Naši klienti jsou našimi partnery – jsme připraveni řešit individuálně Vaše problémy z oblasti energetiky a příbuzných oborů. Každá zakázka je řešena na míru a v úzké vazbě na průběžně upřesňované požadavky zákazníka. Provádíme: rešerše, provozní analýzy, koncepční studie, případové studie, prognózy, modelové výpočty, ekonomické a investiční analýzy, analýzy environmentálních dopadů.

Soustředíme se zejména na oblast:

  • elektroenergetika: poptávka elektřiny, zdroje, přenos a distribuce, měření, nové technologie
  • plynárenství: poptávka plynu, těžba, doprava a zdroje, potrubní infrastruktura, zásobníky, biometan, syntetický metan, vodík
  • teplárenství: poptávka tepla, zdroje, distribuce tepla
  • územní energetické koncepce
  • úspory
  • palivové hospodářství
  • životní prostředí
  • doprava

Pro bližší informace kontaktujte odborného garanta Zdeňka Valu.