Jiří Ptáček, Petr Modlitba a Rudolf Milota se zúčastní jednání pracovní skupiny CIRED – Obnovitelné zdroje v DS. Jiří Ptáček vystoupí s prezentací Management Q. Více informací naleznete zde.

Kategorie: Novinky