Seminář EFEKT 2021 – Úspory energie

Termín
20.10.2021
Místo konání
Seminář proběhne online
Informace

Hana Zdražílková
+420 602 193 110

Seminář navazuje jak po odborné, tak po organizační stránce na v minulosti pořádané semináře z let 2020, 2019, 2018 a 2017, které měly vysokou návštěvnost. Seminář je každoročně realizován v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017-2021, který vypisuje MPO ČR.

Ke stažení

Sborník přednášek

Dotazník spokojenosti

  Děkujeme za Vaši účast na semináři. Budeme rádi, když vyplníte následující dotazník, přispějete tak ke kvalitní přípravě budoucích akcí.

  Hodnocení semináře (známkujte jako ve škole 1-5):

  1. Odborný obsah semináře:

  2. Organizační zajištění:

  3. Celková úroveň řečníků a diskutujících:

  Prosím rozveďte:

  1. Jakou má pro Vás seminář přidanou hodnotu?

  2. Chcete za něco organizátory pochválit nebo jim něco vytknout?

  3. Máte tip na téma, kterému by měla být věnována pozornost?

  4. Jakého řečníka byste rádi slyšeli na příštím semináři?

  5. Kde jste se o semináři dozvěděli?

  6. Máte další připomínky nebo návrhy na zlepšení?

  Jak hodnotíte webové stránky EGÚ Brno?

  1. Známkujte jako ve škole 1-5:

  2. Prosím rozveďte:

  Pokud chcete, aby organizátoři na Vaše připomínky reagovali, zadejte prosím Váš kontakt.

  Program

  Seminář bude zaměřen na úspory energií a rozvoj a integraci FVE.

  10:00 Zahájení streamu, ověření kvality připojení, připojování účastníků
  10:15 Karolína Vítková – moderátorka
  analytik, EGÚ Brno
  10:30 Hana Schvarczová: Energetická účinnost hrozba nebo příležitost?
  odbor energetické účinnosti a úspor, Ministerstvo průmyslu a obchodu
  11:15 Radek Vrána: EPC projekty, komplexní přístup k úsporám energií, praktické příklady z veřejné i soukromé sféry
  generální ředitel, Amper Savings
  12:00 Polední přestávka
  12:45 Tomáš Voříšek: Rozvoj energetických společenství a integrace FVE
  jednatel, technický ředitel, SEVEn
  13:30 Jan Krčmář: Současná situace v solárním sektoru a co to znamená pro firmy
  předseda představenstva, Solární asociace
  14:15 David Martinek: Projekty energetických úspor a využití FVE jako cesta ke snižování uhlíkové stopy
  Head of Public Affairs, ČEZ ESCO
  15:00 Tomáš Pastrňák: Ukázky různých aplikací FVE
  generální ředitel, ENERGON Advanced Energetics
  15:45 Karolína Vítková – moderátorka
  analytik, EGÚ Brno
  16:00 Ukončení semináře

  Záštita a partneři semináře

  Akce je zaměřená na aktivní rozšiřování informací a vzdělávání v oblasti úspor energie.
  Tato akce byla realizována s dotací ze státního rozpočtu v rámci Státního programu na podporu úspor energie na období 2017–2021 – Program EFEKT 2 na rok 2021.