Provozní meteorologická stanice je kompaktní zařízení pro monitorování a zpracování meteorologických dat se zaměřením na účinky klimatických veličin ovlivňujících spolehlivost provozu venkovních sítí. Naměřené údaje vyhodnocuje, archivuje a poskytuje nadřízenému systému. V případě potřeby je schopna vysílat alarmové zprávy při překročení nastavených parametrů sledovaných veličin. Se stanicí je možné komunikovat buď vzdáleně přes GPRS nebo pomocí lokální sítě LAN.

Měřené veličiny:

 • teplota vzduchu: -30 až +70 °C
 • hmotnost námrazy: 0–40 kg
 • rychlost a směr větru: 0–60 m/s, 360°
 • relativní vlhkost vzduchu: 0–100 %
 • intenzita slunečního záření (volitelně): 0–1400 W/m2

Hlavní zaměření a využití PMS:

 • online monitoring meteorologického stavu v lokalitě instalace
 • implementace do řídících SCADA systémů – vyhodnocení možného způsobu vyhřívání vedení – E.ON
 • implementace do řídících SCADA systémů – dynamické zatěžování venkovních vedení s ohledem na aktuální klimatické podmínky a predikce zatížitelnosti – ČEPS, a.s.

Stanice PMS se skládá ze tří základních součástí :

 • skříň centrální jednotky a zdrojové části včetně akumulátoru
 • výložník se snímači klimatických veličin
 • napájení stanice podle možností v místě – solární panely, vn transformátor 22 kV(35 kV) nebo nn přípojka 230 V

Vlastní stanice PMS neobsahuje žádné součásti vyžadující pravidelnou údržbu. Konstrukční části jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, nebo z oceli chráněné proti korozi žárovým zinkováním. Stanice PMS je vybavena kontrolním systémem při neoprávněném vniknutí do skříně centrální jednotky.

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Petra Lehkého.