Vytváříme a tiskneme velkoformátové mapy elektrických a plynárenských sítí:

  • přenosové sítě střední Evropy
  • elektrizační soustava ČR
  • distribuční sítě ČEZ Distribuce
  • distribuční sítě E.ON Distribuce
  • distribuční sítě PREdistribuce
  • detaily měst a aglomerací
  • plynárenská soustava ČR

Mapy jsou předávány OTE, a. s., v rámci studie Očekávaná dlouhodobá rovnováha mezi nabídkou a poptávkou elektřiny a plynu. Zájemcům je možné mapy poskytnout za úplatu a po souhlasu OTE, a. s.. Mapy, které jsou volně ke stažení, naleznete zde.

Pro bližší informace k mapám elektrických sítí kontaktujte odborného garanta Petra Modlitbu.
Pro bližší informace k mapám plynárenských sítí kontaktujte odborného garanta Pavla Liedermanna.