Konference Energetika 2022

Termín
21 - 22.09.2022
Místo konání
Hotel Passage
Lidická 23
602 00 Brno
Informace

Zuzana Kulichová
+420 725 191 186

Udržitelnost bez zranitelnosti

Těšíme se na společnou diskuzi!

Záštita konference

Hlavní partneři konference

Partneři konference

Mediální partneři

Program Konference

Program bude průběžně doplňován.

Středa 21. září 2022

08:00 Registrace
10:00 Zahájení konference
 

Zdeněk Vala
člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

10:30 Blok 1
Udržitelnost bez zranitelnosti
Přednášející

Anna Hubáčková
ministryně, Ministerstvo životního prostředí

René Neděla
náměstek ministra průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Michal Macenauer
ředitel strategie, EGÚ Brno

Jiří Novák
Business development ČR, Gentec

Martin Durčák
předseda představenstva, ČEPS

Stanislav Trávníček
předseda rady, ERÚ

12:35 Oběd
14:05 Blok 2
Jaká bude role plynu při výrobě elektřiny a tepla?
Přednášející

David Onderek
ředitel – Teplárenství, EP Energy

Pavel Řežábek
hlavní ekonom, ČEZ

16:35 Blok 3
Toky energií – odkud a kam?
Moderátor

Radim Černý
místopředseda představenstva a ředitel úseku Provoz a Řízení DS, ČEZ Distribuce

Přednášející

Michal Slabý
ředitel strategie, NET4GAS

David Šafář
člen představenstva, EG.D

Stanislav Votruba
vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

Radek Hartman
člen představenstva, ČEPS

19:20 Večeře

Čtvrtek 22. září 2022

09:30

Blok 4
Přežije volný trh energií nynější krizi?

Moderátor

Michal Puchel
předseda představenstva, OTE

11:30

Blok 5
Kulatý stůl: Jak zajistit dostupné dodávky energií?                                                                

Moderátor

Pavel Šolc
člen představenstva, ČEPS

Účastníci

Lenka Kovačovská

Jiří Feist
člen dozorčí rady, ředitel pro strategii, EP Energy

Martin Slabý
předseda rady ČPS
předseda představenstva, PPD

Martin Pich
Trading Division Director, MND

12:55 Závěr konference
 

Zdeněk Vala
člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

13:10

Oběd

Zdeněk Vala člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, od roku 1999 působí ve společnosti EGÚ Brno. Profesní dráhu zahájil na pozici analytika a podílel se na řešení nových úkolů spojených s otevíráním trhu s elektřinou. Od roku 2005 zastává pozici hlavního manažera a odborného garanta projektů Typových diagramů dodávek elektřiny pro ČR a SR.

Od roku 2007 je členem dozorčích a správních rad společnosti EGÚ Brno a od roku 2015 je ředitelem této společnosti.

Anna Hubáčková ministryně životního prostředí

Ing. Bc. Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) se narodila v Hodoníně. Je absolventkou oboru vodní hospodářství na Vysokém učení technickém v Brně a oboru veřejná správa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Pracovala ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, kde měla na starosti ochranu vodních zdrojů, později pracovala jako vedoucí referátu životního prostředí na Okresním úřadě v Hodoníně a vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Za svou činnost a spolupráci s nevládními organizacemi obdržela v roce 2005 Cenu ministra životního prostředí. Ve své funkci byla také členkou krizových štábů, předsedkyní povodňových komisí a podílela se na zvládání krizových situací. V letech 2014 – 2018 zastávala funkci starostky obce Ratíškovice a od roku 2016 je senátorkou za Hodonínsko. V roce 2020 byla zvolena zastupitelkou Jihomoravského kraje a působila jako předsedkyně Komise životního prostředí a zemědělství. Je vdaná, má dva dospělé syny a tři vnoučata.

Michal Macenauer ředitel strategie, EGÚ Brno

Absolvent oborů Elektroenergetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a oboru Sociologie fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity; od roku 2005 zaměstnán v poradenské firmě EGÚ Brno, a. s., od 2021 ve funkci ředitele strategie. Věnuje se otázkám systémové elektroenergetiky a plynárenství, zejména problematice predikcí spotřeby elektřiny, plynu a tepla, a oblasti nových technologií.

Jiří Novák business development manager, GENTEC CHP

Jiří Novák je ve společnosti GENTEC CHP s.r.o. zodpovědný za Business development v ČR. Zaměřuje se především na problematiku zavádění nových technologií v rámci obchodního rozvoje společnosti. Mezi ně patří například technologie medium speed kogeneračních jednotek, řídící systém KGJ pro podporu agregace a využití vodíku v kogeneraci. Dále se specializuje na legislativu a provozování decentrálních zdrojů v podnicích a systémech CZT. Intenzivně se věnuje problematice provozování kogeneračních jednotek a jejich využití v rámci služeb výkonové rovnováhy a virtuálních elektráren.

Martin Durčák předseda představenstva, ČEPS

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě začínal svoji profesní kariéru v oblasti controllingu a projektového řízení  ve společnosti Aral v Rakousku, Německu, Polsku a ČR, odkud již z pozice člena představenstva a generálního ředitele po prodeji společnosti Aral ČR zamířil do holdingu Unipetrol. Pod jeho vedením prošly rebrandingem stanice Benzina v České republice. Před příchodem do společnosti ČEPS působil jako člen představenstva mateřské společnosti holdingu UNIPETROL zodpovědný za oblast rozvoje a energetiky, investiční projekty, HSSE a řízení i rafinerní produkce. Zároveň byl i členem představenstva HC VERVA Litvínov, se kterým získal v roce 2015 titul Mistra extraligy, či jednatelem společnosti UNIPETROL RPA. V posledních dvou letech se zabýval restrukturalizací společnosti v rámci krizového managementu.

Stanislav Votruba vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

Stanislav Votruba působí v akciové společnosti PREdistribuce, a.s., od roku 2010. Nejprve se věnoval rozvoji sítí a od roku 2013 pracoval jako vedoucí oddělení Komunikace s CDS a Smart Grid. Od roku 2015 je vedoucím sekce Koncepce sítě. V průběhu studia spolupracoval se společnostmi z koncernu E.ON a RWE. Vystudoval univerzitu RWTH Aachen v Německu, kde získal titul M.Sc. v oboru elektroenergetika.

Radek Hartman člen představenstva ČEPS

Absolvoval jadernou a fyzikálně inženýrskou fakultu ČVUT v Praze a studium MBA na Sheffield Business School se specializací na strategický management a řízení změn. Působil na manažerských postech například ve společnostech Arthur Andersen, MONDI Štětí, Cap Gemini, CE WOOD, U a SLUNO či Ernst a Young Česká republika.

Michal Puchel předseda představenstva, OTE

Ing. Michal Puchel je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999, tedy celý profesní život. Mimo jiné pracoval jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí úseku strategie a regulace Západoslovenské energetiky a také jako vedoucí odboru zajišťování přenosových a systémových služeb ve společnosti ČEPS, a.s. Od 1. dubna 2021 je členem představenstva společnosti OTE, a.s. Od 30. června 2021 vykonává funkci předsedy představenstva OTE, a.s.

Pavel Šolc člen představenstva ČEPS

Narozen 1962. Po vystudování elektrotechnické průmyslovky a ekonomiky energetiky na ČVUT pracoval nejprve ve Výstavbě elektráren ŠKODA . Od r. 1993 se v ČEZ a.s., věnoval strategii rozvoje zdrojů společnosti a po vzniku ČEPS odešel do nové společnosti, kde se podílel na vytváření nového modelu podnikání v liberalizovaném prostředí a rozvoji nových tržních mechanismů (PpS, PřS, aukce kapacit) a později tvorbě strategie společnosti. V letech 2009/2010 působil jako šéfporadce ministra průmyslu a obchodu; poté se vrátil do ČEPS. Od Května 2012 do října 2015 byl náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl. Pod jeho vedením byla vypracována aktuální Státní energetická koncepce schválená vládou ČR v r. 2015 a dále navazující Národní akčních plány (Energetické úspory, Jaderná energetika, Obnovitelné zdroje, Chytré sítě) schválené vládou ČR v průběhu let 2014 a 2015. Od dubna 2016 byl 4 roky členem představenstva ČEZ Distribuce, a.s. a ředitelem úseku Řízení distribučních aktiv.

Martin Pich ředitel divize Trading, MND

Martin Pich je ředitelem divize Trading ve společnosti MND a.s., která se zaměřuje na hedging vlastní produkce plynu, ropy a obchodování s energetickými komoditami na OTC i finančních evropských trzích. Absolvoval ekonomickou fakultu VŠB-TU se specializací na makroekonomii. V energetice a tradingu se pohybuje od roku 2001. Nejprve jako Trader a vedoucí Front office ve společnosti Severomoravská energetika, poté 12 let ve švýcarské společnosti Alpiq, z toho 9 let v centrále společnosti, kde měl na starosti trading v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Od roku 2017 rozvíjí tradingové aktivity v MND a.s.

Ubytování

Ubytování si můžete rezervovat přímo v hotelu Passage na rezervace@hotelpassage.eu, do předmětu stačí uvést Konference Energetika 2022.