Konference Energetika 2023

Termín
20 - 21. 09. 2023
Místo konání
Hotel Passage
Lidická 23
602 00 Brno

Ubytování si můžete rezervovat přímo v hotelu Passage na rezervace@hotelpassage.eu, do předmětu stačí uvést Konference Energetika 2023.

Jak rychlá má být transformace energetiky?

Dotazník spokojenosti

Budeme rádi, když vyplníte následující dotazník, přispějete tak ke kvalitní přípravě budoucích ročníků.

Záštita konference

Hlavní partneři konference

Partneři konference

Mediální partneři

Program Konference

Program bude průběžně doplňován

Středa 20. září 2023

 

08:00 Registrace
10:00 Zahájení konference
 

Zdeněk Vala
člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

Petr Třešňák
náměstek člena vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu

10:30 Blok 1
Jak rychlá má být transformace energetiky?
Moderátor

Zuzana Krejčiříková
Ředitelka útvaru Public Affairs, ČEZ

Přednášející

Michal Macenauer
ředitel strategie, EGÚ Brno

Jiří Feist
člen dozorčí rady, ředitel pro strategii, EP Energy

Martin Durčák
předseda představenstva, ČEPS

Pavel Čada
místopředseda představenstva, EG.D

Zdeněk Zajíček
prezident komory, Hospodářská komora České republiky

12:45 Oběd
14:15 Blok 2
Zemní plyn, vodík a další paliva… jak to bude dál?
Moderátor

Petr Binhack
Ministerstvo průmyslu a obchodu

Přednášející

Thomas Merker
Chief Financial Officer, GasNet

Radek Jirků
Member of the Supervisory Board, Teplárna Zlín

Jiří Novák
business development manager, GENTEC CHP

Martin Růžička
ředitel úseku pro dekarbonizaci, ORLEN Unipetrol RPA

16:30 Blok 3
Toky energií – odkud, kam a jak?
Moderátor

Pavel Šolc
člen představenstva, ČEPS

Přednášející

René Neděla
zástupce vrchního ředitele, Sekce energetiky a jaderných zdrojů, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Jan Fousek
výkonný ředitel, AKU-BAT CZ

Radim Černý
Místopředseda představenstva a ředitel úseku Řízení distribuční soustavy, ČEZ Distribuce

David Šafář
člen představenstva, EG.D

Stanislav Votruba
vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

19:30 Společenský galavečer s ochutnávkou vín

Čtvrtek 21. září 2023

9:30 Blok 4
Bude nová energetika tržní?
Moderátor

Michal Puchel
předseda představenstva, OTE

Přednášející

Jaromír Čermák
místopředseda burzovní komory, Českomoravská komoditní burza Kladno

Luděk Horn
ředitel útvaru Trading ČEZ

Peter Gyurovszky
Senior Legal Counsel, EP Commodities AG

Jan Troják
ředitel projektového financování, ČSOB

11:30 Velký diskusní panel: střet zájmů při dekarbonizaci
Moderátor

Martin Slabý
předseda rady ČPS
předseda představenstva, PPD

Účastníci

Martin Sedlák
Programový ředitel, Svaz moderní energetiky

Martin Hájek
ředitel, Teplárenské sdružení České republiky

Jan Pačes
místopředseda představenstva 2JCP, member of Jet Investment

Pavel Řežábek
hlavní ekonom, ČEZ

Martin Ludvík
generální ředitel, Sev.en Industry Supply

13:00 Závěr konference
 

Zdeněk Vala
člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

 

Oběd

Petr Binhack Ministerstvo průmyslu a obchodu

Petr Binhack je energetickým atašé na Stálém zastoupení ČR při EU, tuto funkci zastával již v letech 2014-2019. Před nástupem do týmu českého předsednictví v loňském roce byl vyslán jako národní expert do Evropské komise. V letech 2011-2014 pracoval na Úřadu vlády ČR, kde byl zodpovědný za koordinaci politik EU v oblasti energetiky, klimatu a životního prostředí. Petr Binhack získal doktorát v oboru mezinárodních vztahů na Univerzitě Karlově v Praze. Ve svých přednáškách, výzkumech a publikacích se zaměřoval na vnitřní trh s energií a vnější energetické vztahy, především na postsovětský prostor a Blízký východ.

Pavel Čada místopředseda představenstva, EG.D

Pavel působí na pozici místopředsedy představenstva ve společnosti EG.D, a.s., dříve E.ON Distribuce. V letech 2015 až 2018 zde byl členem představenstva a zároveň jednatelem E.ON Servisní, s.r.o. Ve společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. pracoval na různých pozicích od roku 2005. V energetice se pohybuje od roku 1992, kdy započal kariéru v Jihomoravské energetice, a.s. Pavel vystudoval elektroenergetiku na ČVUT v Brně a v roce 2017 získal titul PhD v oboru stavební inženýrství.

Jaromír Čermák místopředseda burzovní komory, Českomoravská komoditní burza Kladno

Jaromír Čermák se od konce 90. let soustavně věnuje problematice komoditních trhů v souvislosti se systémy a metodami soutěžního obchodování. Ve společnosti FIN-servis, která organizovala první tržní prodeje elektřiny v historii české energetiky a je dlouholetým organizátorem komoditních aukcí v České republice, působí od roku 2001 jako místopředseda představenstva a konzultant pro oblast energetiky. Část své profesní kariéry se intenzivně věnoval řízení speciálních projektů kombinujících soutěžní prodeje a nákupy energií s regulačními požadavky ÚOHS a ERÚ (virtuální elektrárna ČEZ nebo nákupy elektřiny na krytí ztrát pro ČEPS). V roce 2000 se stal členem burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno (ČMKB), kde v průběhu roku 2002 stál u zrodu první české energetické burzy a v roce 2009 inicioval otevření trhu s dodávkou elektřiny a plynu pro konečné zákazníky. V roce 2010 byl zvolen místopředsedou burzovní komory ČMKB, kde se zabývá zejména rozvojem nových burzovních trhů. Je členem Expertního týmu pro energetiku Svazu průmyslu a dopravy ČR. V současné době působí také jako místopředseda PRIAC – stálého rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze Kladno, kde se podílí na činnosti energetické arbitrážní sekce.

Radim Černý Místopředseda představenstva a ředitel úseku Řízení distribuční soustavy, ČEZ Distribuce

Ing. Radim Černý je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, fakulty elektrotechnické. Svou profesní kariéru zahájil v roce 1995, kdy nastoupil do Skupiny ČEZ. V té době zastával pozici technika rozvoje sítí vysokého napětí v tehdejší společnosti Severočeská energetika, a. s. Od roku 2005 působí ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s., kde získal mnoholeté zkušenosti na vedoucích pozicích v oblasti strategie a řízení sítí i řízení distribučních aktiv. Na starosti měl mimo jiné projekt Asset management a sjednocení dispečerského řídicího systému. Zastával také roli ředitele úseku Provoz a aktuálně je ředitelem úseku Řízení distribuční soustavy. V roce 2012 se stal členem představenstva ČEZ Distribuce, a. s. a v únoru 2019 nastoupil na funkci místopředsedy představenstva. Zároveň je členem správní rady Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

Martin Durčák předseda představenstva, ČEPS

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě začínal svoji profesní kariéru v oblasti controllingu a projektového řízení  ve společnosti Aral v Rakousku, Německu, Polsku a ČR, odkud již z pozice člena představenstva a generálního ředitele po prodeji společnosti Aral ČR zamířil do holdingu Unipetrol. Pod jeho vedením prošly rebrandingem stanice Benzina v České republice. Před příchodem do společnosti ČEPS působil jako člen představenstva mateřské společnosti holdingu UNIPETROL zodpovědný za oblast rozvoje a energetiky, investiční projekty, HSSE a řízení i rafinerní produkce. Zároveň byl i členem představenstva HC VERVA Litvínov, se kterým získal v roce 2015 titul Mistra extraligy, či jednatelem společnosti UNIPETROL RPA. V posledních dvou letech se zabýval restrukturalizací společnosti v rámci krizového managementu.

Jiří Feist člen dozorčí rady, ředitel pro strategii, EP Energy

Jiří Feist zastává funkci ředitele pro strategii (CSO) v EP Energy. Předtím působil jako ředitel pro strategický a obchodní rozvoj ve skupině ČEZ a jako ředitel pro strategii v ČEPS. Během své třicetileté kariéry v odvětví elektrické energie zastával Jiří Feist také různé pozice v asociacích, jako jsou Eurelectric, UCTE, CENTREL, District Heating a Svaz průmyslu České republiky, a podílel se na řadě mezinárodních projektů. Jiří Feist je držitelem magisterského titulu z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Jan Fousek výkonný ředitel, AKU-BAT CZ

Mgr. Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která podporuje rozvoj akumulace energie, výrobu a využití vodíku, poskytování flexibility, výstavbu infrastruktury pro elektromobily a celkově modernizaci české energetiky a průmyslu v ČR. Jan Fousek působí rovněž jako předseda představenstva Solární asociace a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011-2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy.

Peter Gyurovszky Senior Legal Counsel, EP Commodities AG

V energetice jsem začínal v roce 2012 na pozici Junior Legal Counsel ve společnosti Ezpada s.r.o. kde jsem měl na starosti zejména vyjednávání bilaterálních obchodních kontraktů s protistranami. Po přibližně roce jsem se stal Head of Legal and Compliance we skupině Ezpada, kde jsem kromě obecné právní agendy měl na starosti i nastavení regulatorního rámce obchodování. Po roční pauze kdy jsem se přesunul do oblasti financí a strukturovaní fondů kvalifikovaných investorů jsem se vrátil do energetiky jako Regulatory Legal Counsel ve společnosti EP Commodities a.s.. V současné době působím jako Senior Legal Counsel ve společnosti EP Commodities AG kde mám na starosti kromě obecné právní agendy a nastavení regulatorního rámce obchodování také vyjednávání bilaterálních obchodních kontraktů.

Martin Hájek ředitel, Teplárenské sdružení České republiky

Martin Hájek vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od roku 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky a od roku 2020 viceprezidentem asociace evropského teplárenství Euroheat&Power.

Luděk Horn ředitel útvaru Trading ČEZ

Studoval na ČVUT v Praze. Pracoval na různých manažerských pozicích v elektrárně a teplárně v Plzni. V roce 1999 nastoupil do společnosti CINERGY GLOBAL RESOURCES v Praze jako manažer pro rozvoj podnikání v regionu střední a východní Evropy. V roce 2001 nastoupil do ČEZ, a. s., a od roku 2005 pracoval jako vedoucí oddělení obchodování a byl zodpovědný za všechny transakce velkoobchodu v zemích, kde ČEZ působil. Nyní je ředitelem útvaru Trading ČEZ, a. s.

Radek Jirků Member of the Supervisory Board, Teplárna Zlín

Radek je multidisciplinární manažer s více než 10 lety zkušeností v energetice jak v technické oblasti, tak v oblasti fúzí a akvizic. Aktuální náplní práce je technická podpora akvizic energetických zdrojů a následná maximalizace jejich hodnoty a optimalizace provozní ekonomie. Je členem dozorčí rady tepelné elektrárny v Zlíně. Má několik univerzitních titulů – magistra Strojního inženýrství z Ústavu energetických strojů (ČVUT), magistra v Podnikání a managementu v průmyslu (ČVUT + VŠE) a bakaláře v Podnikové ekonomii a managementu (VŠE).

Zuzana Krejčiříková Ředitelka útvaru Public Affairs, ČEZ

Zuzana Krejčiříková je ředitelkou útvaru Public Affairs v Praze, členkou představenstva Hospodářské komory České republiky, kde zároveň předsedá energetické sekci, členkou představenstva Eurelectric a místopředsedkyní Průmyslového výboru BusinessEurope. V letech 2008 až 2016 byla ředitelkou útvaru Evropská agenda a Bruselské reprezentační kanceláře ČEZ. Od září 2003 do listopadu 2006 pracovala na Evropském soudním dvoře. Zastupuje ČEZ v mezinárodních organizacích Eurelectric, Nucleareurope a BusinessEurope. Specializuje se na evropské právo s důrazem na energetiku, životní prostředí a soutěžní právo. Vystudovala Právnickou fakultu University Karlovy a současně dvouleté cykly evropského a obchodního práva na Universitách v Paříži, Toulouse a Cambridge.

Martin Ludvík generální ředitel, Sev.en Industry Supply

Martin Ludvík je absolventem VŠEM. Do Sev.en Industry Supply přichází ze společnosti ČEZ ESCO, kde jako ředitel úseku zodpovídal od roku 2018 do března 2023 za plnění EBIDTA a veškeré provozní záležitosti spojené s dodávkou komoditních produktů a služeb B2B zákazníkům a veřejnému sektoru. V letech 2021 a 2022 také zodpovídal za úspěšný rozvoj Zelené energetiky, která pomáhá zákazníkům plnit jejich cíle v oblasti snižování emisí CO2. Před svým angažmá ve společnosti ČEZ ESCO dlouhodobě působil ve vysokých exekutivních a statutárních pozicích zodpovědných za prodejní a procesní podporu ve společnostech ČEZ Zákaznické služby a ČEZ Prodej, kterou v roce 2005 pomáhal založit. V Sev.en Industry Supply zastává pozici generální ředitele a předsedy představenstva odpovědného za oblast financí a marketingu.

Michal Macenauer ředitel strategie, EGÚ Brno

Absolvent oborů Elektroenergetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a oboru Sociologie fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity; od roku 2005 zaměstnán v poradenské firmě EGÚ Brno, a. s., od 2021 ve funkci ředitele strategie. Věnuje se otázkám systémové elektroenergetiky a plynárenství, zejména problematice predikcí spotřeby elektřiny, plynu a tepla, a oblasti nových technologií.

Thomas Merker Chief Financial Officer, GasNet

Od roku 2019 zastává Thomas Merker pozici Chief Financial Officera (CFO) ve skupině GasNet, tuzemského lídra v distribuci zemního plynu. Thomas je zodpovědný za finance & controlling, vztahy s investory, regulaci, prodej kapacity a business development. Před svou současnou pozicí působil Thomas ve skupině innogy v ČR (dříve RWE) na různých postech ve vrcholovém managementu. Pracovat zde začal už v roce 2002 a postupně se vypracoval až na finančního ředitele a jednatele společnosti GasNet, která byla v té době ještě součástí RWE. Od roku 2016 pak jako CFO innogy Česká republika řídil veškeré finanční aspekty celé skupiny, vedl sdílené služby a měl na starosti rozvoj nových byznysových příležitostí. Thomas stál také v čele celé řady významných transformačních projektů skupiny. V roce 2019/2020 pak sehrál klíčovou roli při osamostatnění společností GasNet & GasNet Služby ze skupiny innogy. Thomas studoval na univerzitě F. Schillera v Jeně, J. Maximiliana ve Würburgu a Université de Caen ve Francii.

René Neděla zástupce vrchního ředitele, Sekce energetiky a jaderných zdrojů, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vystudoval ČVUT Fakultu strojní, Masarykův ústav vyšších studií a Florence School of Regulation. Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě, přednášel na Českém Vysokém učení technickém Fakultě strojní a na České Zemědělské Univerzitě Technické fakultě. V současnosti působí jako náměstek pro řízení sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a zároveň je předseda dozorčí rady ČEPS, a.s.

Jiří Novák business development manager, GENTEC CHP

Jiří Novák je ve společnosti GENTEC CHP s.r.o. zodpovědný za Business development v ČR. Zaměřuje se především na problematiku zavádění nových technologií v rámci obchodního rozvoje společnosti. Mezi ně patří například technologie medium speed kogeneračních jednotek, řídící systém KGJ pro podporu agregace a využití vodíku v kogeneraci. Dále se specializuje na legislativu a provozování decentrálních zdrojů v podnicích a systémech CZT. Intenzivně se věnuje problematice provozování kogeneračních jednotek a jejich využití v rámci služeb výkonové rovnováhy a virtuálních elektráren.

Jan Pačes místopředseda představenstva 2JCP, member of Jet Investment

Jan Pačes je spoluzakladatelem společnosti 2JCP, která je od roku 2020 součástí portfolia fondu JET 2 investiční skupiny Jet Investment. Od roku 2021 zastává funkci místopředsedy představenstva a Managing Directora divize Power & Process systems, kde má odpovědnost za business development a prodej. Společnost 2JCP vyvíjí a dodává širokou škálu technologií pro plynovou energetiku a od roku 2019 se silně zaměřuje na řešení v oblasti bezemisní a nízkoemisní energetiky, zejména dodávky technologií pro výrobu zeleného vodíku, pro projekty Carbon Capture, Utilisation & Storage, dále obnovitelná řešení gasifikace biomasy a technologie pro mořské větrné parky.

Michal Puchel předseda představenstva, OTE

Ing. Michal Puchel je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999, tedy celý profesní život. Mimo jiné pracoval jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí úseku strategie a regulace Západoslovenské energetiky a také jako vedoucí odboru zajišťování přenosových a systémových služeb ve společnosti ČEPS, a.s. Od 1. dubna 2021 je členem představenstva společnosti OTE, a.s. Od 30. června 2021 vykonává funkci předsedy představenstva OTE, a.s.

Martin Růžička ředitel úseku pro dekarbonizaci, ORLEN Unipetrol RPA

Martin Růžička působí v oblasti vývoje a optimalizace ve společnosti ORLEN Unipetrol již více než 16 let významnou část na manažerských pozicích. Jeho zodpovědností jsou v současné době především udržitelné projekty, jejich rozvoj a implementace. Do této oblasti je možné zařadit recyklační technologie pro zpracování odpadů a nízkoemisní technologie, např. využití vodíku v dopravě a biopaliva pro konvenční kapalná paliva. Je absolventem Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.

Pavel Řežábek hlavní ekonom, ČEZ

Pavel Řežábek se v divizi Obchod a strategie věnuje analýzám a prognózám energetických trhů a sleduje hlavní určující faktory: rozhodnutí EU ke klimaticko-energetickým tématům, světové ceny zemního plynu a černého uhlí, ceny CO2 a nastavení EU ETS, důsledky technického pokroku. Před nástupem do ČEZ v roce 2006 pracoval v různých obchodních a inženýrských pozicích u firem Dresser-Rand a Emerson. Předtím působil čtyři roky ve výzkumu supravodivosti ve Fyzikálním ústavu ČSAV. Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

Martin Sedlák programový ředitel, Svaz moderní energetiky

Martin Sedlák aktuálně působí na pozici programového ředitele Svazu moderní energetiky, který představuje zastřešující platformu asociací z oblasti obnovitelných zdrojů energie, akumulace energie, chytrých sítí, energetických služeb a kogenerace. V rámci své pozice má na starosti koordinaci odborné práce Svazu či připomínkování legislativy. Od jara 2023 spolupracuje také s Ministerstvem životního prostředí v roli poradce ministra Petra Hladíka. V roce 2012 spoluzaložil Alianci pro energetickou soběstačnost, která je nezávislým sdružením komentujícím vývoje české i evropské energetiky. Působí také na pozici jednatele zpravodajského portálu Obnovitelně.cz, který informuje o technologickém pokroku v oblasti moderní energetiky.

Martin Slabý předseda rady ČPS
předseda představenstva, PPD

Ing. Martin Slabý je od prosince 2018 předsedou Rady Českého plynárenského svazu. Vystudoval fakultu stavební ČVUT Praha. Pracoval v technických a manažerských funkcích ve společnostech Tractebel a Gas de France (dnes ENGIE), působil jako investiční ředitel českého přepravce zemního plynu NET4GAS. V letech 2015–2018 byl členem Coordination Committee a předsedou výboru Transmission v International Gas Union. Od roku 2015 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

David Šafář člen představenstva, EG.D

David Šafář je uznávaným odborníkem v oblasti energetiky s bohatými zkušenostmi, které získal během svého dlouhodobého působení v energetickém sektoru. Absolvent Elektroenergetiky na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni, David svoji kariéru zahájil v roce 2009 v prestižní společnosti E.ON. Jeho specializací bylo Smart Metering, což mu umožnilo proniknout do komplexních aspektů měření energie.
V letech 2012 až 2019 zastával klíčové vedoucí pozice v E.ON, kde se věnoval strategickým projektům v oblasti distribuce a energetiky, a to nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni. Od roku 2020 působí v představenstvu společnosti EG.D, a.s. jako Chief Technology Officer (CTO). Jeho odpovědnosti zahrnují digitalizaci, strategické projekty, mezinárodní spolupráci a klíčové aktivity v oblasti měření energie, provozu sítě a dispečerského řízení sítě.
David Šafář je vášnivým vizionářem, který aktivně přispívá k transformaci energetického průmyslu do digitální a udržitelné éry.

Pavel Šolc člen představenstva ČEPS

Narozen 1962. Po vystudování elektrotechnické průmyslovky a ekonomiky energetiky na ČVUT pracoval nejprve ve Výstavbě elektráren ŠKODA . Od r. 1993 se v ČEZ a.s., věnoval strategii rozvoje zdrojů společnosti a po vzniku ČEPS odešel do nové společnosti, kde se podílel na vytváření nového modelu podnikání v liberalizovaném prostředí a rozvoji nových tržních mechanismů (PpS, PřS, aukce kapacit) a později tvorbě strategie společnosti. V letech 2009/2010 působil jako šéfporadce ministra průmyslu a obchodu; poté se vrátil do ČEPS. Od Května 2012 do října 2015 byl náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl. Pod jeho vedením byla vypracována aktuální Státní energetická koncepce schválená vládou ČR v r. 2015 a dále navazující Národní akčních plány (Energetické úspory, Jaderná energetika, Obnovitelné zdroje, Chytré sítě) schválené vládou ČR v průběhu let 2014 a 2015. Od dubna 2016 byl 4 roky členem představenstva ČEZ Distribuce, a.s. a ředitelem úseku Řízení distribučních aktiv.

Jan Troják ředitel projektového financování, ČSOB

Jan pracuje v oblasti projektového financování více než 25 let. Během tohoto období měl možnost se podílet se nebo vést řadu projektů v České republice a cca od roku 2010 pracoval také na zejména energetických a infrastrukturních PPP projektech v Beneluxu, Německu, Slovensku, Francii, Bulharsku, Maďarsku a České republice. Útvar projektového financování, jehož je ředitelem, zodpovídá za všechny transakce charakteru projektového financování v ČSOB, které sahají od malých až po velké projekty a jdou napříč sektory, nicméně zejména jde o se soustředí na energetiku, dopravu, telekomunikace a veřejnou infrastrukturu. Kromě financování vedl i některé poradenské aktivity ČSOB. Jan je aktivním členem řady profesních asociací a sdružení včetně České bankovní asociace, Asociace pro rozvoj infrastruktury, Solární asociace, Svazu pro moderní energetiku.

Petr Třešňák náměstek člena vlády, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ing. Petr Třešňák vystudoval Fakultu elektrotechnickou Západočeské univerzity v Plzni, kde se věnoval zaměření na obnovitelné zdroje energie. Po obhajobě diplomové práce nastoupil do společnosti ČEZ a.s. nejprve jako přípravář investic v Elektrárně Temelín a posléze jako specialista útvaru bezpečnosti výstavby nových jaderných zdrojů. Zde se podílel na tvorbě zadávací dokumentace a následně hodnocení tendru na 3. a 4. blok Elektrárny Temelín, spolupráci na dokumentaci EIA, zadávací bezpečností zprávy a dalších licenčních a povolovacích procesů, včetně příprav podkladů k notifikaci EK. Od roku 2014 do roku 2018 působil v komunální politice jako představitel samosprávy. Nejprve místostarosta, posléze starosta a od února 2018 jako radní města Mariánské Lázně. Od roku 2017 do roku 2021 byl poslancem zvoleným za Karlovarský kraj a jako poslanec se stal místopředsedou Výboru pro zdravotnictví a členem Výboru pro obranu. Současně byl členem mnoha podvýborů, včetně podvýboru pro energetiku. Od roku 2019 je členem vládního Stálého výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů. Od ledna 2022 působí jako náměstek člena vlády Jozefa Síkely.

Zdeněk Vala člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, od roku 1999 působí ve společnosti EGÚ Brno. Profesní dráhu zahájil na pozici analytika a podílel se na řešení nových úkolů spojených s otevíráním trhu s elektřinou. Od roku 2005 zastává pozici hlavního manažera a odborného garanta projektů Typových diagramů dodávek elektřiny pro ČR a SR.

Od roku 2007 je členem dozorčích a správních rad společnosti EGÚ Brno a od roku 2015 je ředitelem této společnosti.

Stanislav Votruba vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

Stanislav Votruba působí v akciové společnosti PREdistribuce, a.s., od roku 2010. Nejprve se věnoval rozvoji sítí a od roku 2013 pracoval jako vedoucí oddělení Komunikace s CDS a Smart Grid. Od roku 2015 je vedoucím sekce Koncepce sítě. V průběhu studia spolupracoval se společnostmi z koncernu E.ON a RWE. Vystudoval univerzitu RWTH Aachen v Německu, kde získal titul M.Sc. v oboru elektroenergetika.

Zdeněk Zajíček prezident komory, Hospodářská komora České republiky

Zdeněk Zajíček je vystudovaný právník. Již řadu let se zaměřuje na digitalizaci, rozvoj informační společnosti a eGovernment. V současnosti zastává funkci prezidenta Hospodářské komory ČR a je prezidentem ICT UNIE. Je také zastupitelem hlavního města Prahy. Oblasti digitalizace a digitální transformace se věnuje rovněž z pozice místopředsedy Rady vlády pro informační společnost.