuální informace a organizační pokyny zde budou postupně zveřejňovány.
Seminář EFEKT – Úspory energií 2021 – dotační možnosti a praktické zkušenostiTermín: listopad 2021
Seminář bude zaměřen na možnosti získání investičních dotací, které jsou primárně spojeny s úsporou energií. Seminář bude členěn do dvou bloků, kdy v prvním bloku budou představeny dotační programy se svým zaměřením a specifiky a v druhém bloku budou řešeny zkušenosti s realizací daných opatření jednotlivých subjektů/investorů.
Veškeré aktuální informace a organizační pokyny zde budou postupně zveřejňovány.

Proběhlé konference a semináře