Provádíme měření v energetických provozech u zákazníka, disponujeme řadou měřicích přístrojů, které na sebe navazují a vzájemně se doplňují. Měříme elektrická napětí, proudy, výkony a kvalitu elektrické energie v sítích nn i vn. Analyzujeme problémové situace v energetických provozech a navrhujeme jejich řešení. Poskytujeme poradenskou činnost při analýze naměřených dat.

 
Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Luďka Salajku.