Hodnocení kapacitní dostatečnosti potrubních liniíVyhodnocujeme a  navrhujeme dimenze potrubních linií v návaznosti na spotřebu, tranzit, činnost zásobníků a s ohledem na potenciál nárůstu spotřeby
Analýzy budoucnosti plynárenství v nízkoemisní energeticeBudoucnost zemního plynu v energetice není jistá. Analyzujeme možnosti ozeleňování plynu z tuzemských OZE, z přebytků vzniklých v ES i možnosti dovozu zelených plynů ze zahraničí.