Měřící technika

Provozní meteorologické stanice (PMS)

Provozní meteorologická stanice je kompaktní zařízení pro monitorování a zpracování meteorologických dat se zaměřením na účinky klimatických veličin ovlivňujících spolehlivost provozu venkovních sítí. Naměřené údaje vyhodnocuje, archivuje a poskytuje nadřízenému systému. V případě potřeby je schopna vysílat alarmové zprávy při překročení nastavených parametrů sledovaných veličin.

Se stanicí je možné komunikovat buď vzdáleně přes GPRS nebo pomocí lokální sítě LAN.

Měřené veličiny:

 • teplota vzduchu: -30 až +70 °C
 • hmotnost námrazy: 0–40 kg
 • rychlost a směr větru: 0–60 m/s, 360°
 • relativní vlhkost vzduchu: 0–100 %
 • intenzita slunečního záření (volitelně): 0–1400 W/m2

Hlavní zaměření a využití PMS:

 • online monitoring meteorologického stavu v lokalitě instalace
 • implementace do řídících SCADA systémů – vyhodnocení možného způsobu vyhřívání vedení – E.ON
 • implementace do řídících SCADA systémů – dynamické zatěžování venkovních vedení s ohledem na aktuální klimatické podmínky a predikce zatížitelnosti – ČEPS, a.s.

Stanice PMS se skládá ze tří základních součástí :

 • skříň centrální jednotky a zdrojové části včetně akumulátoru
 • výložník se snímači klimatických veličin
 • napájení stanice podle možností v místě – solární panely, vn transformátor 22 kV(35 kV) nebo nn přípojka 230 V

Vlastní stanice PMS neobsahuje žádné součásti vyžadující pravidelnou údržbu. Konstrukční části jsou vyrobeny buď z nerezové oceli, nebo z oceli chráněné proti korozi žárovým zinkováním. Stanice PMS je vybavena kontrolním systémem při neoprávněném vniknutí do skříně centrální jednotky.

pms

více…

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Petra Lehkého.

Měřící přístroje pro energetiku

Naše společnost je dlouholetým výrobcem měřících přístrojů pro energetiku. Hlavním produktem našeho portfolia jsou ampérmetry EAM1. Samozřejmostí je i poskytování technické podpory a servisu k nabízeným produktům.

Ampérmetry EAM1

Trojfázový elektronický ampérmetr maxim EAM1 je určený pro záznam maximálních hodnot proudu včetně časového údaje a dalších statistik.

Slouží jako náhrada starších ampérmetrů s vlečnou ručkou. EAM je výhodný pro měření střídavého proudu především na vývodech transformátorů. Naměřené hodnoty lze přenést do PC. Ampérmetr je možné objednat ve třech základních provedeních – bez displeje, s displejem, s displejem a ovládací klávesnicí.

Měřené a analyzované hodnoty:

 • 3 proudy
 • čas měření
 • maxima proudů a maximum součtu proudů včetně časového údaje
 • histogramy proudů za dobu měření
 • denní diagramy proudů v definovaný den měření
 • denní diagram součtu proudů v den maxima součtu proudů
 • denní diagram součtu proudů v poslední den měření
 • význam změřených dat

Příslušenství nabízené k ampérmetrům:

 • čtečka ampérmetru EAM1 – pro odečtení hodnot z ampérmetru EAM1 bez PC
 • komunikační interface EAM1 – pro propojení ampérmetru EAM1 se sériovým portem PC
 • převodník USB / RS232 – pro propojení komunikačního interface EAM1 nebo čtečky EAM1 s USB portem počítače. V případě propojení čtečky EAM1 je nutné použít ještě redukci „čtečka EAM1 / převodník USB“. Po instalaci ovladačů převodníku je potřeba konfigurovat virtuální port – postup naleznete v návodu.
 • redukce čtečka EAM1 / převodník USB – pro propojení „převodníku USB / RS232“ a čtečky EAM1

Podrobný popis a parametry přístroje naleznete v technickém listu.
Ceník produktu a příslušenství je možné stáhnout zde.

Pro uživatele jsme nachystali následující manuály:

eam

více…Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Karla Jirgalu.