Sledujeme klimatické vlivy, zpracováváme mapy námrazových mezooblastí, podílíme se na normách, provádíme prototypové zkoušky.

Zabýváme se následujícími činnostmi:

 • sledování klimatických vlivů (námraza, vítr) na provoz vedení
 • zpracování map námrazových mezooblastí jako podklad pro projekci venkovních vedení
 • hodnocení vlivu reliéfu na elektrické vedení z hlediska mechanické spolehlivosti
 • expertízy poruch a návrh vhodných opatření v kritických klimatických podmínkách
 • normalizační činnost – EN, ČSN, PNE, atd.
 • návrh nových typů konzol a stožárů včetně zpracování výrobní dokumentace a zavádění nových technických řešení
 • prototypové zkoušky navržených konstrukcí a dílů venkovních vedení
 • testování nových technologií v extrémních klimatických podmínkách na stendu Studnice
 • zkoušky mechanických vlastností prvků venkovních vedení ve zkušebně Sokolnice
 • dimenzování kabelových chrániček a žlabů z hlediska jejich mechanické odolnosti

Demoverze SW:

 • aplikace Ekonom – hodnocení návratnosti investic v energetice (stáhnout)
 • aplikace Monty v.2 – výpočet montážních tabulek vodičů (stáhnout)
 • aplikace Monty v.3 – výpočet montážních tabulek vodičů (stáhnout)

 
Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Petra Lehkého.