Konference Energetika 2022

Termín
21 - 22.09.2022
Místo konání
Hotel Passage
Lidická 23
602 00 Brno
Informace

Zuzana Kulichová
+420 725 191 186

Udržitelnost bez zranitelnosti

Těšíme se na společnou diskuzi!

Záštita konference

Hlavní partneři konference

Partneři konference

Mediální partneři

Program Konference

Program bude průběžně doplňován.

Středa 21. září 2022

08:00 Registrace
10:00 Zahájení konference

Zdeněk Vala
člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

Anna Hubáčková
ministryně, Ministerstvo životního prostředí

René Neděla
náměstek ministra průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu

10:30 Blok 1
Udržitelnost bez zranitelnosti
Moderátor

Tomáš Hüner
ředitel Smart Infrastructure, Siemens

Přednášející

Michal Macenauer
ředitel strategie, EGÚ Brno

Martin Durčák
předseda představenstva, ČEPS

Marian Rusko
předseda představenstva a generální ředitel, EG.D

Tomáš Pleskač
člen představenstva, ředitel divize nová energetika, ČEZ

Evžen Tošenovský
poslanec Evropského parlamentu a člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

13:00 Oběd
14:30 Blok 2
Jaká bude role plynu při výrobě elektřiny a tepla?
Moderátor

Martin Hájek
ředitel, Teplárenské sdružení České republiky

Přednášející

Pavel Řežábek
hlavní ekonom, ČEZ

David Onderek
ředitel – Teplárenství, EP Energy

Pavel Farkač
manažer transformačních a rozvojových projektů, Sev.en Energy

Jiří Novák
Business development ČR, GENTEC CHP

17:00 Blok 3
Toky energií – odkud a kam?
Moderátor

Radim Černý
místopředseda představenstva a ředitel úseku Provoz a Řízení DS, ČEZ Distribuce

Přednášející

Michal Kocůrek
řídící konzultant, EGÚ Brno

Michal Slabý
ředitel strategie, NET4GAS

Radek Hartman
člen představenstva, ČEPS

David Šafář
člen představenstva, EG.D

Stanislav Votruba
vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

19:20 Večeře

Čtvrtek 22. září 2022

09:30

Blok 4
Přežije volný trh energií nynější krizi?                                                                                   

Moderátor

Michal Puchel
předseda představenstva, OTE

Přednášející

Stanislav Trávníček
předseda rady, ERÚ

Tomáš Kadlec
předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ Prodej

Petr Kovařík
člen představenstva, Pražská plynárenská

Martin Pich
Trading Division Director, MND

11:30

Blok 5
Kulatý stůl: Jak zajistit dostupné dodávky energií?

Moderátor

Pavel Šolc
člen představenstva, ČEPS

Účastníci

Lenka Kovačovská
konzultantka v energetice

Jiří Feist
člen dozorčí rady, ředitel pro strategii, EP Energy

Jan Czudek
předseda představenstva a generální ředitel, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Martin Slabý
předseda rady ČPS
předseda představenstva, PPD

Richard Vidlička
ředitel, Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Jan Fousek
výkonný ředitel, AKU-BAT CZ

13:00 Závěr konference

Zdeněk Vala
člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

 

Oběd

Zdeněk Vala člen správní rady a ředitel společnosti, EGÚ Brno

Absolvoval Elektrotechnickou fakultu VUT v Brně, od roku 1999 působí ve společnosti EGÚ Brno. Profesní dráhu zahájil na pozici analytika a podílel se na řešení nových úkolů spojených s otevíráním trhu s elektřinou. Od roku 2005 zastává pozici hlavního manažera a odborného garanta projektů Typových diagramů dodávek elektřiny pro ČR a SR.

Od roku 2007 je členem dozorčích a správních rad společnosti EGÚ Brno a od roku 2015 je ředitelem této společnosti.

Anna Hubáčková ministryně životního prostředí

Ing. Bc. Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) se narodila v Hodoníně. Je absolventkou oboru vodní hospodářství na Vysokém učení technickém v Brně a oboru veřejná správa na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Pracovala ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, kde měla na starosti ochranu vodních zdrojů, později pracovala jako vedoucí referátu životního prostředí na Okresním úřadě v Hodoníně a vedoucí odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Za svou činnost a spolupráci s nevládními organizacemi obdržela v roce 2005 Cenu ministra životního prostředí. Ve své funkci byla také členkou krizových štábů, předsedkyní povodňových komisí a podílela se na zvládání krizových situací. V letech 2014 – 2018 zastávala funkci starostky obce Ratíškovice a od roku 2016 je senátorkou za Hodonínsko. V roce 2020 byla zvolena zastupitelkou Jihomoravského kraje a působila jako předsedkyně Komise životního prostředí a zemědělství. Je vdaná, má dva dospělé syny a tři vnoučata.

René Neděla náměstek ministra průmyslu a obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vystudoval ČVUT Fakultu strojní, Masarykův ústav vyšších studií a Florence School of Regulation. Od roku 2011 působil na Energetickém regulačním úřadě, přednášel na Českém Vysokém učení technickém Fakultě strojní a na České Zemědělské Univerzitě Technické fakultě. V současnosti působí jako náměstek pro řízení sekce energetiky na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR a zároveň je předseda dozorčí rady ČEPS, a.s.

Tomáš Hüner ředitel Smart Infrastructure, Siemens

Tomáš Hüner byl v dubnu 2019 jmenován ředitelem Smart Infrastructure společnosti Siemens, která propojuje energetické systémy, budovy a průmysl. Ve firmě Siemens působí od roku 2015. Od prosince 2017 do června 2018 zastával funkci ministra průmyslu a obchodu, po tuto dobu přerušil výkon funkce ředitele divize Energy Management společnosti Siemens. Před nástupem do firmy Siemens působil jako předseda dozorčí rady a ředitel energetických zdrojů společnosti Vršanská uhelná a.s. V letech 2006 až 2014 pracoval jako předseda dozorčí rady společnosti ČEPS, a. s., současně, mezi roky 2011-2014, zastával pozici předsedy dozorčí rady společnosti OTE, a.s. Jako náměstek ministra průmyslu a obchodu vedl tvorbu legislativy a koncepcí v energetice a průmyslu (2006-2011). V letech 1994–2002 působil jako předseda představenstva a generální ředitel Severomoravská energetika, a.s. Vystudoval strojní fakultu VUT Brno a je nositelem diplomu z International Institute of Certified Studies in Strategic Management.

Michal Macenauer ředitel strategie, EGÚ Brno

Absolvent oborů Elektroenergetika a Elektrické stroje, přístroje a pohony Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO a oboru Sociologie fakulty Sociálních studií Masarykovy univerzity; od roku 2005 zaměstnán v poradenské firmě EGÚ Brno, a. s., od 2021 ve funkci ředitele strategie. Věnuje se otázkám systémové elektroenergetiky a plynárenství, zejména problematice predikcí spotřeby elektřiny, plynu a tepla, a oblasti nových technologií.

Martin Durčák předseda představenstva, ČEPS

Absolvent Vysoké školy báňské v Ostravě začínal svoji profesní kariéru v oblasti controllingu a projektového řízení  ve společnosti Aral v Rakousku, Německu, Polsku a ČR, odkud již z pozice člena představenstva a generálního ředitele po prodeji společnosti Aral ČR zamířil do holdingu Unipetrol. Pod jeho vedením prošly rebrandingem stanice Benzina v České republice. Před příchodem do společnosti ČEPS působil jako člen představenstva mateřské společnosti holdingu UNIPETROL zodpovědný za oblast rozvoje a energetiky, investiční projekty, HSSE a řízení i rafinerní produkce. Zároveň byl i členem představenstva HC VERVA Litvínov, se kterým získal v roce 2015 titul Mistra extraligy, či jednatelem společnosti UNIPETROL RPA. V posledních dvou letech se zabýval restrukturalizací společnosti v rámci krizového managementu.

Marian Rusko předseda představenstva a generální ředitel, EG.D

Stratég a lídr s téměř třiceti lety zkušeností v řízení organizací v mezinárodním prostředí, se zaměřením zejména na energetiku v CEE (centrální a východní Evropa). Po studiu na Fakultě ekonomiky na Univerzitě v Giessenu a nadobytí několikaletých zkušeností v manažmentu ve finančním sektoru v Německu i v Česku, spojil svou profesionální dráhu se společností E.ON, kde řídil zpočátku mezinárodní projekty, později celé organizace v rámci skupiny E.ON, především v ČR a na Slovensku. V současnosti je členem topmanažmentu koncernu E.ON. Jedním z klíčových talentů Mariana je zkombinovat strategii s řízením změny a budováním nových obchodních příležitostí se zaměřením na profitabilitu organizací.

Tomáš Pleskač člen představenstva, ředitel divize nová energetika, ČEZ

Ing. Tomáš Pleskač, MBA je absolventem Fakulty provozně ekonomické (obor provoz a řízení zemědělství) Vysoké školy zemědělské Brno; svá studia ukončil v roce 1989. Dále absolvoval kurz Burzovní operace organizovaný přípravným výborem Burzy cenných papírů, měsíční kurz řízení jaderných elektráren v Japonsku a mezinárodně akreditované studium na Prague International Business School zakončené získáním titulu MBA. Do Skupiny ČEZ nastoupil po krátké praxi v Komerční bance, a. s. V průběhu svého devítiletého působení v Jaderné elektrárně Dukovany byl od počátku ve funkci zástupce ředitele pro ekonomiku a obchod. Od května 2004 řídil integrační projekt Skupiny ČEZ VIZE 2008 z pozice ředitele úseku pro integraci. Od ledna 2006 působil jako ředitel divize distribuce a člen představenstva ČEZ, a. s. Od 1. ledna 2008 zastával pozici ředitel divize International, od 1. dubna 2012 ředitel divize distribuce a zahraničí. Od 11. února 2008 do 31. prosince 2019 byl místopředsedou představenstva ČEZ, a. s.

Evžen Tošenovský poslanec Evropského parlamentu a člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

Vystudoval systémové inženýrství na Vysoké škole báňské v Ostravě. Po absolutoriu pracoval jako matematik ve společnostech VÍTKOVICE a PIKE Electronic. V roce 1993 se stal primátorem města Ostravy, ve funkci zůstal až do roku 2000, kdy byl zvolen hejtmanem Moravskoslezského kraje. V této pozici setrval dvě funkční období, zároveň řídil Radu Asociace krajů České republiky. Od roku 2009 je poslancem Evropského parlamentu. Zabývá se zejména oblastí energetiky, kosmického výzkumu a revitalizací postuhelných regionů v EU.

Martin Hájek ředitel, Teplárenské sdružení České republiky

Martin Hájek vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s. na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od roku 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky a od roku 2020 viceprezidentem asociace evropského teplárenství Euroheat&Power.

Pavel Řežábek hlavní ekonom, ČEZ

Pavel Řežábek se v divizi Obchod a strategie věnuje analýzám a prognózám energetických trhů a sleduje hlavní určující faktory: rozhodnutí EU ke klimaticko-energetickým tématům, světové ceny zemního plynu a černého uhlí, ceny CO2 a nastavení EU ETS, důsledky technického pokroku. Před nástupem do ČEZ v roce 2006 pracoval v různých obchodních a inženýrských pozicích u firem Dresser-Rand a Emerson. Předtím působil čtyři roky ve výzkumu supravodivosti ve Fyzikálním ústavu ČSAV. Je absolventem Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

David Onderek ředitel – Teplárenství, EP Energy

David Onderek působí ve správních radách přidružených společností skupiny EP Energy. Před příchodem do EP Energy byl místopředsedou dozorčí rady PPC Úžín, dceřiné společnosti skupiny ČEZ, a pracoval pro různé společnosti skupiny ČEZ. Má inženýrský titul z ČVUT v Praze v oboru ekonomiky a řízení energetiky a titul M.B.A. z University of Pittsburgh.

Pavel Farkač manažer transformačních a rozvojových projektů, Sev.en Energy

Absolvent Nárohospodářské fakulty VŠE působí ve skupině Sev.en Energy od r. 2019. Kromě analýzy aktuálních trendů v odvětví a jejich kritický přenos do Sev.en je jeho hlavní agendou management rozvojových a transformačních projektů firmy. Mezi nejdůležitější záměry v tomto směru patří příprava výstavby FVE či celková revitalizace území lomu ČSA.

Jiří Novák business development manager, GENTEC CHP

Jiří Novák je ve společnosti GENTEC CHP s.r.o. zodpovědný za Business development v ČR. Zaměřuje se především na problematiku zavádění nových technologií v rámci obchodního rozvoje společnosti. Mezi ně patří například technologie medium speed kogeneračních jednotek, řídící systém KGJ pro podporu agregace a využití vodíku v kogeneraci. Dále se specializuje na legislativu a provozování decentrálních zdrojů v podnicích a systémech CZT. Intenzivně se věnuje problematice provozování kogeneračních jednotek a jejich využití v rámci služeb výkonové rovnováhy a virtuálních elektráren.

Radim Černý místopředseda představenstva a ředitel úseku Provoz a Řízení DS, ČEZ Distribuce

Radim Černý (*1974), je absolventem Západočeské univerzity v Plzni, Fakulty elektrotechnické. Ve Skupině ČEZ působí od roku 1995, kdy nastoupil do Severočeské energetiky jako technik rozvoje sítí vn. Od roku 2005 působí v ČEZ Distribuce. Své mnoholeté zkušenosti získal následně na vedoucích pozicích v oblasti strategie a řízení sítí i řízení distribučních aktiv. Na starosti měl mimo jiné projekt Asset management v ČEZ Distribuce a sjednocení dispečerského řídicího systému. Aktuálně působí na pozici ředitele úseku Provoz a řízení distribuční soustavy, od roku 2019 je místopředsedou představenstva ČEZ Distribuce, a.s. Zároveň je členem správní rady Českého sdružení regulovaných elektroenergetických společností (ČSRES).

Michal Kocůrek řídící konzultant, EGÚ Brno

V roce 2009 absolvoval Fakultu sociálních studií na Masarykově univerzitě v Brně a o pět let později magisterský obor International Energy na Sciences Po v Paříži. V mezidobí krátce působil v RWE Polska a pracoval jako analytik se zaměřením na energetickou bezpečnost. Od roku 2016 působí v EGÚ Brno, kde se zaměřuje na sektor evropského a českého plynárenství. Věnuje se výhledům zásobování plynem z pohledu nabídky zdrojů, plynárenské infrastruktury, fungování trhu s plynem i poptávky po plynu. V posledních letech se intenzivně zaměřuje na možnosti rozvoje alternativních forem plynu jako je vodík či biometan.

Michal Slabý ředitel strategie, NET4GAS

Svou profesní karieru v plynárenství zahájil v roce 2001 v obchodním úseku společnosti Transgas, a.s. Posléze pracoval ve společnosti RWE Transgas, a.s. v oblasti nákupu plynu z Norska. Podstatnou část své kariéry působil ve společnosti E.ON na různých pozicích zejména v oblasti nákupu plynu. Tři roky se věnoval především oblasti prodeje skladovacích kapacit ve skupině MND. Od roku 2016 pracuje ve společnosti NET4GAS, s.r.o., kde aktuálně zastává pozici ředitele pro strategii.

Radek Hartman člen představenstva ČEPS

Absolvoval jadernou a fyzikálně inženýrskou fakultu ČVUT v Praze a studium MBA na Sheffield Business School se specializací na strategický management a řízení změn. Působil na manažerských postech například ve společnostech Arthur Andersen, MONDI Štětí, Cap Gemini, CE WOOD, U a SLUNO či Ernst a Young Česká republika.

David Šafář člen představenstva, EG.D

Davida provází energetika celý jeho profesní život. Vystudoval Elektroenergetiku na Fakultě elektrotechnické Západočeské univerzity v Plzni. Ve společnosti E.ON začal působit již v roce 2009, tehdy se jako projektový manažer zaměřoval na Smart Metering (roční stáž v Něměcku). V roce 2012 se ujal první vedoucí pozice v útvaru Asset Strategy and Projects, navazovala pozice vedoucího Strategických projektů – lokální i mezinárodní projekty z oblasti distribuce energie i distribučního businessu. V roce 2018 se stal vedoucím Managementu sítí a strategických projektů, v té chvíli vedl útvar zabývající se strategickými a centrálními činnostmi celé distribuční společnosti, velkými mezinárodními projekty či například Smart Asset Managementem. A konečně od ledna roku 2020 je David členem představenstva společnosti EG.D, a.s. jako CTO (Chief Technical Officer) a zaměřuje se na naplňování klíčových cílů a vizí celkové strategie společnosti.

Stanislav Votruba vedoucí sekce Koncepce sítě, PREdistribuce

Stanislav Votruba působí v akciové společnosti PREdistribuce, a.s., od roku 2010. Nejprve se věnoval rozvoji sítí a od roku 2013 pracoval jako vedoucí oddělení Komunikace s CDS a Smart Grid. Od roku 2015 je vedoucím sekce Koncepce sítě. V průběhu studia spolupracoval se společnostmi z koncernu E.ON a RWE. Vystudoval univerzitu RWTH Aachen v Německu, kde získal titul M.Sc. v oboru elektroenergetika.

Michal Puchel předseda představenstva, OTE

Ing. Michal Puchel je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, E.ON Academy Energy Series a Prince Foundation 5th Edition. Energetice se věnuje od roku 1999, tedy celý profesní život. Mimo jiné pracoval jako analytik společnosti Accenture, ředitel firmy Euroenergy, vedoucí úseku strategie a regulace Západoslovenské energetiky a také jako vedoucí odboru zajišťování přenosových a systémových služeb ve společnosti ČEPS, a.s. Od 1. dubna 2021 je členem představenstva společnosti OTE, a.s. Od 30. června 2021 vykonává funkci předsedy představenstva OTE, a.s.

Stanislav Trávníček předseda rady, ERÚ

Vystudoval inženýrské a doktorské studium na Českém vysokém učení technickém v Praze na Fakultě elektrotechniky se zaměřením na ekonomiku a řízení energetiky. V roce 1995 začal pracovat v oblasti informačních technologií. Energetikou se pracovně zabývá od roku 1998. V letech 2004–2012 působil jako ředitel Odboru elektroenergetiky ERÚ. V jeho kompetenci byla zejména tvorba vyhlášek a analýzy při stanovení regulovaných cen. Byl také členem pracovních skupin za elektřinu v organizaci CEER a ACER v Bruselu. Dále působil v Regionální skupině (RCC) a Implementační skupině (IG) regionu CEE pro přípravu koordinovaných explicitních aukcí. V letech 2005–2008 předsedal výboru účastníků trhu při OTE. Od roku 2012 se jako manažer ve společnosti Ernst & Young podílel na modelování a designu různých aspektů trhu s elektřinou. Zabýval se také strategickým poradenstvím pro energetické společnosti v České republice a v regionu střední a východní Evropy, zejména analýzami dopadů evropské a národní legislativy na účastníky trhu, návrhy tarifních modelů a problematikou využití nových technologií a procesů v energetice. Dne 1. srpna 2019 byl jmenován předsedou Rady ERÚ.

Tomáš Kadlec předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ Prodej

Absolvent Matematicko –fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze, své vzdělání později rozšířil doktorátem na CERGE-EI . V počátcích své kariéry působil v Ekonomickém institutu Akademie věd ČR, kde se mimo jiné věnoval nezávislým výzkumům spotřebitelského chování. V letech 2002-2009 pracoval pro Mc Kinsey&Company. Jeho práce se soustředila na vytváření prodejní a distribuční strategie, obchod a marketing klientů, převážně finančních institucí a firem s rychloobrátkovým zbožím. Pracoval také v Direct Pojišťovně, kde byl v pozici Business Development Directora zodpovědný za analýzu potenciálních akvizic a otevírání nových obchodních kanálů.

Do ČEZ Prodej přišel ze společnosti BNP Paribas Cardif z pozice CEO pro Česko a Slovensko.

Martin Pich ředitel divize Trading, MND

Martin Pich je ředitelem divize Trading ve společnosti MND a.s., která se zaměřuje na hedging vlastní produkce plynu, ropy a obchodování s energetickými komoditami na OTC i finančních evropských trzích. Absolvoval ekonomickou fakultu VŠB-TU se specializací na makroekonomii. V energetice a tradingu se pohybuje od roku 2001. Nejprve jako Trader a vedoucí Front office ve společnosti Severomoravská energetika, poté 12 let ve švýcarské společnosti Alpiq, z toho 9 let v centrále společnosti, kde měl na starosti trading v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Od roku 2017 rozvíjí tradingové aktivity v MND a.s.

Pavel Šolc člen představenstva ČEPS

Narozen 1962. Po vystudování elektrotechnické průmyslovky a ekonomiky energetiky na ČVUT pracoval nejprve ve Výstavbě elektráren ŠKODA . Od r. 1993 se v ČEZ a.s., věnoval strategii rozvoje zdrojů společnosti a po vzniku ČEPS odešel do nové společnosti, kde se podílel na vytváření nového modelu podnikání v liberalizovaném prostředí a rozvoji nových tržních mechanismů (PpS, PřS, aukce kapacit) a později tvorbě strategie společnosti. V letech 2009/2010 působil jako šéfporadce ministra průmyslu a obchodu; poté se vrátil do ČEPS. Od Května 2012 do října 2015 byl náměstkem ministra průmyslu a obchodu pro energetiku a průmysl. Pod jeho vedením byla vypracována aktuální Státní energetická koncepce schválená vládou ČR v r. 2015 a dále navazující Národní akčních plány (Energetické úspory, Jaderná energetika, Obnovitelné zdroje, Chytré sítě) schválené vládou ČR v průběhu let 2014 a 2015. Od dubna 2016 byl 4 roky členem představenstva ČEZ Distribuce, a.s. a ředitelem úseku Řízení distribučních aktiv.

Lenka Kovačovská konzultantka v energetice

Lenka Kovačovská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. V letech 2007 až 2013 působila ve společnosti ČEPS v útvaru, který se zabýval strategií. Od roku 2013 pracovala na Ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO), kde se starala především o přípravu Státní energetické koncepce. Od roku 2014 pak koordinovala za MPO mezinárodní spolupráci v oblasti energetiky. V letech 2015 až 2017 byla náměstkyní pro energetiku. Na VŠE v Praze vedla Institut energetické ekonomie. Byla výkonnou ředitelkou Českého plynárenského svazu do května 2022. Nyní konzultantka v energetice.

Jiří Feist člen dozorčí rady, ředitel pro strategii, EP Energy

Jiří Feist zastává funkci ředitele pro strategii (CSO) v EP Energy. Předtím působil jako ředitel pro strategický a obchodní rozvoj ve skupině ČEZ a jako ředitel pro strategii v ČEPS. Během své třicetileté kariéry v odvětví elektrické energie zastával Jiří Feist také různé pozice v asociacích, jako jsou Eurelectric, UCTE, CENTREL, District Heating a Svaz průmyslu České republiky, a podílel se na řadě mezinárodních projektů. Jiří Feist je držitelem magisterského titulu z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze.

Jan Czudek předseda představenstva a generální ředitel, TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY

Ing. Jan Czudek (narozen 17.7.1959 v Českém Těšíně) Po absolvování gymnázia v Českém Těšíně vystudoval na VUT Brno obor Telekomunikace. Od roku 1983, kdy svá vysokoškolská studia ukončil, pracuje  až na krátkou přestávku v letech1993-96 v Třineckých železárnách (TŽ). Svou pracovní kariéru v nich zahájil jako asistent  oddělení Měření a regulace tehdejšího třineckého závodu Energetika. Postupně působil jako projektant automatizace výroby, vedoucí obchodního úseku firemní dodavatelské divize, posléze byl ředitelem dceřiné společnosti Inženýring, a.s., která vznikla organizačním vyčlenění dodavatelské divize TŽ. V roce 2000 se stal členem představenstva TŽ a ředitelem pro rozvoj systému řízení. V letech 2007-2011 zastával funkci investičního ředitele. Od počátku roku 2012 je předsedou představenstva a generálním ředitelem TŽ. Má bohaté zkušenosti s řízením největších investičních projektů v TŽ, s řízením dceřiných společností ve skupině TŽ i s rozvíjením řídicích systémů. V letech 2009 a 2014 navíc získal Jan Czudek prestižní titul nejlepšího českého manažera v odvětví „Výroba kovů a hutnických výrobků“ v rámci soutěže Manažer roku. Je dlouholetým funkcionářem hokejového klubu HC Oceláři Třinec. V současnosti zastává post viceprezidenta klubu.

Martin Slabý předseda rady ČPS předseda představenstva, PPD

Ing. Martin Slabý je od prosince 2018 předsedou Rady Českého plynárenského svazu. Vystudoval fakultu stavební ČVUT Praha. Pracoval v technických a manažerských funkcích ve společnostech Tractebel a Gas de France (dnes ENGIE), působil jako investiční ředitel českého přepravce zemního plynu NET4GAS. V letech 2015–2018 byl členem Coordination Committee a předsedou výboru Transmission v International Gas Union. Od roku 2015 je předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Pražská plynárenská Distribuce, a.s.

Richard Vidlička ředitel, Český svaz zaměstnavatelů v energetice

Richard Vidlička je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulty obchodní. Titul MBA získal v r. 2007 na Katz Business School, University of Pittsburg. V energetice působí od roku 2004, kdy nastoupil do Skupiny ČEZ. Podílel se na projektu Vize 2008, který byl zaměřen na integraci aktiv a činností v rámci koncernu ČEZ. Po skončení projektu řídil v ČEZ Distribuce obnovu sítí v regionu Střed a následně rozpočtování a standardizaci. V únoru 2010 byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva ČEZ Distribuce – licencovaného distributora elektrické energie. V tomto období působil také jako člen správní rady ČSRES, pracoval ve strukturách Českého svazu zaměstnavatelů v energetice a v grémiu Svazu průmyslu a dopravy České republiky. V září 2018 nastoupil do mateřské společnosti koncernu ČEZ na pozici manažera evropských projektů a inovací, kde uplatnil zkušenosti z velkých evropských inovačních projektů, jako například Smart Region Vrchlabí –GRID4EU, Interflex, Coordinet a OneNet. Richard Vidlička je členem představenstva sdružení největších evropských distributorů – E.DSO, kde kromě jiného předsedá“ Innovation and Research Committee“. Dále působí v mezinárodních organizacích Eurelectric, EU DSO Entity a platformě ETIP SNET. Od ledna 2020 vykonává funkci ředitele Českého svazu zaměstnavatelů v energetice.

Jan Fousek výkonný ředitel, AKU-BAT CZ

Mgr. Jan Fousek je výkonným ředitelem Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT CZ, která podporuje rozvoj akumulace, výrobu vodíku, poskytování flexibility a výstavbu infrastruktury pro elektromobily v ČR. Jan Fousek působí rovněž jako předseda představenstva Solární asociace a člen představenstva Svazu moderní energetiky. Na energetických trzích se pohybuje od roku 2007. V letech 2011-2016 byl spolumajitelem a jednatelem jednoho z největších evropských obchodníků s emisními povolenkami a elektřinou, společnosti Virtuse Energy.

Ubytování

Ubytování si můžete rezervovat přímo v hotelu Passage na rezervace@hotelpassage.eu, do předmětu stačí uvést Konference Energetika 2022.